• Prima   /  Informaţii publice   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului resurse umane al Preturii sectorului Botanica
  28.03.2017   191 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea şi realizarea activităţilor din domeniul managementului resurselor umane.Cerinţe specifice • Studii: superioare • Experienţă profesională: 1 an.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs -21 aprilie 2017 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir. 606,607. Telefoane de contact – 022 76 95 55, 022 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Efrosinia Lehova, specialist principal, Serviciul resurse umane și dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, Serviciul contabil al Preturii sectorului Botanica
  28.03.2017   167 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea, coordonarea şi dirijarea activităţii Serviciului; realizarea şi evidenţa activităţilor financiar – economice. Cerinţe specifice • Studii: superioare • Experienţă profesională: 1 an.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs -21 aprilie 2017 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir.606,607. Telefoane de contact – 022 76 95 55, 022 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Efrosinia Lehova, specialist principal, Serviciul resurse umane și dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (1 unitate, pe termen determinat) şi de specialist (1unitate, pe termren nedeterminat) în cadrul Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material
  03.03.2017   315 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei anunţă concurs pentruocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (1 unitate, pe termen determinat) şi de specialist (1 unitate, pe termren nedeterminat) în cadrul Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material. Scopul general al funcţiilor. Organizarea audenţei cetăţenilor, examinării petiţiilor şi a distribuirii ajutoarelor materiale din mijloacele Fondului municipal de susţinere socială a populaţiei conform prevederilor legislaţiei actelor normative de domeniu.Termenul - limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului (03 martie 2017 - 22 martie 2017, inclusiv). Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este la sediul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei, or. Chişinău, strada Eminescu, 42, bir.3, telefon de contact: 022-22-27-57, serviciul resurse umane.
  Anunţ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor
  28.02.2017   286 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante specialist al Direcţiei relaţii patrimoniale pînă pe data de 10 martie 2017.
  Anunţ cu privire la modificarea datei limită de depunere a documentelor
  14.02.2017   474 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante-specialist principal în Direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă; pînă pe data de 28 februarie 2017.
  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare
  02.02.2017   440 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele comunitare pentru copii şi tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.Cerinţe specifice pentru participare la concurs:Studii: superioare pedagogiceExperienţă profesională: 3 ani în domeniul pedagogiei/educaţiei Documente ce urmează a fi prezentate: - Formularul de participare; - Copia buletinului de identitate; - Cazier juridic; - Copia carnetului de muncă; - Certificat medical; - Alte documente necesare: Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare. Data-limită de depunere a documentelor: Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 22.02.2017.Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă, nr. 3, bir. 14, telefon de contact: 022 22 60 98
  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi specialist în Direcţia relaţii patrimoniale
  26.01.2017   479 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Condiţiile de participare la concurs:• Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;• Să cunoască limba de stat;• Capacitatea deplină de exerciţiu;• Fără antecedente penale;• Să nu fi fost distituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;• Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;• Studii: superioare juridice, economice, tehnice; Vechimea în muncă : minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu- pentru specialistul superior; 6 luni de experienţă profesională în domeniu- pentru specialist.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 22-02-48.
  Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru protecţia copilului în conflict cu legea în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Centru
  20.01.2017   329 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector.Cerinţe specifice pentru participare la concurs: Studii: în domeniu pedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale sau juridice. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 08.02.2017. Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.
  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane
  20.01.2017   270 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist în cadrul Serviciului resurse umane. Scopul general al funcţiei:Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implimentarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul, crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti, în vederea realizării optime ale obiectivelor DMPDC. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 08.02.2017. Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.
  A N U N Ţ despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău
  12.01.2017   334 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: specialist principal în direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă; Condiții specifice: Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei ;Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic – 1 an; Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir. 20, telefon de contact (022) 22-02-48. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului.
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport
  09.01.2017   1273 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport. Scopul general al funcţiei: Organizarea și monitorizarea funcționării sistemului educațional municipal, implementarea politicilor educaționale de stat în cadrul instituțiilor subordonate, asigurarea respectării legislației în domeniul educației în sistemul educațional municipal, orientarea și consilierea metodologică a procesului educaţional pentru atingerea obiectivelor stabilite, precum și realizarea altor sarcini de bază și atribuții de serviciu ale direcției generale.TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 1 februarie 2017. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Chişinău din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, (bir. 56, Serviciul resurse umane).Date de contact: tel. 022-20-15-30, adresă de email: irina.voicu @pmc.md.
  «« 1 2 3 4 5 6 7 »»