• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 28 octombrie 2021

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 28 octombrie 2021

   25.10.2021 15:33    1703 Accesări    

  1.    Cu privire la numirea dlui Fadei Nagacevschi în funcția de Viceprimar al Municipiului Chișinău 

  2.     Despre operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.1/4-2 din 15.11.2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor de specialitate pentru diferite domenii de activitate 

  3.     Cu privire la încheierea Acordului de cooperare  între Pretura sectorului Buiucani din municipiul Chișinău și Primăria sectorului 4 Municipiul București  

  4.     Cu privire la acceptarea finanțării din partea Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)

  5.     Cu privire la operarea de modificări la deciziile nr. 7/1 din 27.07.2021 și nr. 25/1 din 29.12.2020

  6.     Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2021

  7.     Cu privire la repartizarea profitului net obținut în anul 2020 de către Întreprinderea Municipală  „Instituția Națională Teatrul Municipal „SATIRICUS ION LUCA CARAGIALE"

  8.     Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Teatrul Național „Satiricus" 

  9.     Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Teatrul municipal de Păpuși „Guguță"

  10.    Cu privire la aprobarea Conceptului de proiect privind elaborarea sistemului geo informațional „Cadastrul spațiilor verzi din orașul Chișinău"

  11.    Raportul S.A. „Taxi-Service" privind argumentele aduse la învinuirile consilierului municipal Valeriu Klimenco

  12.    Cu privire la aprobarea Regulamentului de administrare și exploatare a terenurilor de sport multifuncționale proprietate publică  din cartierele blocurilor de locuințe din municipiul Chișinău 

  13.     Cu privire la finanțarea proiectului „Compostarea deșeurilor vegetale și reciclarea deșeurilor din construcții și demolări în municipiul Chișinău" din contul bugetului municipal Chișinău aprobat pentru anul 2021  

  14.     Cu privire la excluderea imobilelor din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare

  15.    Cu privire la aprobarea Ghidului-instrucțiune privind calcularea tarifelor pentru deservirea blocului, deservirea tehnică și reparația echipamentelor tehnice din interiorul blocului locativ

  16.    Cu privire la aprobarea metodologiei privind determinarea și aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport prestate de către întreprinderile municipale pentru servicii locative ale sectoarelor

  17.       Cu privire la darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi din str. Andrei Doga, 27 lit. A (demisol) Asociației obștești „Societatea de Cruce Roșie din Moldova"

  18.      Cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat în municipiul Chișinău privind modernizarea și valorificarea instituțiilor în domeniul sportiv, în scopul reconstrucției terenului sportiv aferent Liceului teoretic cu profil sportiv nr. 2 (str. Alecu Russo, 57)  

  19.     Cu privire la efectuarea lucrărilor de modernizare a sectorului „Legume" din Piața Centrală.

  20.    Despre reorganizarea Direcției generale asistență socială și sănătate în Direcția generală asistență medicală și socială, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a structurii organizatorice, organigramei și a statului de personal

  21.      Cu privire la operarea de modificări în Anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal nr.6/13 din 21.05.2020

  22.   Cu privire la stabilirea tarifelor la serviciile prestate de către Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu"

  23.  Cu privire la instalarea plăcii comemorative „Pavel Vlad" pe fațada blocului Institutului de Chimie din str. Academiei, 3

  24.   Cu privire la acordarea ajutorului material

  25.   Cu privire la transmiterea terenului in proprietate privată

  26.    Cu privire la privatizarea terenului