• Prima   /  Transparența   /  Consultări publice

  Consultări publice

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului, organigramei şi statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă"
  27.12.2018 14:56
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate şi a componenţei nominale a Consiliului consultativ al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport"
  17.12.2018 10:00
  Consultare publică a proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea IMSP"
  14.12.2018 17:48
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului la modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale și educative propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice"
  14.12.2018 16:55
  Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional „Renaşterea”, a statelor de personal şi a structurii Centrului în Redacţie nouă”
  08.12.2018 15:49
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.7/30 din 23 octombrie 2018 „Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018"
  06.12.2018 16:57
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului psiho-socio-pedagogic"
  05.12.2018 17:47
  Consultare publică a proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2019"
  04.12.2018 17:17
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chişinău în societățile comerciale, întreprinderi municipale și instituții publice"
  30.11.2018 15:03
  Consultare publică a proiectului de decizie „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău"
  26.11.2018 18:32
  Dezbatere publică asupra Proiectului „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cu n. cadastrale 0100106.174 și 0100106.514, cuprinse în perimetrul străzilor Cetatea Albă – Minsk – Plaiului – Riga - Tallin”

  Pretura sectorului Botanica anunță că luni, 17 decembrie 2018, ora 17.30, va organiza în Sala de festivități a Preturii sectorului (str. Teilor, 10), et. I, dezbateri publice asupra Proiectului „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cu n. cadastrale 0100106.174 și
  26.11.2018 13:33
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a organigramei Direcţiei generale comerţ APPS a Consiliului municipal Chișinău"
  23.11.2018 13:31
  Consultare publică cu privire la aprobarea proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019”
  22.11.2018 16:46
  Consultare publică cu privire la inițiativa de elaborare și aprobare a dispoziției de creare a Grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, servicii și lucrări al Primăriei municipiului Chișinău
  20.11.2018 11:21
  Cota taxelor pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii din municipiul Chişinău

  Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii prezintă spre consultare publică Anexa nr. 3 a Proiectului privind cota taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii din municipiul Chişinău pentru anul 2019. Agenții economici, persoanele interesate și sectorul asociativ sunt chemați să se expună asupra documentului supus consultărilor publice până la data de 03.12.2018, pe adresa: șos. Hâncești, 53 A, MD – 2028 sau la adresa electronică: dc@pmc.md. Persoana de contact - Gr. Veverița, tel: 022-22-04-03.
  19.11.2018 20:12
  Proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și funcţionarea Serviciului social „Casă de copii de tip familial”

  Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municpal Chișinău propune spre consultare publică proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și funcţionarea Serviciului social „Casă de copii de tip familial”. Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 30.11.2018, pe adresa: str. Alexandru Vlăhuță, 3, MD – 2005 sau la adresa electronică: pruteanu.alexandru.ion@gmail.com. Persoana de contact - Pruteanu Alexandru, tel: 060110106
  16.11.2018 11:58
  Consultări publice: „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare alocate Direcției generale locativ-comunale și amenajare la capitolul gospodăria de locuințe a municipiului Chișinău"
  11.10.2018 10:16
  Dezbateri publice: „Înființarea serviciului public pentru activitatea populației canine și animalelor de companie”
  09.10.2018 10:31
  Audieri Publice pentru Chișinău
  07.09.2018 17:04
  Dezbateri publice: Proiectul bugetului municipal Chişinău pentru anul 2019
  05.09.2018 16:29
  1 2 3 4 »»