• Prima   /  Primăria   /  Preturi de sector   /  Pretura Rîşcani

  Pretura sectorului Râşcani

  Oraşe înfrăţite:

           Pretura sectorului Rîşcani a încheiat:

  la 25.06. 1998 Acordul de colaborare cu municipiul Tîrgu - Mureş din România

  la 28.07. 2006 Acordul de înfrăţire cu oraşul Năvodari din România

           Avînd în vedere interesul reciproc al părţilor de a dinamiza şi dezvolta legăturile dintre ele în diverse domenii de activitate de interes comun, s-au format frumoase tradiţii de colaborare cu oraşele respective, iar pentru continuitatea acestora anual se efectuiază schimburi reciproce de delegaţii şi de specialişti.

  Actualizarea informaţiilor privind activitatea Preturii sectorului Rîşcani se efectuiază:

  • Săptîmînal prin  rapoarte de activitate 
  • Lunar prin note informative cu privire la audienţa cetăţenilor 
  • Trimestrial prin rapoarte cu privire la mişcarea personalului 
  • Anual prin rapoarte de activitate

   

  Acces  la informaţiile respective:   

   În secţia administraţie publică a Preturii, telefon de contact: (022) 443130;

  pe site-ul Primăriei municipiului Chişinău


  Adresa poştală - MD- 2068, Republica Moldova, municipiul Chişinău,

  str. Kiev, 3. Telefon: (022) 441098, tel./fax (022) 441191

  Pagina WEB - www.rascani.md