• Prima   /  Utile   /  Registre și Liste   /  Registrul încăperilor libere

    Lista spațiilor libere nelocative neutilizate și pasibile de dare în locațiune, aflate în gestiunea subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău și a instituțiilor de învățământ cu regim de autogestiune, la situația trimestrului 2 al anului 2021