• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 21 aprilie 2022

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 21 aprilie 2022

   18.04.2022 18:12    1968 Accesări    

  1.     Informație privind situația economico-financiară a întreprinderilor municipale subvenționate din bugetul municipal care solicită modificarea tarifelor pentru serviciile prestate

  2.     Despre operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr.1/4-2 din 15.11.2019 „Cu privire la componența nominală a comisiilor de  specialitate pentru diferite domenii de activitate"

  3.     Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil (de alternativă) pentru perioada primăvară-vară 2022

  4.     Cu privire la darea în locațiune a unor încăperi din bd. Dacia, nr. 37/1, lit.A (etajul 1, demisol), Preturii sectorului Botanica

  5.     Cu privire la acceptarea donației oferite de Primăria Sectorului 2 al Municipiului București pentru finanțarea proiectului „Renovarea sediului din bd. Dacia, nr. 37/1, destinat Centrului Municipal de Tineret 

  6.     Cu privire la modificarea Contractului de Împrumut nr. 42218 din 02.12.2011, încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 1/3 din 25.01.2012 

  7.     Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru călătoria în transportul public din municipiul Chișinău

  8.     Cu privire la contractarea unui împrumut/leasing financiar

  9.     Cu privire la majorarea capitalului social al Î.M. „Regia transport electric"  

  10.         Cu privire la aprobarea catalogului de prețuri „Colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău" 

  11.         Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2022 

  12.         Cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate unice pentru autoritățile/instituțiile bugetare ale municipiului Chișinău

  13.         Cu privire la încheierea Acordului de Înfrățire între Pretura sectorului Ciocana, municipiul Chișinău din Republica Moldova, județul Neamț din România

  14.         Cu privire la aprobarea Acordului de Prietenie între municipiul Siena din Republica Italia și municipiul Chișinău din Republica Moldova

  15.         Cu privire la transmiterea în proprietate  a bunurilor aferente serviciului public  de alimentare cu apă și canalizare  

  16.         Cu privire la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr.94 din 13.03.2015  

  17.         Cu privire la semnarea scrisorii de intenție, în vederea transmiterii Contractului de Finanțare FI No 81.436 SerapisNo 2011 0235 din 19.12.2013 încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău" și Banca Europeană de Investiții  

  18.         Cu privire la acoperirea costurilor capitale suportate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău"

  19.         Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică municipală delimitate în mod selectiv

  20.         Cu privire la proiectarea și construcția canalizării din str. N. Testemițeanu

  21.         Cu privire la aprobarea inițiativei de procurare a creanțelor creditorilor S.A „Autocomtrans" în proces de insolvabilitate

  22.         Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.15/21 din 29.12.2021

  23.         Cu privire la transmiterea Centrului de instruire și agrement în gestiunea economică a Direcției generale asistență medicală și socială a Consiliului municipal Chișinău 

  24.         Cu privire la aprobarea Planului municipal de screening prin mamografie al cancerului mamar pentru anii 2022 - 2025

  25.         Cu privire la aprobarea tarifelor pentru repartizarea loturilor destinate înhumărilor, a taxelor pentru întreținerea cimitirelor și accesul cu mijloacele de transport pe teritoriul lor

  26.         Cu privire la stabilirea tarifelor la serviciile prestate de către Întreprinderea Municipală Parcul „Dendrariu"

  27.         Cu privire la aprobarea în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale pentru servicii locative Buiucani

  28.         Cu privire la  operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău 7/27 din 23.10.2018 „Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe din gestiunea Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi" către Consiliul local al orașului Vadul lui Vodă  

  29.         Cu privire la transmiterea Complexului Sportiv, amplasat în hotarele Parcului „Valea trandafirilor", în gestiune economică Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi", cu excepția „Skate Park"

  30.         Cu privire la condițiile de amplasare a bancomatelor, terminalelor și stațiilor de plăți în încăperile din proprietatea municipală

  31.         Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău" de către  „Pajura Albă" S.R.L.

  32.         Despre modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 2/3 din 20.11.2019 „Cu privire la aprobarea organigramei și a statului de personal al aparatului Primăriei municipiului Chișinău"      

  33.         Cu privire la preluarea de bunuri de către Consiliul Municipal Chișinău  

  34.         Cu privire la protejarea spațiilor verzi de-a lungul străzii Alba-Iulia din municipiul Chișinău

  35.         Cu privire la raportul Comisiei privind identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemei animalelor fără stăpân din municipiul Chișinău     

  36.        Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 1/12 din 07.02.2018. 

  37.         Cu privire la transmiterea în proprietate privată 

  38.         Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului cu numărul cadastral 0100522622 din str. Drumul Taberei, suplimentar la terenurile proprietate privată ale Societății cu răspundere limitată „GONVARO-CON"         

  39.         Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului din str. 31 August 1989, aferent obiectivelor private ale dlui    și Publicației Periodică „Glasul Națiunii” S.R.L. 

  40.          Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Uzinelor, 171/4

  41.          Cu privire la modificarea hotarelor terenului cu numărul cadastral 0100306027 din str. Meșterul Manole, 14/2, proprietate privată a Societății cu răspundere limitată „ACHIRA-GRUP" 

  42.        Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 21/11-11 din 17.12.2020.

  43.         Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 1/11-1 din 21.01.2021

  44.      Cu privire la executarea hotărârii de judecată 

  45.      Cu privire la adjudecarea la licitație funciară  

  Chestiuni incluse suplimentar pe ordinea de zi a ședinței: