• Prima   /  Utile   /  Documente utile   /  Acte necesare

  Acte necesare

  Lista actelor necesare privind modificarea planului cadastral

  LISTA actelor necesare pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a unităţilor comerciale

  LISTA actelor necesare pentru acordarea compensaţiilor nominative pentru serviciile comunale şi pentru consumul de gaze naturale, lemne şi cărbune folosite pentru încălzire

  Lista actelor necesare pentru acordarea unui ajutor material în caz de necesitate a unui tratament costisitor 
  Lista actelor necesare pentru acordarea unui ajutor material în caz de incendiu 
  Lista actelor necesare pentru eliberarea "Autorizatiei de construire" 
  Lista actelor necesare pentru eliberarea "Autorizației de desființare a construcțiilor"
  Lista actelor necesare pentru eliberarea "Autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor"
  Lista actelor necesare pentru eliberarea "Certificatului de urbanism informativ"
  Lista actelor necesare pentru eliberarea "Certificatului de urbanism pentru proiectare"
  Lista actelor necesare pentru elaborarea "Schemei de stabilire a hotarelor limită a terenului destinat pentru deservirea și exploatarea imobilelor existente" 
  Lista actelor necesare pentru efectuarea calculelor coordonatelor punctelor de cotitura ale lotului de pamant (liniile rosii)
  Lista actelor necesare pentru obținerea "Autorizației de funcționare"
  Lista actelor necesare pentru obtinerea "Certificatului de urbanism privind amplasarea dispozitivului de publicitate situat separat, la sol"
  Lista actelor necesare pentruobtinerea " Certificatului de urbanism privind amplasarea dispozitivului publicitar pe perete sau acoperis"
  Lista actelor necesare pentru obtinerea "Autorizatiei de construire si amplasare a publicitatii exterioare"
  Lista actelor necesare pentru obtinerea "Prelungirii autorizatiei de construire si amplasare a publicitatii exterioare"
  Lista actelor necesare pentru obtinerea "Autorizatiei de construire si amplasae a inscriptiilor si imaginilor exterioare"
  Lista actelor necesare pentru obtinerea "Prelungirii autorizatiei de construire si amplasae a inscriptiilor si imaginilor exterioare"
  Lista actelor necesare pentru "darea in arenda/locatiune a terenului aferent"
  Lista actelor necesare pentru "prelungirea termenului de arendare a terenului aferent"
  Lista actelor necesare pentru privatizarea terenului aferent
  Lista actelor necesare pentru legalizarea loturilor de pământ aferente caselor de locuit particulare
  Lista actelor necesare pentru legalizarea loturilor de pământ aferente caselor de locuit cu mai multe apartamente privatizate
  Lista actelor necesare privind modificarea planului cadastral
  Lista actelor necesare privind transmiterea terenului în folosinţă (aferent întreprinderilor municipale)
  Lista actelor necesare transmiterea în folosinţă a lotului de pământ pentru blocuri locative

  Lista actelor necesare privind transmiterea terenului în proprietatea statului (Întreprinderi de Stat)

  Lista actelor necesare pentru examinarea si inregistrarea proiectelor retelelor ingineresti
  Lista actelor necesare pentru examinarea si inregistrarea repetata a proiectelor retelelor ingineresti
  Lista actelor necesare pentru eliberarea "Certificatului despre atribuirea adresei postala"
  Lista actelor necesare pentru eliberarea "traseelor retelelor ingineresti"

  Lista actelor necesare pentru intocmirea Procesului-verbal de receptie finala

  Lista actelor necesare pentru privatizarea locuinţelor
  Lista actelor necesare pentru privatizarea terenului aferent
  Lista actelor necesare pentru înregistrarea Asociației Obștești locale