• Prima   /  Informații   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  Procurement Notice Institutional audit and ex-ante evaluation of the General Directorate of Public Transport and Communication Paths reorganization ("MOVE IT like Lublin - a Chisinau public transport sustainable development initiative" Project)
  42 Accesări  
  03.12.2021 16:28 româna
  english
  ANUNȚ privind achiziționarea serviciilor: Analiza aspectelor tehnice, financiare și administrative ale fuziunii întreprinderilor municipale ”Parcul Urban de Autobuze” și ”Regia Transport Electric”
  36 Accesări  
  03.12.2021 16:27 româna
  Procurement Notice Study on technical, financial and administrative aspects of the merger of the Urban Bus Park with the Electric Transport Park, "MOVE IT like Lublin - a Chisinau public transport sustainable development initiative" Project
  41 Accesări  
  03.12.2021 16:25 româna
  english
  ANUNȚ privind achiziționarea serviciilor: „Efectuarea auditului instituțional și evaluarea ex-ante a reorganizării Direcției generale transport public si сăi de сomunicație”
  32 Accesări  
  03.12.2021 16:24 româna
  PLANUL de achiziții pentru necesitățile Direcției generale economie, comerț și turism pentru anul 2021 (modificat la data de 29.11.2021)
  80 Accesări  
  01.12.2021 15:35 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE - Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare privind achiziționarea Serviciilor de reactualizare a Planului Urbanistic General al orașului Chișinău, inclusiv elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale și Planurilor Urbanistice de Detaliu (PUG)
  72 Accesări  
  01.12.2021 14:47 româna
  Anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de alimentație cu prânzuri pentru persoanele social vulnerabile din municipiul Chișinău, pentru anul 2022 prin procedura de licitație deschisă
  132 Accesări  
  26.11.2021 09:33 româna
  Planul de achiziție actualizat al Direcției generale economie, comerț și turism a CMC pentru anul 2021
  162 Accesări  
  24.11.2021 10:51 româna
  Planul de achiziții publice pentru anul 2021 Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare
  112 Accesări  
  23.11.2021 09:38 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor la obiectul Concepția de dezvoltare a teritoriului Centru a municipiului Chișinău
  111 Accesări  
  23.11.2021 08:30 româna
  Planul de achiziții în cadrul Proiectului „MOVE IT LIKE LUBLIN” - a Chisinau public transport sustainable development initiative, finanțat de Uniunea Europeană (Actualizat 19.11.2021)
  166 Accesări  
  22.11.2021 15:01 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare subordonate DETS Botanica pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022 și instituțiilor de învățământ care se află la autonomie financiară. prin procedura de achiziție Licitația deschisă
  159 Accesări  
  15.11.2021 14:05 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE privind achiziționarea: Lucrări de instalarea pavilioanelor moderne pentru copii si demolarea celor învechite în grădinițele subordonate DETS sect. Botanica, mun. Chișinău prin procedura de achiziție: Licitația Deschisă
  137 Accesări  
  15.11.2021 14:04 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Servicii de evacuare a deșeurilor non – menajere solide (încărcarea, transportarea, curățarea terenurilor de crengi, frunze, gunoi) pentru necesitatea instituțiilor de învățământ subordonate Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Botanica pentru perioada 2021-31.12.2022, prin procedura de achiziție_COP
  139 Accesări  
  15.11.2021 14:02 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE privind achiziționarea: Lucrări de Confectionarea și montarea gardului în cadrul IET 112 prin procedura de achiziție: LD
  138 Accesări  
  15.11.2021 14:00 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Apă potabilă necesară instituţiilor de educație timpurie subordonate DETS sectorul BOTANICA pentru anul 2022, prin procedura de achiziție_COP
  103 Accesări  
  15.11.2021 13:59 româna
  Planul de achiziție actualizat al Direcției generale locativ-comunală și amenajare pentru anul 2021
  304 Accesări  
  03.11.2021 15:08 româna
  Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica - ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE privind achiziționarea: Lucrări de Confectionarea și montarea gardului în cadrul IET 112, prin procedura de achiziție: LD
  187 Accesări  
  01.11.2021 14:11 româna
  Procurement Notice Study on technical, financial and administrative aspects of the merger of the Urban Bus Park with the Electric Transport Park "MOVE IT like Lublin - a Chisinau public transport sustainable development initiative" Project
  256 Accesări  
  29.10.2021 10:31 româna
  english
  ANUNȚ privind achiziționarea serviciilor: Analiza aspectelor tehnice, financiare și administrative ale fuziunii întreprinderilor municipale ”Parcul Urban de Autobuze” și ”Regia Transport Electric”
  262 Accesări  
  29.10.2021 10:30 româna
  1 2 3 4 5 6 »»