• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Direcţia generală economie, comerț și turism

  Direcţia generală economie, comerț și turism

  Direcţia generală economie, comerț și turism
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2019
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău, ianuarie-iunie 2019 (tabel)
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie- septembrie 2019
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău, ianuarie-septembrie 2019 (tabel)
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie 2019
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-decembrie 2019 (tabel)
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2020
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău 2020 (TABEL)
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2020
  Rezultatele operative ale activităţii social-economice a municipiului Chişinău în ianuarie-septembrie 2020
  Anunț: Accesul în sediile DGECT în perioada 16.03.2021 - 31.03.2021
  Rezultatele operative ale activității social-economice a municipiului Chișinău în ianuarie-martie 2021
  Rezultatele operative ale activității social-economice a municipiului Chișinău în ianuarie - iunie 2021


  E-mail: 
  dgrct@cmc.md

  Nr. d/o

  Denumirea subdiviziunii structurale 

  Denumirea căsuței poștale 

  Prenume Nume  

  responsabil 

  Tel. de contact 

  Orele de audiență

  1.

  Conducerea

  sef.dgect@cmc.md

  Roman VITIUC

  (022) 22-63-38 

  Luni 1300-1700

  2.

  Cancelaria

  /anticamera

  dgect@cmc.md

  Tamara BRAGARENCO 

  Ala NICOREANU

  (022) 22-50-78 (022) 22-63-38

  Luni - Vineri 0800-1700

  Nu sunt

  3.

  Direcţia comerţ, prestări servicii şi alimentaţie publică

  dc.dgect@cmc.md

  Valentina CONSTANTINOV

  (022) 22-27-61 

  Luni 1300-1700

  4.

  Direcţia economie, analiză şi dezvoltare durabilă

  deadd.dgect@cmc.md

  Veronica ONUFREI

  (022) 22-73-88 

  Nu sunt

  5.

  Direcţia exploatarea patrimoniului municipal

  depm.dgect@cmc.md

  Vladimir IERMICIOI

  (022) 23-35-26 (022) 22-23-40

  Miercuri 1300-1700

   

  6.

  Direcţia privatizarea patrimoniului

  dpp.dgect@cmc.md

  Ala GHEORGHIȚA

  (022) 22-07-30 

  Luni - Joi 800-1200

  Vineri – zi liberă, comisia

  7.

  Secţia management instituţional şi de personal

  smip.dgect@cmc.md

  Eugenia BUȘMACHIU

  (022) 22-02-48 (022) 22-23-27

  Nu sunt

  8.

  Direcţia management financiar intern

  dmfi.dgect@cmc.md

  Aliona CARAMAN

  (022) 22-00-21 (022) 22-52-89

  Luni, Miercuri 1300-1700

  Marți, Joi 0800-1200

  9.

  Secţia dezvoltare turism

  turism.dgect@cmc.md

  Victoria SCHIMBATOR

  (022) 21-09-30

  Nu sunt

  10.

  Secţia cancelarie şi secretariat

  cancelaria.dgect@cmc.md

   Liudmila LĂCUSTĂ

  (022) 22-50-78

  Luni - Vineri 0800-1700

  11.

  Direcţia logistică

   

  Andrei CIORBA

  (022) 26-01-18

  Nu sunt

  Orele de audienţă a cetăţenilor,

  • Luni - joi, între orele: 08:00-12.00.

  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale este constituită de Consiliul municipal Chişinău în scopul asigurării dirijării activităţii şi reformelor social - economice, relaţiilor patrimoniale, privatizării fondului locativ şi nelocuibil, organizării achziţionării de mărfuri, lucrări şi servicii şi pentru promovarea politicii Consiliului municipal Chişinău în acest domeniu.

  Direcţia generală este responsabilă de trasarea direcţiilor principale ale politicii economice a municipiului, de elaborarea şi realizarea în practică a reformelor economice, a planurilor de dezvoltare social-economică, de dezvoltarea tuturor ramurilor economiei din teritoriu, a relaţiilor patrimoniale, acivităţii de mobilizare a resurselor materiale în vederea satisfacerii necesităţilor municipiului şi exercitării controlului asupra utilizării lor.

  Comisia municipală de privatizare a fondului de locuinţe activează în conformitate cu prevederile Regulamentului ei, anexă la Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10.03.93. Comisia îşi desfăşoară activitatea sa  în blocul, care este amplasat pe str. Nicolae Iorga, nr. 15 mun. Chişinău. 

  Şeful Direcţiei privatizarea fondului de locuinţe, preşedintele Comisiei primeşte permanent cetăţenii în audienţă, în bir.6, tel. 26-01-18. Adjunctul sefului Direcţiei primeşte permanent cetăţenii în audienţă, în bir.3, coordonează lucrul cu petiţiile înaintate de cetăţeni, tel. 27-41-12. 

  Documentele necesare la privatizarea locuinţelor se recepţionează în bir.4, în fiecare zi, de la ora 8 pînă la 12, în afară de vineri - zi de şedinţă a Comisiei, telefonul de contact 27-81-25.

  În bir. 5 cetăţenii primesc rezultatele hotărîrilor Comisiei, în baza buletinului de identitate şi procurii (după caz), primesc conturile pentru achitarea costului locuinţei privatizate şi impozitul privat, tot în bir.5 la prezentarea chitanţei de plată, cetăţenii primesc contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată, telefonul de contact 27-69-05.

  În bir. 1 cetăţenii primesc certificate privind participarea, sau neparticiparea la procesul de privatizare,  pentru care este necesar de prezentat copia contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată şi copiile buletinelor de identitate, chitanţa de 30 lei pe contul 420515101479701, telefonul 27-41-12.

  În biroul 2, specialistul principal, juristul Direcţiei privatizarea fondului de locuinţe primeşte cetăţenii permanent în audienţă, după necesitatea lor, tel. 27-81-25.

  În conformitate cu pct. 2 b) al Hotărîrii Guvernului cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune nr. 468 din 25.03.2008, vînzarea-cumpărarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune, se efectuează de autorităţile administraţiei publice locale.

  În baza deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.10/6 din 22.10.2009 cu modificările şi completările ulterioare, a fost constituită Direcţia privatizarea fondului nelocuibil  şi Comisia pentru privatizarea fondului nelocuibil.  Comisia îşi organizează activitatea sa în corespundere cu prevederile pct. 4 al Regulamentului cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune, apobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 468 din 25.03.2008.

  Locataraii care doresc să privatizeze încăperile luate în locaţiune depun cereri la Direcţia privatizarea fondului nelocuibil, amplasată în mun. Chişinău, str.Columna 106, bir. 25, telefoane de contact: 22-60-84, 23-35-26, anexînd:

  Lista actelor necesare pentru pregătirea dosarului de privatizare

  REGULAMENTUL cu privire la vînzarea prin  licitaţie a încăperilor nelociubile, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Chişinău

  REGULAMENTUL privind licitaţiile pentru obţinerea dreptului de locaţiune a încăperilor cu altă destinaţie decât cea locativă, proprietatea autorităţii publice locale a municipiului Chişinău 

  Informația referitor la Hotărârea nr. 550 din 24.03.2021 a Comisiei municipale pentru privatizarea fondului de locuințe