• Prima   /  Primăria   /  Întreprinderi municipale   /  Întreprinderea Municipală "Combinatul servicii funerare"

  Întreprinderea Municipală "Combinatul servicii funerare"

  Director - Ludmila Boţan Sediu : mun.Chişinău , str. A. Mateevici, nr.11

  Tel: 022-27-37-76

  Telefon, fax anticamera: 27-15-55
  Telefon „Birou pompe funebre" 27-36-00
  Telefon „Magazin de rechizit funerar" 27-35-70

  Filiala nr.2 , dl P.Eni, tel 0-22-46-08-88

  Î.M „Combinatul Servicii Funerare" funcţionează în baza principiilor de autogestiune, se află în subordonarea Primăriei municipiului Chişinău. Desfăşoară activitate de prestare a serviciilor şi producere de mărfuri cu destinaţie funerară principale genuri de activitate fiind:

           - activităţi de pompe funebre şi servicii similare;

           - fabricarea diferitelor obiecte din lemn;

           - fabricarea elementelor din beton, ciment şi ipsos;

           - tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

           - comerţ cu amănuntul în magazine specializate.

           În activitatea sa, întreprinderea se călăuzeşte de legislaţia Republicii Moldova, avînd ca bază - Statutul ÎM „Combinatul Servicii Funerare", Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1072 din 22 octombrie 1998, Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.6/10 din 14.05.2009, nr.4/11 din 15.04.2010.

           Întreprinderea are în componenţa sa :

  -         Filiala nr.2 „Administrarea cimitirului Sf.Lazăr" cu adresa: mun.Chişinău, str.Doina, 189.

  -         În incinta sediului Central, situat pe adresa: mun.Chişinău, str. A. Mateevici, 11 se acordă servicii cu caracter funerar Î.M. „Combinatul Servicii Funerare" are în administrarea sa 11 cimitire municipale:

  -         Cimitirul Central

  -         Cimitirul Sf. Treime

  -         Cimitirul Catolic

  -         Cimitirul Evreesc

  -         Cimitirul Buiucanii Vechi

  -         Cimititul din str. Şt.Ciobanu

  -         Cimitirul Băcioii Noi

  -         Cimitirul Petricani

  -         Cimitirul Sculeni

  -         Cimitirul Ciocana

  Întreprinderea dispune de 150 salariaţi.

  Anual, media înhumărilor este de 5000 persoane, în aşa mod satisfăcând necesităţile cetăţenilor cu acest gen de servicii. Baza legislativă de formare a tarifelor la serviciile funerare prestate de către întreprindere corespunde anului 2009. Baza tehnico-materială a întreprinderii este în proces de modernizare.

  STATUTUL Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”  - aprobat prin decizia CMC nr. 6/19-14 din 26.05.2020.