• Prima   /  Primăria   /  Preturi de sector   /  Pretura Rîşcani   /  Istoria sectorului Rîşcani

  Istoria sectorului Rîşcani

  În timpul domniei lui Alexandru cel Bun, documentele atestă existenţa unui sat pe malul drept al Bâcului care avea hotar comun cu moşia Chişinăului. În alte documente de mai târziu găsim şi denumirea acestui sat - Visterniceni.

  În 1772, unul din reprezentanţii familiei Rîşcanu şi anume, Constantin Rîşcanu a devenit posesorul părţii de sud - est a moşiei Visterniceni. În rezultatul căror evenimente Constantin Rîşcanu şi-a satisfăcut ambiţia rămâne încă o enigmă, deoarece în lista boierilor făcută de către Dimitrie Cantemir în lucrarea sa Descrierea Moldovei nu găsim familia Rîşcanu. Cert este însă că deja în 1800 fiul lui Constantin Rîşcanu, Dumitru era stoln / rang boieresc / şi avea în stăpânire jumătate din moşia Visterniceniului, precum şi moşiile Bubuieci, Chiţcani şi Poşta Veche, localităţi cuprinse actualmente în hotarele Chişinăului.

  Constantin Rîşcanu este ctitorul Bisericii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena pe pereţii căreia de rând cu alte inscripţii se mai putea citi următoarele:

  „ ... această Sfântă biserică a fost înălţată din temelii pe mijloacele robului lui Dumnezeu Constantin Rîşcanu mare spătar, în anul 1777".

  Istoria modernă a sectorului Rîşcani începe la 12 aprilie 1941, cînd prin Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM oraşul Chişinău a fost divizat în trei raioane: Lenin, Krasnoarmeisk şi Stalin / actualmente sectorul Rîşcani/.

  În perioada celui de al doilea război mondial executivele raionale şi-au suspendat activitatea. Primele alegeri au avut loc abia în 27 decembrie 1947.

  În 28 noiembrie 1961 raionul Stalin a fost redenumit în raionul Octombrie. În componenţa raionului au fost incluse  sovietele săteşti Rîşcani şi Munceşti.

  Din 25 septembrie 1991 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 535 „Cu privire la funcţionarea Primăriei oraşului Chişinău în perioada de tranziţie la noua diviziune teritorial - administrativă" organul executiv al oraşului devine Primăria, iar comitetele executive ale celor cinci soviete raionale de deputaţi ai poporului sînt organizate în preturi cu revederea denumirii lor, inclusiv a raionului Octombrie în sectorul Rîşcani, ca subdiviziune a Primăriei municipiului Chişinău.