• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 21 iunie 2022

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 21 iunie 2022

   17.06.2022 16:15    993 Accesări    

  1.     Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Municipal de Tineret Chișinău, a efectivului limită de personal și a organigramei. 

  2.     Cu privire la aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Municipiul Chișinău și UNICEF Moldova în acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților în municipiul Chișinău

  3.     Cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău

  4.     Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între municipiul Chișinău, Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova Grupul Civic pentru Patrimoniu Cultural

  5.     Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău" în marca de produs de către Î.M. „Alianța-Vin" S.R.L.

  6.     Cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat în municipiul Chișinău privind reconstrucția capitală a telefericului din str. Nicolae H. Costin până la str. Calea Ieșilor și amenajarea zonei adiacente Studiu de fezabilitate teleferic

  7.     Despre operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 11/9-3 din 04.11.2021„Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. Melestiu, 20 lit. M (subsol cu geamuri, etajul 1, antresol), Instituției publice „Centrul Social Regional „RENAȘTEREA"
  8.     Cu privire la stabilirea mărimii coeficientului K4 aplicat la calcularea cuantumului chiriei anuale pentru încăperea închiriată din str. Belgrad, 19/4 lit. A (subsol cu geam)
  9.     Cu privire la darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi din str. Pajurei, 6 lit. A, B, D, E, F, GH, K, L, V (construcții separate), Întreprinderii municipale servicii locative Rîșcani 
  10.   Cu privire la prelungirea relațiilor contractuale de comodat pentru încăperile din bd. Cuza-Vodă, 29/4 lit. A, B, C (clădiri separate), Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă

  17.   Cu privire la capitalizarea cheltuielilor ce țin de lucrările de reparație a bunurilor publice de către Pretura sectorului Râșcani 
  18.   Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau serviciul civil (de alternativă) pentru perioada toamna 2022 - iarna 2023
  19.   Cu privire la transmiterea în proprietate privată 
  20.   Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Municipal Chișinău și Asociația Obștească „SOS Autism"
  21.   Cu privire la schimbarea subordonării Centrului de zi și activități „START" pentru persoane cu dizabilități de intelect, aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestuia, a statului de personal de personal și organigramei 
  22.   Cu privire la crearea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situații de risc de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului.
  23.   Cu privire la reexaminarea deciziei „Cu privire la privatizarea și darea în locațiune a terenului aferent obiectivului privat din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 8 Societății pe acțiuni Magazinul Universal Central „UNIC" întru executarea hotărârii de judecată irevocabile”