• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 21 decembrie 2021

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 21 decembrie 2021

   17.12.2021 15:07    1897 Accesări    

  1.     Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2022 în lectura a doua

  2.     Cu privire la operarea de modificări la deciziile  nr. 25/1 din 29.12.2020 și nr.25/4 din 29.12.2020  

  3.     Cu privire la organizarea și desfășurarea trecerii în evidența militară a tinerilor născuți în anul 2006

  4.     Despre instituirea Comisiei privind identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemei animalelor cu și fără stăpân din municipiul Chișinău

  5.     Despre modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 5/12 din 15.07.2021 „Cu privire la acceptarea bunurilor oferite de Oficiul Special Guvernamental pentru Educație al Provinciei Jeju din Republica Coreea, UNICEF și MECC pentru instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău"

  6.     Cu privire la acceptarea materialelor de predare, învățare și echipament specializat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și/sau dizabilități

  7.     Cu privire la transmiterea cheltuielilor suportate la lucrările efectuate și bunurile procurate din contul mijloacelor financiare aprobate în bugetul municipal, întru realizarea Contractului de societate civilă  nr. 375 din 10.07.2017 încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Primăria comunei Țânțăreni 

  8.     Despre aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare alocate Direcției generale locativ-comunală și amenajare la capitolul "Gospodăria de locuințe a municipiului Chișinău"

  9.     Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului cu nr. cadastral 0100102.118.01 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale

  10.    Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului cu nr. cadastral 0100102.225.01 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale

  11.   Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul Municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2021

  12.    Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 19/8 din 24.11.2020 

  13.     Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 19/7 din 24.11.2020 

  14.     Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 8/11 din 18.06.2020 

  15.    Cu privire la majorarea capitalului statutar al instituțiilor medico-sanitare publice din municipiul Chișinău

  16.  Cu privire la operarea de modificări în anexa nr. 18 la decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020

  17.       Cu privire la transmiterea în proprietate privată

  18.       Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună 

  19.      Cu privire la prelungirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Andrei Doga Societății cu răspundere limitată „RENACOM"

  20.     Cu privire la privatizarea terenului din str. Circului, 21, aferent obiectivelor private ale S.C. „URBANCONSTRUCT" S.R.L. (574 m.p.) 

  21.    Cu privire la privatizarea terenului din str. Circului, 9, aferent obiectivelor private ale S.C. „URBANCONSTRUCT" S.R.L. (779 m.p.)