• vezi mai mult
  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 03 noiembrie 2022   
 • Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Proiecte de decizii  /  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 07 iulie 2022

  Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 07 iulie 2022

   04.07.2022 16:49    1316 Accesări    

  1.     Cu privire la situația financiară a Întreprinderii Municipale Specializate „Liftservice"

  2.   Informație cu privire la situația critică în prestarea serviciului de transportare a călătorilor în municipiul Chișinău

  3.  Cu privire la  modificarea și completarea deciziei nr. 6/1 din 13.06.2022

  4.  Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între municipiul Chișinău, Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova Grupul Civic pentru Patrimoniu Cultural 

  5.  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de Biblioteca Municipală „B.P. HASDEU" și cele 27 de filiale

  6.  Cu privire la reorganizarea Gimnaziului-internat nr. 3, mun. Chișinău și a Instituției Publice Școala Primară-Grădiniță nr. 152 „Pas cu Pas", mun. Chișinău  

  7.  Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Municipal de Tineret Chișinău, a efectivului limită de personal și a organigramei

  8.     Cu privire la modificarea denumirii Liceului teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vedere slabă în Liceul Teoretic pentru Copii cu Deficiențe de vedere  

  9.  Cu privire la aprobarea Memorandumului privind înțelegerea și cooperarea reciprocă și crearea Centrului de învățare și educare a adulților 

  10.   Despre modificarea deciziei CMC nr.5/6 din 24.07.2018 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de achitare a compensației angajaților autorităților publice locale din municipiul Chișinău - tineri specialiști"

  11.    Despre aprobarea Programului municipal de prevenire si control HIV/SIDA si ITS pentru anii 2022-2025 si a Planului de acțiuni in domeniu pentru anul 2022 

  12.     Cu privire la aprobarea într-o nouă redacție a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență parentală profesionistă de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a Statului de personal și organigramei acestuia 

  13.    Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Municipal Chișinău și Asociația Obștească „Copiii Ploii"  

  14.     Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Municipal Chișinău și Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități 

  15.     Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Municipal Chișinău și AO "Parteneriate pentru fiecare copil" 

  16.     Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2022 

  17.   Cu privire la aprobarea tarifelor pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fondul locativ al municipiului Chișinău

  18.     Cu privire la darea în folosință prin contrat de comodat a unor încăperi, Direcției generale educație, tineret, sport a Consiliului municipal Chișinău  

  19.    Cu privire la utilizarea toponimicului „Chișinău" de către „Imperial Vin Grup" SRL

  20.    Despre operarea unor modificări în decizia CMC nr. 57/7-2 din 02.11.2006 „Cu privire la darea in locațiune a unor încăperi din bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 83 lit.D (parter, subsol), Societății cu răspundere limitată „BANGON GRUP"

  21.    Cu privire la aprobarea unor scheme de amplasament prestabilit 

  22.    Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul Municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2022 

  23.    Cu privire la capitalizarea cheltuielilor de reparație capitală 

  24.     Cu privire la acceptarea donației din partea Fundației Titulescu din București  

  25.     Cu privire la redistribuirea alocațiilor bugetare pe anul 2022 pentru Î.M. „Direcția parcurilor cultură și odihnă"

  26.     Cu privire la aprobarea, în redacție nouă,a Statutului Întreprinderii Municipale „REGIA COMUNAL-LOCATIVĂ DURLEȘTI"

  27.    Cu privire la repartizarea profitului net

  28.    Cu privire la transmiterea elementelor de iluminat decorativ și candelabrelor în administrarea economică Î.M.R.E.I „Lumteh"  

  29.    Cu privire la transmiterea unui teren în proprietate publică a municipiului Chișinău

  30.      Cu privire la darea în locațiune a unui lot de pământ din str. Mihail Lermontov, Societății cu răspundere limitată „RABENA INVEST", întru executarea hotărârii de judecată irevocabilă

  31.      Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de locațiune a lotului de pământ din str. Nicolae Milescu Spătaru, 13/4 cu Societatea comercială „COLTED - M" S.R.L. 2015 (102 m.p.)

  32.      Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie

  33.      Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ

  34.      Cu privire la formarea unor bunuri imobile și adjudecarea la licitație funciară a lotului de pământ

  35.     Cu privire la inventarierea și reabilitarea curților din municipiul Chișinău