• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 18 noiembrie 2021

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 18 noiembrie 2021

   15.11.2021 12:12    1664 Accesări    

  3.     Cu privire la aprobarea Acordului de Înfrățire între Municipiul Suceava din România și municipiul Chișinău, Republica Moldova

  4.     Cu privire la implementarea Proiectului „Archeodanube: Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare locală durabilă"

  5.     Cu privire la operarea de modificări la deciziile  nr.25/1 din 29.12.2020 și nr.25/4 din 29.12.2020

  6.     Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Primăria Municipiului Chișinău și Federația Moldovenească de Fotbal

  7.     Despre modificarea deciziilor Consiliului municipal Chișinău nr 17/10 din 06.10.2020„ Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia" și nr. 22/6 din 22.12.2020 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului - limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia

  8.     Cu privire la aprobarea, în redacție nouă a regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Asistență personală"de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și a statului de personal al acestuia

  9.     Cu privire la transmiterea în locațiune a activelor neutilizate în procesul de producție al S.A. „Apă-Canal"

  10.     Cu privire la autorizarea desființării bunului imobil cu nr. cadastral 0100309142.09 (garaj) situat în mun. Chișinău, str. Lunca Bîcului nr. 24.

  11.    Cu privire la transmiterea si recepționarea obiectivelor

  12.    Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliului Municipal Chișinău deține cotă - parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2017

  13.    Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din str. A. Șciusev,  a lit. A (demisol) 

  15.      Cu privire la adjudecarea la licitație funciară, prin vânzare-cumpărare a unui lot de pământ din str. N. Milescu Spătaru (6,0094 ha)

  16.    Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat

  17.    Despre operarea unor modificări

  18.   Cu privire la efectuarea lucrărilor de modernizare a sectorului „Legume" din Piața Centrală.