• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Directia generală asistenţă medicală și socială

  Direcţia generală asistenţă socială și sănătate

  Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate 

  Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate este o subdiviziune structurală în subordinea administraţiei publice municipale, a cărei misiune constă în imbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor/familiilor, prin implementarea politicilor, strategiilor şi programelor naţionale/municipale în domeniul asistenţei sociale şi sănătăţii.

  Direcţia generală este investită cu următoarele funcţii de bază:

  1) implementarea politicilor, strategiilor şi programelor naționale în domeniul asistenței sociale şi de sănătate, în funcție de necesitățile identificate la nivel de municipiul Chișinău;

  2) gestionarea, evaluarea şi monitorizarea activității instituțiilor/serviciilor instituite pe lângă Direcția generală precum şi în subordinea acesteia;

  3) elaborarea, înaintarea strategiilor şi programelor municipale în domeniul asistenței sociale şi de sănătate Consiliului municipal Chișinău pentru aprobarea şi implementarea acestora;

  4) asigurarea gestionării eficiente şi transparente a alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului;

  5) angajarea personalului în conformitate cu legislația în vigoare;

  6) prezentarea propunerilor de buget municipal Chișinău pentru domeniile de asistență socială şi de sănătate;

  7) organizarea achizițiilor publice în funcție de necesitățile stabilite în conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice;

  8) colaborarea/cooperarea cu autoritățile, instituțiile, organizațiile publice și private.

   

  Şef al Direcţiei generale: 

  Șef adjunct al Direcției: Boris Gîlca.

  Adresa juridică: str. Bucureşti nr. 53, sediul str. Bucureşti nr. 35.

  anticamera: tel./fax (022) 228084; e-mail: anticamera@dgass.md

  În cadrul Directiei generale sunt instituite 5 direcţii teritoriale de asistenţă socială:

  1. Direcţia asistenţă socială Botanica - str. Nicolae Titulescu nr. 47, tel. 022 522899, şef al direcţiei Olaru Carolina;

  2. Direcţia asistenţă socială Buiucani - str. Alba Iulia nr. 5/1, tel. 022 782900, şef al direcţiei Dorul Violeta;

  3. Direcţia asistenţă socială Centru - str. Mihai Eminescu nr. 29, tel. 022 782912, şef al direcţiei Parancenco Eudochia;

  4. Direcţia asistenţă socială Ciocana - bd. Mircea cel Bătrîn nr. 5/2, tel. 022 782906, şef al direcţiei Martîniuc Iuliana;

  5. Direcţia asistenţă socială Rîşcani - bd. Grigore Vieru nr. 17, tel. 022 212087 şef al direcţiei Dubiţa Natalia.

  Conform sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin, Direcţiile teritoriale de asistenţă socială asigură stabilirea dreptului la următoarele servicii/prestaţii de asistenţă socială:

  1. Servicii de asistenţă socială comunitară:

  - servicii de alimentare;

  - servicii de îngrijire socială la domiciliu;

  - servicii gratuite de frizerie;

  - asistenţă umanitară,etc..

  2. Servicii sociale specializate:

  - serviciul social „Asistenţă Personală";

  - serviciul social „Echipă Mobilă";

  - serviciul social de suport monetar;

  - servicii de reabilitare/recuperare;

  - articole ortopedice şi mijloace ajutătoare tehnice, etc..

  3. Prestaţii sociale:

  - ajutor material;

  - ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului;

  - compensaţii pentru serviciile de transport;

  - abonamente anuale pentru călătoria în transportul public urban şi suburban;

  - compensaţii pentru organizarea funeraliilor veteranilor de război;

  - acordarea taloanelor de călătorie în cadrul statelor CSI, etc.

   

  Datele de contact ale angajaţilor din cadrul DGASS şi structurilor teritoriale din subordine