<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> http://www.chisinau.md/ 30.05.2017 ro http://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2017 http://www.chisinau.md/A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiiei publice vacante de specialist principal pe termen determinat, Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiiei publice vacante de specialist principal pe termen determinat, Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18599&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiiei-publice-vacante-de-specialist-principal-pe-termen-determinat-Directia-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material-in-cadrul-Directiei-generale-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-si-totalizarea-concursului/ 30.05.2017 14:49 CAIETUL DE SARCINI pentru elaborarea Concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău <![CDATA[CAIETUL DE SARCINI pentru elaborarea Concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău // Comunicate de presă]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=18598&t=/Presa/Comunicate-de-presa/CAIETUL-DE-SARCINI-pentru-elaborarea-Conceptiei-de-dezvoltare-durabila-a-infrastructurii-transporturilor-pentru-teritoriul-municipiului-Chiinau/ Primăria municipiului Chişinău prezintă opiniei publice CAIETUL DE SARCINI pentru elaborarea concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău. ]]> 30.05.2017 13:57 Program zilnic de întreținere a drumurilor și salubrizare a teritoriului <![CDATA[Program zilnic de întreținere a drumurilor și salubrizare a teritoriului // Comunicate de presă]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=18597&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Program-zilnic-de-intretinere-a-drumurilor-i-salubrizare-a-teritoriului/ Primăria municipiului Chişinău informează că pe parcursul zilei de 30 mai 2017 sunt planificate lucrări de întreţinere a străzilor, precum şi lucrări de salubrizare a teritoriului pe următoarele adrese: ]]> 30.05.2017 11:38 NOTĂ DE POZIȚIE privind reținerea dlui Dorin Chirtoacă, Primar general al municipiului Chișinău și consecințele aplicării de către Judecătoria Buiucani a măsurii preventive – arest la domiciliu pentru 30 de zile, asupra funcționării autorităților administrației publice locale ale municipiului Chișinău <![CDATA[NOTĂ DE POZIȚIE privind reținerea dlui Dorin Chirtoacă, Primar general al municipiului Chișinău și consecințele aplicării de către Judecătoria Buiucani a măsurii preventive – arest la domiciliu pentru 30 de zile, asupra funcționării autorităților administrației publice locale ale municipiului Chișinău // Comunicate de presă]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=18595&t=/Presa/Comunicate-de-presa/NOTA-DE-POZIIE-privind-retinerea-dlui-Dorin-Chirtoaca-Primar-general-al-municipiului-Chiinau-i-consecintele-aplicarii-de-catre-Judecatoria-Buiucani-a-masurii-preventive-arest-la-domiciliu-pentru-30-de-zile-asupra-functionarii-autoritatilor-administratiei-publice-locale-ale-municipiului-Chiinau/ ]]> 29.05.2017 15:40 Audiere publică: Îmbunătățirea relațiilor Primăriei mun. Chișinău cu unitățile comerciale și prestări servicii <![CDATA[Audiere publică: Îmbunătățirea relațiilor Primăriei mun. Chișinău cu unitățile comerciale și prestări servicii // Comunicate de presă]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=18596&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Audiere-publica-Imbunatatirea-relatiilor-Primariei-mun-Chiinau-cu-unitatile-comerciale-i-prestari-servicii/ ]]> 29.05.2017 09:59 Ședinţa Comisiei pentru gospodăria locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicaţii şi ecologie <![CDATA[Ședinţa Comisiei pentru gospodăria locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicaţii şi ecologie // Comunicate de presă]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=18593&t=/Presa/Comunicate-de-presa/edinta-Comisiei-pentru-gospodaria-locativ-comunala-energetica-servicii-tehnice-transport-comunicatii-si-ecologie/ Marți, 30 mai 2017, ora 13.00, va avea loc ședința Comisiei pentru gospodăria locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicaţii şi ecologie a Consiliului municipal Chișinău. ]]> 26.05.2017 16:18 Întâlnire cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal <![CDATA[Întâlnire cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal // Comunicate de presă]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=18592&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Intalnire-cu-copiii-ramasi-fara-ocrotire-parinteasca-absolventi-ai-ciclului-de-invatamant-liceal/ Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a organizat astăzi la Primărie tradiţionala întâlnire cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017.]]> 26.05.2017 16:11 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal pe termen determinat şi prelungirea datei-limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal pe termen determinat şi prelungirea datei-limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18590&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-Adesfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-vacante-de-specialist-principal-pe-termen-determinat-si-prelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-in-cadrul-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior/ 26.05.2017 11:27 ANUNȚ REPETAT - Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea de produse alimentare pentru necesitatea instituțiilor de educație timpurie și școli-grădinițe subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017 <![CDATA[ANUNȚ REPETAT - Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea de produse alimentare pentru necesitatea instituțiilor de educație timpurie și școli-grădinițe subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica pentru perioada 01.07.2017-31.12.2017 // Licitaţii şi achiziţii curente]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=493&id=18587&t=/Informatii-publice/Licitatii-si-achizitii/Licitatii-si-achizitii-curente/ANUN-REPETAT-Directia-Educatie-Tineret-i-Sport-sectorul-Botanica-anunta-concurs-pentru-achizitionarea-de-produse-alimentare-pentru-necesitatea-institutiilor-de-educatie-timpurie-i-coli-gradinite-subordonate-Directiei-Educatie-Tineret-i-Sport-sectorul-Botanica-pentru-perioada-01072017-31122017/ 25.05.2017 08:34 Terenul cu suprafaţa de 4,3 ha din Parcul „Valea Trandafirilor" a revenit în proprietate municipală <![CDATA[Terenul cu suprafaţa de 4,3 ha din Parcul „Valea Trandafirilor" a revenit în proprietate municipală // Comunicate de presă]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=18586&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Terenul-cu-suprafata-de-43-ha-din-Parcul-Valea-Trandafirilor-a-revenit-in-proprietate-municipala/ ]]> 24.05.2017 16:42 Decizia nr. 5/9 din 11 mai 2017 ”Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul municipal Chișinău și A.O. ”Lumos Foundation Moldova” <![CDATA[Decizia nr. 5/9 din 11 mai 2017 ”Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul municipal Chișinău și A.O. ”Lumos Foundation Moldova” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=18585&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-59-din-11-mai-2017-Cu-privire-la-aprobarea-Acordului-de-colaborare-intre-Consiliul-municipal-Chiinau-i-AO-Lumos-Foundation-Moldova/ 24.05.2017 15:49 Sergiu Borozan, câştigător al concursului pentru ocuparea funcţiei de arhitect-şef al municipiului Chişinău <![CDATA[Sergiu Borozan, câştigător al concursului pentru ocuparea funcţiei de arhitect-şef al municipiului Chişinău // Comunicate de presă]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=18583&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Sergiu-Borozan-castigator-al-concursului-pentru-ocuparea-functiei-de-arhitect-sef-al-municipiului-Chisinau/ Primăria municipiului Chişinău informează că Sergiu Borozan a devenit câştigător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, arhitect-şef al municipiului Chişinău.  Sergiu Borozan a asigurat interimatul funcţiei de arhitect-şef al oraşului Chişinău, începând cu luna septembrie a anului trecut. Sergiu Borozan este arhitect de profesie, lector superior la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism a Universităţii Tehnice din Moldova.  ]]> 24.05.2017 15:43 Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs prin cererea ofertelor de preț pentru achiziționarea de clorură de var, dezinfectanți și prafuri de curățat pentru necesitatea taberei ”Poienița Veselă”, taberei ”Alunelul” și instituțiile de educație aflate în subordinea DETS sectorul Botanica <![CDATA[Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs prin cererea ofertelor de preț pentru achiziționarea de clorură de var, dezinfectanți și prafuri de curățat pentru necesitatea taberei ”Poienița Veselă”, taberei ”Alunelul” și instituțiile de educație aflate în subordinea DETS sectorul Botanica // Licitaţii şi achiziţii curente]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=493&id=18584&t=/Informatii-publice/Licitatii-si-achizitii/Licitatii-si-achizitii-curente/Directia-Educatie-Tineret-i-Sport-sectorul-Botanica-anunta-concurs-prin-cererea-ofertelor-de-pret-pentru-achizitionarea-de-clorura-de-var-dezinfectanti-i-prafuri-de-curatat-pentru-necesitatea-taberei-Poienita-Vesela-taberei-Alunelul-i-institutiile-de-educatie-aflate-in-subordinea-DETS-sectorul-Botanica/ 24.05.2017 15:37 Încheierea concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitect-șef al municipiului Chișinău și desemnarea câștigătorului Concursului <![CDATA[Încheierea concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitect-șef al municipiului Chișinău și desemnarea câștigătorului Concursului // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18582&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Incheierea-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-arhitect-ef-al-municipiului-Chiinau-i-desemnarea-catigatorului-Concursului/ 24.05.2017 15:29 Dispoziția nr. 518-d din 23 mai 2017 „Cu privire la acceptarea efectuării cheltuielilor preconizate pentru Instituția Publică Liceul Teoretic ”Grigore Vieru” în luna mai 2017” <![CDATA[Dispoziția nr. 518-d din 23 mai 2017 „Cu privire la acceptarea efectuării cheltuielilor preconizate pentru Instituția Publică Liceul Teoretic ”Grigore Vieru” în luna mai 2017” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=18578&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-518-d-din-23-mai-2017-Cu-privire-la-acceptarea-efectuarii-cheltuielilor-preconizate-pentru-Institutia-Publica-Liceul-Teoretic-Grigore-Vieru-in-luna-mai-2017/ 23.05.2017 16:09 Dispoziția nr. 517-d din 23 mai 2017 „Cu privire la acceptarea efectuării cheltuielilor preconizate pentru Instituția Publică Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” în luna mai 2017” <![CDATA[Dispoziția nr. 517-d din 23 mai 2017 „Cu privire la acceptarea efectuării cheltuielilor preconizate pentru Instituția Publică Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” în luna mai 2017” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=18577&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-517-d-din-23-mai-2017-Cu-privire-la-acceptarea-efectuarii-cheltuielilor-preconizate-pentru-Institutia-Publica-Liceul-Teoretic-Mircea-Eliade-in-luna-mai-2017/ 23.05.2017 16:07 Dispoziția nr. 516-d din 23 mai 2017 „Cu privire la acceptarea efectuării cheltuielilor preconizate pentru Instituția Publică școala-grădiniță nr. 152 ”Pas cu Pas” în lunile mai, iunie 2017” <![CDATA[Dispoziția nr. 516-d din 23 mai 2017 „Cu privire la acceptarea efectuării cheltuielilor preconizate pentru Instituția Publică școala-grădiniță nr. 152 ”Pas cu Pas” în lunile mai, iunie 2017” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=18576&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-516-d-din-23-mai-2017-Cu-privire-la-acceptarea-efectuarii-cheltuielilor-preconizate-pentru-Institutia-Publica-coala-gradinita-nr-152-Pas-cu-Pas-in-lunile-mai-iunie-2017/ 23.05.2017 16:04 Decizia nr. 5/2 din 11 mai 2017 ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2017 în lecura a II-a și corelarea acestuia” <![CDATA[Decizia nr. 5/2 din 11 mai 2017 ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2017 în lecura a II-a și corelarea acestuia” // Decizii CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=408&id=18573&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-52-din-11-mai-2017-Cu-privire-la-aprobarea-bugetului-municipal-Chiinau-pe-anul-2017-in-lecura-a-II-a-i-corelarea-acestuia/ 23.05.2017 15:47 Continuarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău <![CDATA[Continuarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău // Comunicate de presă]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=18571&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Continuarea-edintei-Consiliului-Municipal-Chiinau/ Joi, 25 mai 2017, ora 10.00, va continua ședința Consiliului Municipal Chișinău, începută pe 11.05.2017. ]]> 23.05.2017 15:29 Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea utilajului tehnologic conform necesității taberelor ”Poienița Veselă” și ”Alunelul”, subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica. <![CDATA[Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea utilajului tehnologic conform necesității taberelor ”Poienița Veselă” și ”Alunelul”, subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica. // Licitaţii şi achiziţii curente]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=493&id=18580&t=/Informatii-publice/Licitatii-si-achizitii/Licitatii-si-achizitii-curente/Directia-Educatie-Tineret-i-Sport-sectorul-Botanica-anunta-concurs-pentru-achizitionarea-utilajului-tehnologic-conform-necesitatii-taberelor-Poienita-Vesela-i-Alunelul-subordonate-Directiei-Educatie-Tineret-i-Sport-sectorul-Botanica/ 23.05.2017 09:12 Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea de paturi pentru copii <![CDATA[Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea de paturi pentru copii // Licitaţii şi achiziţii curente]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=493&id=18579&t=/Informatii-publice/Licitatii-si-achizitii/Licitatii-si-achizitii-curente/Directia-Educatie-Tineret-i-Sport-sectorul-Botanica-anunta-concurs-pentru-achizitionarea-de-paturi-pentru-copii/ 23.05.2017 09:03 Primăria Chişinău, deposedată ilegal de încă un lot de teren <![CDATA[Primăria Chişinău, deposedată ilegal de încă un lot de teren // Comunicate de presă]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=18569&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Primaria-Chisinau-deposedata-ilegal-de-inca-un-lot-de-teren/ Primăria Chişinău informează despre un nou caz de preluare a unui teren din proprietatea municipală. ]]> 22.05.2017 15:23 Primarul Dorin Chirtoacă participă la Reuniunea Anuală a CORLEAP <![CDATA[Primarul Dorin Chirtoacă participă la Reuniunea Anuală a CORLEAP // Comunicate de presă]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=18568&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Primarul-Dorin-Chirtoaca-participa-la-Reuniunea-Anuala-a-CORLEAP/ Primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, participă, pe parcursul zilei de astăzi, la Reuniunea Anuală a Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale a Parteneriatului Estic CORLEAP, care se desfăşoară la Minsk, Republica Belarus. ]]> 22.05.2017 14:48 Ședinţa Comisiei pentru gospodărie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicaţii şi ecologie <![CDATA[Ședinţa Comisiei pentru gospodărie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicaţii şi ecologie // Comunicate de presă]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=18567&t=/Presa/Comunicate-de-presa/edinta-Comisiei-pentru-gospodarie-locativ-comunala-energetica-servicii-tehnice-transport-comunicatii-si-ecologie/ Miercuri, 24 mai 2017, ora 15.00, va avea loc ședința Comisiei pentru gospodărie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicaţii şi ecologie a Consiliului municipal Chișinău. ]]> 22.05.2017 11:06 Chestiuni suplimentare incluse pe ordinea de zi a ședinței CMC din 11 mai 2017 (proiecte de decizii) <![CDATA[Chestiuni suplimentare incluse pe ordinea de zi a ședinței CMC din 11 mai 2017 (proiecte de decizii) // Proiecte de decizii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=616&id=18565&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Proiecte-de-decizii/Chestiuni-suplimentare-incluse-pe-ordinea-de-zi-a-edintei-CMC-din-11-mai-2017-proiecte-de-decizii/ 20.05.2017 14:51 Chestiuni suplimentare incluse pe ordinea de zi a ședinței CMC din 11 mai 2017 <![CDATA[Chestiuni suplimentare incluse pe ordinea de zi a ședinței CMC din 11 mai 2017 // Şedinţele CMC]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=412&id=18564&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Sedintele-CMC/Chestiuni-suplimentare-incluse-pe-ordinea-de-zi-a-edintei-CMC-din-11-mai-2017/ 20.05.2017 14:47 Executarea lucrărilor de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale <![CDATA[Executarea lucrărilor de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale // Comunicate de presă]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=18563&t=/Presa/Comunicate-de-presa/Executarea-lucrarilor-de-lichidare-a-consecintelor-calamitatilor-naturale/ Primăria municipiului Chişinău informează despre lucrările executate pe parcursul săptămânii curente, pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale din 20-21 aprilie curent. ]]> 20.05.2017 14:23 Invitaţie de participare nr. 32 din 20.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - achiziţionează ţevi din polivinilclorid pentru canalizare gravitaţională (PVC). <![CDATA[Invitaţie de participare nr. 32 din 20.05.2017 - S.A. „Apă-Canal Chişinău” - achiziţionează ţevi din polivinilclorid pentru canalizare gravitaţională (PVC). // Licitaţii şi achiziţii curente]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=493&id=18562&t=/Informatii-publice/Licitatii-si-achizitii/Licitatii-si-achizitii-curente/Invitatie-de-participare-nr-32-din-20052017-SA-Apa-Canal-Chisinau-achizitioneaza-tevi-din-polivinilclorid-pentru-canalizare-gravitationala-PVC/ 20.05.2017 10:41 Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea de fructe (mere, banane) pentru necesitățile instituțiilor de educație timpurie și școli-grăinițe subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica pentru perioada 01.06.2017-30.06.2017 . <![CDATA[Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs pentru achiziționarea de fructe (mere, banane) pentru necesitățile instituțiilor de educație timpurie și școli-grăinițe subordonate Direcției Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica pentru perioada 01.06.2017-30.06.2017 . // Licitaţii şi achiziţii curente]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=493&id=18561&t=/Informatii-publice/Licitatii-si-achizitii/Licitatii-si-achizitii-curente/Directia-Educatie-Tineret-i-Sport-sectorul-Botanica-anunta-concurs-pentru-achizitionarea-de-fructe-mere-banane-pentru-necesitatile-institutiilor-de-educatie-timpurie-i-coli-grainite-subordonate-Directiei-Educatie-Tineret-i-Sport-sectorul-Botanica-pentru-perioada-01062017-30062017/ 20.05.2017 08:30 Dispoziția nr. 515-d din 19 mai 2017 „Despre operarea de modificări în dispoziția nr. 370-d din 14.04.2017 ”Cu privire la suspendarea parțială a traficului rutier pe str. Cahul, mun. Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 515-d din 19 mai 2017 „Despre operarea de modificări în dispoziția nr. 370-d din 14.04.2017 ”Cu privire la suspendarea parțială a traficului rutier pe str. Cahul, mun. Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=18560&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-515-d-din-19-mai-2017-Despre-operarea-de-modificari-in-dispozitia-nr-370-d-din-14042017-Cu-privire-la-suspendarea-partiala-a-traficului-rutier-pe-str-Cahul-mun-Chiinau/ 19.05.2017 16:57