• Prima   /  Informații   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea Soluţie concentrată de hipoclorit de sodiu (NaClO)
  12.10.2017   75 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Bunuri;Tipul procedurii: Licitaţie deschisă;Obiectul achiziţiilor: Soluţie de hipoclorit de sodiu (NaClO), marca A, cecorespunde întocmai prevederilor SM EN 901:2014, în vrac, cu conţinut de cloractiv nu mai puţin de 190g/dm3, utilizată pentru procesul de tratare şidezinfectare a apei potabile la Staţia de tratre a apei potabile (STA), mun.Chişinău, str. Studenţilor 14, la Staţia de apă Nistru (SAN), or. Vadul lui Vodă,str. Ştefan cel Mare 153, la SP ,,Buiucani”, ,,Telecentru” şi „Schinoasa”, înscopul asigurării calităţii apei potabile, conform „Normelor sanitare privindcalitatea apei potabile”, aprobate prin HG nr. 934 din 15.08.2007, înconformitate cu anexa nr. 1 ;Termenul limită de prezentare a ofertelor: pînă la 31.10.2017, ora 10.00.
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea utilajului şi echipamentului de laborator
  12.10.2017   61 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri.Obiectul achiziţiei: Utilajul şi echipamentul de laborator;Termen limită pentru depunerea ofertelor: 24.10.2017, ora 10.00;Tipul procedurii: Licitaţie deschisă;
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea serviciilor de mentenanță și deservire tehnică a sistemelor antiincendiare, sistemelor de supraveghere video și sistemei de control și acces la obiectivele S.A. „Apă-Canal Chişinău”
  12.10.2017   55 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Servicii.Termen limită de prezentare a ofertelor: până la 24.10.2017, ora 10:00;Tipul procedurii: Licitație deschisă;
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea serviciilor de mentenanţă a excavatoarelor JCB 3CX, JCB 8030ZTS, cu piesele de schimb/ consumabilele oferite către furnizor
  12.10.2017   43 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: ServiciiObiectul achiziţiei: Achiziţionarea serviciilor de mentenanţă a excavatoarelor JCB 3CX – 7 unităţi şi JCB 8030ZTS – 6 unităţi, cu piesele de schimb şi consumabilele oferite către furnizor;Termen limită pentru depunerea ofertelor: 24.10.2017, ora 10.00;Tipul procedurii: Licitaţie deschisă;
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea vestelor şi pantalonilor vătuiţi, pelerinelor, bocancilor şi cizmelor în diverse asortimente, în vrac
  12.10.2017   61 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri;Tipul procedurii: Licitaţie deschisă;Obiectul achiziţiei: Vestă şi pantaloni vătuiţi, pelerină impermiabilă, costumpentru laboranţi, bocanci şi cizme în asortiment;Data limită de prezentare a ofertelor: până la 24.10.2017 , ora 10:00.
  Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” anunță desfășurarea concursului pentru achiziția de autobuze noi, anunț nr. 400/17 publicat în Buletinul achizițiilor publice nr. 80 din 06.10.2017.
  10.10.2017   54 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Operatorii economici interesați sunt invitați să depună ofertele la concurs pînă la data de 27.10.2017 ora 10:00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 51, cab. 302.Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primăriei mun. Chișinău, data de 27.10.2017 ora 10:00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 83.
  Planul de achiziții a IPLTPA Mihail Berezovschi pentru anul 2017
  10.10.2017   10 Accesări  
  Descarcă : româna  
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea țevilor elevatoare cu mufă, pentru fântâni arteziene de apă potabilă
  05.10.2017   59 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: achiziţie de bunuri;Tipul procedurii: licitaţie deschisă;Obiectul achiziţiei: Ţeavă elevatoare cu mufă, pentru făntîni arteziene de apă potabilă;Data limită de prezentare a ofertelor: 31.10.2017 , ora 10:00;
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea suflantei de aer
  05.10.2017   72 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achizițiilor: Achiziție de bunuri;Tipul procedurii: Licitație deschisă;Obiectul achizifiilor: Suflante, conform loturilor;Termenul limită de prezentare a ofertelor până la 17.10.2017, ora 10.00.
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea de redresoare industriale şi acumulatoare
  05.10.2017   41 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri;Obiectul achiziţiilor: Redresoare industriale şi acumulatoare;Termenul limită de prezentare a ofertelor: pînă la 31.10.2017,ora_10.00;
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea şi instalarea mobilierului pentru dotarea oficiilor din blocul administrativ, str. Albişoara 38, mun. Chişinău
  05.10.2017   52 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: achiziţie de bunuri;Tipul procedurii: Licitaţie deschisă;Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea şi instalarea mobilierului pentru dotarea oficiilor din blocul administrativ, str. Albişoara 38, mun. Chişinău, conform Planului încăperilor din anexa la prezenta invitație de participare;Termen limită pentru depunerea ofertelor: 17.10.20107, ora 10.00.
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea sistemului de detecție pierderi de apa cu loggeri de zgomot.
  05.10.2017   56 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziției: Achiziție de bunuri;Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.Obiectul achiziției: Sistemului detecție pierderi de apa cu loggeri de zgomot (30 loggeri);Termen limită pentru depunerea ofertelor: 24.10.2017, ora 10.00;
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea fitigurilor pentru intervenții rapide pe conductele de alimentare cu apă şi încălzire
  05.10.2017   49 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri;Tipul procedurii: Licitaţie deschisă;Obiectul achiziţiei: Fitinguri pentru intervenții rapide pe conductele de alimentare cu apă şi încălzire, cu PN 16;Termen limită pentru depunerea ofertelor: 24.10.2017, ora 10.00;
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţia mănuşilor de protecţie in diverse asortimente în vrac
  05.10.2017   20 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri;Obiectul achiziţiei: Mănuşi de lucru şi protecţie;Data limită de prezentare a ofertelor: 24.10.2017, ora 10:00;Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.
  «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»