• Prima   /  Informaţii publice   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Şef serviciu cadastru funciar
  01.12.2016   37 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: - Şef serviciu cadastru funciar Scopul general al funcţiei: Organizarea procesului de elaborare şi sistematizare a cadastrului (bilanţului) funciar la nivel municipal. Gestionarea eficientă şi elaborarea schemelor de sistematizare a terenurilor.
  A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău- Specialist superior, Secţia construcţii în zone protejate
  01.12.2016   39 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiilor publice vacante: - Specialist superior, Secţia construcţii în zone protejate Scopul general al funcţiei: Asigurarea perfectării şi eliberării actelor permisive în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în centrul istoric şi în zonele protejate. Gestionarea eficientă şi elaborarea schemelor de sistematizare a terenurilor.
  A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Specialist superior, Secţia autorizări construcţii individuale
  01.12.2016   50 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiilor publice vacante: - Specialist superior, Secţia autorizări construcţii individualeScopul general al funcţiei: Asigurarea perfectării şi eliberării actelor permisive în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. Gestionarea eficientă şi elaborarea schemelor de sistematizare a terenurilor.
  A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Specialist superior, Secţia relaţii funciare, sector necomercial
  01.12.2016   43 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: - Specialist superior, Secţia relaţii funciare, sector necomercial Scopul general al funcţiei: Organizarea şi gestionarea activităţii în vederea asigurării executării prevederilor legislaţiei funciare la nivel municipal, ce ţin de autentificarea dreptului deţinătorului de teren asupra loturilor de pământ aferente caselor de locuit particulare, blocurilor de locuit, precum şi terenurilor aferente imobilelor întreprinderilor municipale şi de stat.
  A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - - Specialist principal, Secţia autorizări locuinţe colective şi obiective de utilitate publică
  01.12.2016   48 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: - Specialist principal, Secţia autorizări locuinţe colective şi obiective de utilitate publică.Scopul general al funcţiei: Asigurarea perfectării şi eliberării actelor permisive în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. Gestionarea eficientă şi elaborarea schemelor de sistematizare a terenurilor.
  A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Specialist principal, Serviciul analiză şi asigurarea resurselor bugetare
  01.12.2016   44 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: - Specialist principal, Serviciul analiză şi asigurarea resurselor bugetareScopul general al funcţiei: Asigurarea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legislaţiei financiare, utilizării alocaţiilor bugetare conform destinaţiei.
  A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Specialist, Secţia autorizări locuinţe colective şi obiective de utilitate publică
  01.12.2016   38 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiilor publice vacante: - Specialist, Secţia autorizări locuinţe colective şi obiective de utilitate publică.Scopul general al funcţiei: Asigurarea perfectării şi eliberării actelor permisive în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. Gestionarea eficientă şi elaborarea schemelor de sistematizare a terenurilor.
  A N U N Ţ concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei de arhivă Chişinău
  27.10.2016   285 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Contribuirea la completarea fondurilor Direcţiei de arhivă Chişinău, păstrarea de stat a documentelor în arhivele departamentale ale instituţiilor – sursă de completare a Direcţiei, organizarea lucrărilor de secretariat în autorităţile publice locale şi în instituţiile din subordinea acestora, cât şi în întreprinderile nestatale.
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcţiei relaţii externe, cooperare regională şi integrare europeană
  27.10.2016   978 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: • Promovarea relaţiilor internaţionale ale municipiului Chişinău cu oraşele partenere şi organizaţiile internaţionale; asigurarea respectării etichetei protocolare; garantarea contactului continuu cu oraşele înfrăţite şi stabilirea de noi relaţii; promovarea integrării europene şi a cooperării regionale; promovarea imaginii municipiului Chişinău pe plan extern; atragerea investiţiilor străine în municipiul Chişinău.
  Direcţia generală transport public şi căi de comunicţie a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante : - șef al Secţiei resurse umane – 1 unitate
  25.10.2016   164 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei :Contribuie la realizarea obiectivelor strategice ale autorităţii publice prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie.
  Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Direcţia Lucrări edilitare – 1 unităţi
  25.10.2016   92 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea şi coordonarea lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, reparaţie şi întreţinere a căilor de comunicaţie a municipiului (străzi. construcţii artificiale, mijloace de reglare a circulaţiei rutiere, canalizare pluvială, iluminare publică etc.).
  Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în Direcţia de implementare şi supervizare a proiectelor
  25.10.2016   107 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Asigurarea controlului activităţii antreprenorilor la reparaţia curentă şi întreţinerea: cailor de comunicaţie, mijloacelor de reglare a circulaţiei rutiere, iluminării publice. Totodată examinarea sesizărilor parvenite de la populaţie şi participarea la elaborarea programului privind reparaţia şi întreţinerea infrastructurii rutiere.
  Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Direcţia de implementare şi supervizare a proiectelor
  25.10.2016   117 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Participarea la exercitarea controlului de implementare şi supervizare a proiectelor la executarea lucrărilor la comunicaţiile inginereşti şi edificii în municipiul Chişinău.
  Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Direcţia economico-financiară
  25.10.2016   88 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Asigurarea activităţii eficiente în domeniul economic în măsura atribuită în vederea realizării optime a obiectivelor economice, în comun cu Şeful DEF
  «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»