• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 13 iunie 2022

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 13 iunie 2022

   10.06.2022 15:35    1275 Accesări    

  1.     Cu privire la modificarea și aprobarea unor acte normative 

  2.     Cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău

  3.     Despre modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 15/3 din 28.12.2021 „Cu privire la modificarea denumirii Gimnaziului „Adrian Păunescu"

  4.     Cu privire modificarea denumirii Stației Orășenești A Tinerilor Turiști în Centrul Municipal al Tinerilor Turiști

  5.     Cu privire la modificarea denumirii Școlii Primare nr. 90 în Școala Primară „Spiridon Vangheli"

  6.     Cu privire la organizarea întremării și odihnei elevilor în vara anului 2022  

  7.     Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului ÎM Centrul Național de Creație „Satul Moldovenesc - Buciumul

  8.     Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare prevăzute în bugetul municipal Chișinău pe anul 2022, ÎM centrul Național de Creație „Satul Moldovenesc - Buciumul

  9.      Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău" de către  „Pajura Albă" S.R.L.

  10.     Informație privind situația financiară în cadrul ÎM Direcția Construcții Capitale

  11.    Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă privind inițierea Referendumului local în municipiul Chișinău

  12.    Despre aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Instituției publice Centrul social regional „Renașterea", a statului de personal și organigramei 

  13.    Cu privire la efectuarea lucrărilor de modernizare a sectorului „Legume" din Piața Centrală  

  14.    Cu privire la efectuarea lucrărilor de montare a sistemului fotovoltaic on-grid în Piața Centrală

  15.    Cu privire la actualizarea componenței Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului Municipal Chișinău, aprobată prin decizia CMC nr. 4/8 din 13.12.2019

  16.    Cu privire la transmiterea a trei veceuri publice în gestiunea economică Întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi"

  17.     Cu privire la preluarea, în proprietatea autorității publice municipiul Chișinău, obiectivul ,,Stație de hidrofor, nr. cadastral 0100101.1073.01, din str. Ion Cassian-Suruceanu, nr. 6, mun. Chișinău" de la ,,Braus imobiliare" S.R.L și transmiterea acesteia S.A. ,,Apă-Canal Chișinău"

  18.     Cu privire la preluarea rețelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului „Bloc locativ cu parcare auto subterană și obiective de menire comercial și social culturală din str. Lev Tolstoi, 63, mun. Chișinău" de la A.C.C. 55/754, în proprietatea publică locală și transmiterea acestora Î.M. Rețelele electrice de iluminat „Lumteh" 

  19.     Cu privire la capitalizarea cheltuielilor de reparație capitală  

  20.     Cu privire la capitalizarea cheltuielilor de reparație capitală

  21.      Cu privire la instalarea plăcii comemorative „Sergiu Dimitrachi" pe fațada imobilului din str. Matei Basarab, 5/5, sectorul Rîșcani

  22.      Cu privire la înscrierea în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău a obiectivului arheologic și instalarea unui însemn arhitectural-informativ pe bd. Grigore Vieru, 11

  23.      Cu privire la instalarea plăcii comemorative „Petre Teodorovici" pe fațada casei din str. Vasile Alecsandri

  24.      Cu privire la capitalizarea și transmiterea cheltuielilor  de reparație periodică a unor străzi din municipiul Chișinău, finanțate din sursele bugetului de stat pentru anul 2020

  25.      Informația referitor la calitatea lucrărilor de asfaltare și renovare care au fost executate pe str. I. Inculeț, precum și a căilor de acces spre instituțiile de învățământ și curțile de bloc din or. Chișinău

  26.     Cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje pe teritoriul municipiul Chișinău

  27.     Informație cu privire la acțiunile de regres a Ministerului Justiției împotriva Consiliului Municipal Chișinău

  28.      Cu privire la Hotărârile de judecată privind asigurarea cu spațiu locativ

  29.      Cu privire la transmiterea în proprietate privată

  30.       Cu privire la autentificarea drepturilor asupra loturilor din Întovărășirea pomicolă „SIDEV" COOP  în temeiul hotărârii irevocabile de judecată

  31.       Cu privire la transmiterea în proprietate privată comună

  32.       Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie

  33.      Cu privire la transmiterea în proprietate privată prin vânzare - cumpărare a terenurilor suplimentare celor private din str. Varnița, 8, S.R.L. „Olmosdon" 425 m.p.

  34.        Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului suplimentar la terenul proprietate privată al Întreprinderii mixte compania aeriană „VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER" S.R.L.  cu numărul cadastral 0100120313 din bd. Dacia, 60/13.  2015,2021  1250 m.p.

  35.       Cu privire la formarea și stabilirea hotarelor loturilor de pământ din str. Pietrarilor, 2, folosite cu drept de superficie 2020, 1659,7 m.p

  36.       Cu privire la privatizarea terenului din str. Bucuriei, 5, aferent obiectivelor private ale Societății pe acțiuni „ACVILA-SPORT"

  37.       Cu privire la privatizarea terenului din Calea Ieșilor aferent obiectivului privat 

  38.       Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Uzinelor

  39.       Despre operarea unor modificări în hotarele terenului proprietate privată str. Vasile Lupu 2017; 514m.p.

  40.      Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ din str. Bujorilor,   proprietate privată 

  41.      Cu privire la prelungirea relațiilor de superficie contractuală a lotului de pământ din str. Andrei Doga Societății cu răspundere limitată „RENACOM"