• Prima   /  Informaţii publice   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV COMUNALĂ ȘI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în Direcţia administrare a fondului locativ
  11.07.2017   168 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Sarcinile de bază: 1. monitorizează şi controlează activităţile ÎMGFL şi ÎMPSL privind reparaţia curentă a fondului locativ, întreţinerea şi exploatarea acestuia în conformitate cu regulile şi normele în vigoare; 2. totalizează informaţiile săptămânale, lunare, trimestriale prezentate de către ÎMGFL; 3. examinează cererile ce ţin de construcţia anexelor, resistematizarea apartamentelor şi încăperilor nelocuibile, parte a blocurilor locative; 4. elaborează proiecte de decizii ale CMC şi dispoziţii ce ţin de transmitere-primire, modificare a statutului şi inventarierea fondului locativ la indicaţia directorului DGLCA, şefului DAFL.Studii- SuperioareExperienţă profesională - 3 ani de experienţă după absolvire în sfera serviciilor locativ-comunale şi exploatarea fondului locativ;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de la data de 11 iulie 2017 până la datat de 31 iulie 2017.Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de contact 24-33-71, serviciul resurse umane și tel. 022 24-54 02 - Direcția servicii comunale și relații cu furnizorii.
  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sector Ciocana
  29.07.2016   300 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele comunitare pentru copii şi tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică, Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii
  28.07.2016   207 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Consiliului municipal Chişinău vă informează că la concursul privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Autorizarea funcționării unităților comerciale sunt admişi:1. Ataeva Tamara2. Toma Anastasia
  Pretura sectorului Centru anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secţiei administrație publică locală (pe perioadă nedeterminată)
  11.07.2016   316 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei – asigurarea unei comunicări bidirecţionale cu cetăţenii, prin care autoritatea locală îşi face cunoscute intenţiile şi consultă cetăţenii în probleme de interes local. Oferirea informaţiilor utile cetăţenilor asupra activităţii curente a preturii, primăriei, precum şi despre alte servicii din teritoriu. Prin intermediul serviciilor prestate de către acest specialist, cetăţenii interesaţi pot primi informaţiile dorite şi li se poate înlesni accesul la diverse servicii publice locale.
  Pretura sectorului Centru anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist superior în cadrul Serviciului arhitectură și construcții (pe perioadă determinată)
  11.07.2016   145 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei – controlează legalitatea construcţiei şi instalaţiilor aferente acestora, atît la construcţii noi, cît şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente, (reparaţii capitale, consolidări, reconstrucţii, modificări, extinderi etc.), verificarea asupra respectării prevederilor Certificatelor de urbanism şi autorizaţiei de construire; examinează adresări şi verifică temeinicia sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale; supraveghează respectarea legislaţiei privind construcţia individuală din sector, întreţinerea şi amenajarea străzilor din sector, administrarea şi gestionarea cooperativelor de construcţie a garajelor, parcărilor şi parcajelor auto cu plată, amenajarea şi respectarea regimului sanitar în teritoriului aferent.
  1 2 »»