• Prima   /  Informaţii publice   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Anunţ cu privire la modificarea datei limită de depunere a documentelor
  14.02.2017   500 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante-specialist principal în Direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă; pînă pe data de 28 februarie 2017.
  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare
  02.02.2017   70 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele comunitare pentru copii şi tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.Cerinţe specifice pentru participare la concurs:Studii: superioare pedagogiceExperienţă profesională: 3 ani în domeniul pedagogiei/educaţiei Documente ce urmează a fi prezentate: - Formularul de participare; - Copia buletinului de identitate; - Cazier juridic; - Copia carnetului de muncă; - Certificat medical; - Alte documente necesare: Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare. Data-limită de depunere a documentelor: Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 22.02.2017.Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă, nr. 3, bir. 14, telefon de contact: 022 22 60 98
  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi specialist în Direcţia relaţii patrimoniale
  26.01.2017   79 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Condiţiile de participare la concurs:• Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;• Să cunoască limba de stat;• Capacitatea deplină de exerciţiu;• Fără antecedente penale;• Să nu fi fost distituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;• Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;• Studii: superioare juridice, economice, tehnice; Vechimea în muncă : minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu- pentru specialistul superior; 6 luni de experienţă profesională în domeniu- pentru specialist.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 22-02-48.
  Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru protecţia copilului în conflict cu legea în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Centru
  20.01.2017   85 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector.Cerinţe specifice pentru participare la concurs: Studii: în domeniu pedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale sau juridice. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 08.02.2017. Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.
  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane
  20.01.2017   40 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist în cadrul Serviciului resurse umane. Scopul general al funcţiei:Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implimentarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul, crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti, în vederea realizării optime ale obiectivelor DMPDC. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 08.02.2017. Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.
  A N U N Ţ despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău
  12.01.2017   45 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: specialist principal în direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă; Condiții specifice: Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul economiei ;Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic – 1 an; Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir. 20, telefon de contact (022) 22-02-48. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului.
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport
  09.01.2017   112 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport. Scopul general al funcţiei: Organizarea și monitorizarea funcționării sistemului educațional municipal, implementarea politicilor educaționale de stat în cadrul instituțiilor subordonate, asigurarea respectării legislației în domeniul educației în sistemul educațional municipal, orientarea și consilierea metodologică a procesului educaţional pentru atingerea obiectivelor stabilite, precum și realizarea altor sarcini de bază și atribuții de serviciu ale direcției generale.TERMENUL DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 1 februarie 2017. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Chişinău din bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, (bir. 56, Serviciul resurse umane).Date de contact: tel. 022-20-15-30, adresă de email: irina.voicu @pmc.md.
  Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău anunță lista candidaților la funcția de directori ai instituțiilor municipale de învățămînt artistic extrașcolar care au fost promovați în etapa a II-a a concursului
  14.12.2016   87 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Anunțăm candidații la funcția de director al instituțiilor municipale de învățămînt artistic extrașcolar care au fost promovați în etapa a II-a a concursului despre data și ora desfășurării evaluării cunoștințelor profesionale și manageriale (testarea). Locul: Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, str.Alecu Russo, 1, et.12 Școala de arte ”Valeriu Poleacov”1. Rusu Mihai - 16.12.2016, ora 11.002. Cucinschi Vladimi - 16.12.2016, ora 11.00Școala de arte plastice „Alexei Șciusev”1. Arbuz Spatari Olimpiada - 16.12.2016, ora 11.002. Vîhocenco Natalia - 16.12.2016, ora 11.00Pentru informații: serviciul resurse umane: (022) 245289
  Anunț, I etapă Direcția Cultură anunță despre desfășurarea la 14.12.2016, a I-ei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs) pentru ocuparea funcțiilor de director al instituțiilor municipale de învățămînt artistic extrașcolar:
  12.12.2016   97 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Anunț, I etapăDirecția Cultură anunță despre desfășurarea la 14.12.2016, a I-ei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs) pentru ocuparea funcțiilor de director al instituțiilor municipale de învățămînt artistic extrașcolar:1. Școala de arte „Valeriu Poleacov” - ora 12.00;2. Școala de arte plastice ”Alexei Șciusev” - ora12.30; Pentru informaţii: serviciul resurse umane (022)245289
  «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»