• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, Serviciul contabil al Preturii sectorului Botanica
  16.05.2017   44 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea, coordonarea şi dirijarea activităţii Serviciului; realizarea şi evidenţa activităţilor financiar – economice. Cerinţe specifice • Studii: superioare în domeniul contabilității• Experienţă profesională: 1 an în domeniu.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul, de la data de 12 mai 2017 până la data de 31 mai 2017 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir.606,607. Telefoane de contact – 022 76 95 55, 022 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor –dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secţiei locativ-comunale a Preturii sectorului Botanica
  16.05.2017   40 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Implementarea politicilor de acordarea a compensaţiilor sociale, monitorizarea activității Cooperativelor de Construcții a Locuințelor și fondului departamental .Cerinţe specifice • Studii: superioare • Experienţă profesională: nu este obligatoriu. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul, de la data de 12 mai 2017 până la data de 31 mai 2017 inclusiv. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir.606, 607. Telefoane de contact – 022 76 95 55, 022 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  A N U N Ț Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secţiei administraţie publică locală a Preturii sectorului Botanica
  16.05.2017   17 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: elaborarea strategiei de relații publice pentru promovarea imaginii pozitive a Preturii.Cerinţe specifice Studii: superioare domeniul informatică, drept sau administrație publicăExperienţă profesională: – 6 luni;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul, de la data de 12 mai 2017 până la data de 31 mai 2017 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este: mun. Chişinău, str. Teilor,10, Pretura sectorului Botanica, bir.606,607. Telefoane de contact – 022 76 95 55, 022 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica
  16.05.2017  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Asigurarea implementării şi funcţionării sistemului administraţiei publice locale la nivel de sector. Cerinţe specifice: Studii: superioare domeniul administrație publică, filologie sau jurnalism Experienţă profesională: 6 luni experiență în domeniu.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul, de la data de 12 mai 2017 până la data de 31 mai 2017 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir.606,607. Telefoane de contact – 76 95 55, 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi specialist în Direcţia relaţii patrimoniale.
  11.05.2017   24 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul şi sarcinile de bază a: - specialistului superior:1. Efectuarea inventarierii patrimoniului municipal.2. Elaborarea actelor necesare privind rezultatele inventarierii efectuate.3. Verificarea şi examinarea la faţa locului cu reprezentantul de la Oficiul Cadastral Teritorial Chişinău a bunurilor imobile în scopul înregistrării proprietarului.4. Elaborarea şi acumularea documentelor necesare privind înregistrarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor imobile.5. Asigurarea întocmirii şi reactualizării listelor încăperilor libere şi prezentarea acestora în modul stabilit.- specialistului1. Examinarea cererilor şi petiţiilor parvenite în termenii stabiliţi de legislaţie, inspectarea la faţa locului, încăperile solicitate în locaţiune/folosinţă, cesiunea locaţiunii şi etc. cu perfectarea actului de inspectare respectiv.2.Verificarea respectării condiţiilor contractuale de către locatari şi perfectarea actelor necesare.3.Elaborarea acordurilor adiţionale de introducere a unor modificări în contractele încheiate anterior în baza deciziilor respective ale Consiliului municipal Chişinău, în cazul modificării cadrului legal şi solicitărilor parvenite.4.Ţinerea registrelor, actelor de inspectare la faţa locului, reclamaţiilor perfectate şi transmise în direcţia asistenţă juridică a Primăriei municipiului Chişinău.5. Introducerea datelor (penalităţilor) din reclamaţii în baza de date, urmărirea executării acestora.6.Asigură prezentarea dărilor de seamă, întocmirea planului şi raportului de activitate a direcţiei relaţii patrimoniale.Vechimea în muncă : minimum 1 an de experienţă profesională în domeniu- pentru specialistul superior; 6 luni de experienţă profesională în domeniu- pentru specialist.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 22-02-48.
  DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV COMUNALĂ ȘI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef Serviciu control intern
  05.05.2017   39 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Sarcinile de bază: 1. Efectuează activităţi de control întern pentru evaluarea sistemelor de management financiar ale entităţii auditate. 2. Participă la procesul de urmărire a implementării recomandărilor de control; 3. Informează sistematic directorul DGLCA despre procesul de realizare a sarcinilor de control, prevăzute în programul de lucru al serviciului control intern.Studii: - superioare, licenţă sau echivalentă în economie, finanţe, drept, contabilitate şi audit;• Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului şi administraţiei publice, auditului public intern.• 2 ani de experienţă după absolvire în domeniul control sau alt domeniu aferent ( management financiar, revizie şi control);Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, de la data de 10 mai 2017 până la data de 29 mai 2017.Depunere documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare ( str. Mihai Eminescu, 33, bir. 2, telefon de contact: 022 24-33-71, Serviciul resurse umane.
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitect-șef al municipiului Chișinău
  14.04.2017   63 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea și dirijarea activităților de urbanism la realizarea Planului Urbanistic General al orașului Chișinău, Planului de Amenajare a Teritoriului municipiului Chișinău; asigurarea executării prevederilor legislației în domeniul administrării terenurilor proprietate municipală, precum și realizarea altor sarcini de bază și atribuții de serviciu ale funcționării direcției.Cerinţe specifice:Studii: Superioare, licenţă sau echivalentă în domeniul de formare profesională:a) I. Arhitectură şi urbanism, cu specializările:1. Arhitectură (studii integrate);2. Urbanism şi amenajare a teritoriului; II. Construcţie şi inginerie civilă: 1, 2. Construcţii şi inginerie civilă.Studii de master în domeniile:- Inginerie structurală;- Urbanism şi amenajare a teritoriului.b) cursuri de perfecționare profesională în domeniul managementului, administrației publice și legislației;c) certificate profesionale în domeniile specifice de activitate.Vechime în muncă: - 4 ani de experienţă profesională în domeniul managementului de conducere; - să aibă o activitate de cel puţin 7 ani în domeniul de proiectare în construcții sau cercetări științifice în domeniu;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul până la data _12 mai_2017.Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact 022-201530, Serviciul resurse umane, adresa de email: irina.voicu @pmc.md.
  A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului resurse umane al Preturii sectorului Botanica
  28.03.2017   31 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea şi realizarea activităţilor din domeniul managementului resurselor umane.Cerinţe specifice • Studii: superioare • Experienţă profesională: 1 an.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs -21 aprilie 2017 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir. 606,607. Telefoane de contact – 022 76 95 55, 022 76 88 77. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Efrosinia Lehova, specialist principal, Serviciul resurse umane și dna Valentina Morozan, specialist principal, Secția administrație publică locală.
  «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»