• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  CAIETUL DE SARCINI pentru elaborarea Concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău

  CAIETUL DE SARCINI pentru elaborarea Concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău

   30.05.2017 13:57    1517 Accesări    

  Primăria municipiului Chişinău  prezintă opiniei publice CAIETUL DE SARCINI pentru elaborarea concepției de dezvoltare durabilă  a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău.

  Având în vedere multiplele sugestii, obiecții și propuneri, parvenite în urma dezbaterilor publice, privitor la proiectele elaborate de IMP "Chișinăuproiect": "Schema complexă a transporturilor municipiul Chișinău", "Planul Urbanistic Zonal Centru municipiul Chișinău" și "Caietul de sarcini privind reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului și Planul Urbanistic General al orașului Chișinău", care au drept scop concretizarea principalelor probleme apărute în procesul dezbaterilor, cu reflectarea principiilor de bază pentru dezvoltarea durabilă a municipiului și orașului Chișinău, prin dispozițiile Primăriei municipiului Chișinău nr.89-d din 03.02.2017 și nr. 110-d din 13.02.2017 a fost creat Grupul de lucru, din specialiști și experți în domeniul urbanismului.

  În consecință, la ședința finală a grupului de lucru din 23 mai 2017, a fost acceptat prezentarea "Caietului de sarcini pentru elaborarea Concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău", Consiliului municipal Chișinău pentru examinare, care după aprobare va servi drept bază pentru modificarea documentației de proiect menționate în preambul.

  Propunerile asupra subiectului supus discuțiilor pot fi expediate la adresa electronică: dgaurf@yandex.ru  sau la telefoane "ChișinăuProiect" (022) 49-21-45 - Alexandru Barcovschi; Direcția Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare (022) 22-22-34 - Vasile Colot.

  CAIETUL DE SARCINI pentru elaborarea Concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău