• Prima   /  Primăria   /  Direcţii   /  Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

  Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

  Arhitect-şef al Chişinăului - Dogotaru Svetlana

  Audiență: în fiecare marți ( pentru avizarea proiectelor) și vineri ( pentru persoanele fizice și juridice), în intervalul orelor: 09:00-12:00.

  Programarea pentru audiență: tel. (022) 22-81-10, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, bir. 45.

   

  Organigrama Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare:

   

   

  ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului de valabilitate al autorizaţiilor de construire şi amplasare a publicităţii exterioare şi autorizaţiilor de construire şi amplasare a firmelor (inscripţii şi imagini exterioare)

  În conformitate cu prevederile dispoziţiei viceprimarului municipiului Chişinău nr.133-d din 20 martie 2020 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru în vederea elaborării proiectelor de Regulamente privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în oraşul Chişinău" autorizaţiile de construire şi amplasare a publicităţii exterioare şi autorizaţiile de construire şi amplasare a firmelor (inscripţii şi imagini exterioare) eliberate anterior de către Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare se prelungesc, după caz, până la 31.05.2020.

  În legătură cu situația epidemiologică și introducerea Stării de Urgență de către Parlamentul Republicii Moldova, în scopul  limitării contactelor persoanelor fizice, Direcţia generală arhitectură urbanism şi relaţii funciare a suspendat audienţa cetăţenilor în cadrul DGAURF şi nu eliberează temporar autorizaţii agenţilor economici. Având în vedere că autorizaţiile în cauză determină baza activității în domeniul publicității exterioare, dar și interesele tuturor agenților economici care activează pe teritoriul oraşului Chişinău, informaţia ce ţine de prelungirea autorizaţiilor respective, pe perioada regimului de Stare de Urgență, va fi confirmată de către Direcţia generală arhitectură urbanism şi relaţii funciare, tel. de contact: 022223575, 022222613 sau pe adresa de e-mail a DGAURF: dgaurf@cmc.md.

   

  Anunț privind informarea populației despre prevederile Studiului de justificare în vederea fundamentării iniţierii Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Academiei – Gh. Asachi – Sprâncenoaia – șos. Hâncești, elaborat de „Irgo Line” S.R.L., la solicitarea ,,Crizantema” S.R.L.