• Prima   /  Presa   /  Comunicate de presă  /  APL Chișinău s-a autosesizat în privința incidentului produs la șantierul de construcție de pe bd. Gr. Vieru, 24

  APL Chișinău s-a autosesizat în privința incidentului produs la șantierul de construcție de pe bd. Gr. Vieru, 24

   15.09.2021 18:13    780 Accesări    

  Primăria municipiului Chișinău s-a autosesizat referitor la cazul înregistrat miercuri pe șantierul de construcții din bd. Gr. Vieru, 24, unde un zid al construcției s-a prăbușit peste un automobil parcat în preajmă.

  Astfel, reprezentanții municipalității și ai Preturi Râșcani, împreună cu serviciile specializate și poliția s-au deplasat la fața locului, constatând executarea lucrărilor de desființare/demolare a construcției în lipsa autorizației de desființare. Reprezentanții Preturii au întocmit un proces-verbal de constatare a situației de fapt - executarea lucrărilor de demolare.

  Actualmente se constată că proprietarul imobilului (SRL „RENAISSANCE GROUP") a inițiat demolarea totală a imobilului privat în lipsa autorizației de desființare, iar în procesul executării necorespunzătoare a lucrărilor (neautorizate și nesecurizate), o parte din perete s-a prăbușit necontrolat, în afara tenului privat, precum și a îngrădirii șantierului.

  Având în vedere neconformitățile specificate, APL Chișinău va sesiza AST, Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul de Poliție Râșcani, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare, care, după caz vor stabili persoanele vinovate.

  Anterior, Pretura Râșcani a sesizat Agenția pentru Supraveghere Tehnică (AST), în vederea monitorizării lucrărilor de reconstrucție a imobilului de pe adresa nominalizată, inițiate în baza autorizației de construire nr. 113-c/21 din 05.05.2021.

  Astfel, autoritatea de supraveghere tehnică urmează să se expună asupra cazului enunțat, conform competențelor.

  Primăria Chișinău a eliberat anterior pe cazul examinat certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 230i/20 din 16.07.2020 și autorizația de construire nr. 113-c/21 din 05.05.2021, prin care s-au autorizat lucrările de proiectare pentru reconstruirea capitală a imobilului comercial existent bd. Grigore Vieru, 24, nr. cadastral 0100419.240.01, cu extindere în limitele terenului privat în vederea realizării unui centru comercial multifuncţional (regim pe înălțime: S+P+1E+1E retras), cu respectarea procedurii stabilite de Legea nr. 163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii", pentru perfectarea documentației respective fiind prezentate toate actele şi avizele necesare.