• Prima   /  Informaţii publice   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea fitingurilor pentru intervenții rapide pe conductele de alimentare cu apă”
  21.08.2017   46 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri.Obiectul achiziţiei: Fitinguri pentru intervenții rapide pe conductele de alimentarecu apă, cu PN 16;Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.Termen limită pentru depunerea ofertelor: 12.09.2017, ora 10.00;Informaţii suplimentare- Referitor la obiectul contractului: Veaceslav Pancenco, şef Serviciul exploatarea reţelelor de apă, tel: (022) 256 925, mob: 069 121 538;- Informaţii suplimentare, ce ţin de procedura desfăşurării licitaţiei: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md.
  Direcţia generală arhitectură urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru achiziționarea software-ului pentru dezvoltarea Sistemelor informaţionale ale Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare
  17.08.2017   48 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea autorităţii contractante: Direcţia generală arhitectură urbanism şi relaţii funciare; Tipul procedurii de achiziție: licitație publică, Adresa: bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 83Tel.: 022223107 , Fax: 022223107 , E-mail: dgaurf@yandex.ruNumele şi funcţia persoanei responsabile: DICUSAR LIDIA , Contabil principal;Cerinţele licitaţiei (Caietul de sarcini) şi Documentaţia - Standard pot fi obținute după depunerea cererii de participare, la direcţia generală, în biroul 105.Termen-limită de depunere a ofertelor: 15.09.2017, ora 10.00.
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționarea buloanelor, rondelelor şi piuliţelor
  16.08.2017   36 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea buloanelor, rondelelor şi piuliţelor;Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri;Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29.08.2017, ora 10.00;Tipul procedurii: Licitaţie deschisă.
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționarea pieselor de schimb pentru motoare cu ardere internă Guascor SFGLD 560
  16.08.2017   39 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Obiectul achiziţiilor: Piese de schimb pentru motoare cu ardere internă Guascor SFGLD 560;Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri;Termenul limită de prezentare a ofertelor: până la 23.08.2017, ora 10.00;
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC) anunță concurs pentru servicii de evaluare, organizare şi desfăşurare a licitaţiilor
  16.08.2017   45 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: servicii de evaluare, organizare şi desfăşurare a licitaţiilor;Termen limită pentru înregistrarea ofertelor: 23.08.2017, ora 10:00;Tipul procedurii: Licitaţie deschisă
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționarea vopselelor, grundurilor și dizolvantului
  15.08.2017   19 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Obiectul achiziţiei: Vopsea, grund, diluant;Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri;Tipul procedurii: Licitaţie deschisă;Data limită de prezentare a ofertelor: până la 05.09.2017 , ora 10:00;Informaţii suplimentare- Referitor la obiectul contractului: Mihail Coșcodan, inginer Serviciul administrativ şi aprovizionări, tel.022-256-862;- Informaţii ce ţin de procedura desfăşurării licitaţiei: tel. (022) 256-797; e-mail: sap@acc.md.
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a prospecţiunilor tehnicogeodezice, lucrărilor electronice, pentru lucrări de proiectare a obiectivelor de alimentare cu apă şi de canalizare
  15.08.2017   31 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Servicii;Tipul procedurii: Licitaţie deschisă;Obiectul achiziţiei: Servicii de elaborare a prospecţiunilor tehnico-geodezice, lucrărilor electronice, pentru lucrări de proiectare a obiectivelor de alimentare cu apă şi de canalizare. Termen limită de prezentare a ofertelor: pînă la 05.09.2017, ora 10:00.;Informaţii suplimentare- Consultaţii ce ţin de obiectul achiziţiei: Mihail Mazurean tel.(022) 256-714.- Informaţii ce ţin de procedura desfăşurării licitaţiei: tel.(022) 256-797, e-mail: sap@acc.md
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționarea pompei de apă uzată
  15.08.2017   32 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiilor: Achiziţie de bunuri; Obiectul achiziţiilor: Pompă centrifugă pentru pomparea apei uzate, cu motor de antrenare electric;Termenul limită de prezentare a ofertelor: 29.08.2017, ora 10.00;Informaţii suplimentare Referitor la obiectul contractului: Tudor Castraveţ, şef Serviciul staţiilor de pompare, tel: (022) 411 -803; Alexandru Baltag, şef Sectorul Ialoveni, tel:(0268)29394 ; Referitor la procedura desfăşurării licitaţiei: tel. (022) 256 797, e-mail: sap@acc.md .
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziţionarea hidranţilor antiincendiari subterani cu flanşe de trecere
  15.08.2017   23 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri;Tipul procedurii: Licitaţie deschisă;Obiectul achiziţiei: Hidranţi subterani de incendiu din fontă ductilă (cu sertar din cauciuc, acţiune manuală, pentru apă potabilă, montare subterană) cu flanșă de conectare la apeduct GOST 8220-85;Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29.08.2017, ora 10.00;Informaţii suplimentare- Referitor la obiectul contractului: Veaceslav Pancenco, şef Serviciul exploatarea reţelelor de apă, tel: (022) 256 925, mob: 069 121 538;- Informaţii suplimentare, ce ţin de procedura desfăşurării licitaţiei: tel. (022) 256 797, e-mail: sap@acc.md
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs de tip achiziție de bunuri în scopul achiziționării fitingurilor pentru intervenții rapide pe conductele de alimentare cu apă din polietilenă, PE 100
  15.08.2017   32 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumire concurs: Achiziţionarea fitingurilor pentru intervenții rapide pe conductele de alimentare cu apă din polietilenă, PE 100;Tipul achiziţiei: Achiziţie de bunuri;Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29.08.2017, ora 10.00;Informaţii suplimentare- Referitor la obiectul contractului: Veaceslav Pancenco, şef Serviciul exploatarea reţelelor de apă, tel: (022) 256 925, mob: 069 121 538;- Informaţii suplimentare, ce ţin de procedura desfăşurării licitaţiei: tel. (022) 256 797, e-mail: sap@acc.md
  Instituția Publică Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu” anunță concurs prin cererea ofertelor de preț pentru achiziționarea calculatoarelor de birou pentru IP Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu”, str. N. Costin, 63/A, mun. Chișinău
  15.08.2017   34 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tipul procedurii de achiziție: Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț;Obiectul achiziției: Calculatoare de birou pentru IP Liceul Teoretic ”Onisifor Ghibu”, str. Nicolae Costin, 63/ATermen de depunere a ofertelor: 23.08.2017, ora 100.
  Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” anunță desfășurarea concursului pentru achiziția de autobuze noi
  14.08.2017   63 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Tip procedură achiziție: licitație publicăOperatorii economici interesați sunt invitați să depună ofertele la concurs pînă la data de 25.08.2017 ora 10:00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 51, cab. 302.Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primăriei mun. Chișinău, data de 25.08.2017 ora 10:00, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.Pentru informații privind caietul de sarcini, contactați GSM 069497414 sau adresa de e-mail petreasecrieru@rambler.ru.
  «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»