<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://2022.chisinau.md/ 04.02.2023 ro https://2022.chisinau.md/ Copyright (c) 2023 https://2022.chisinau.md/Tabel de divergențe la inițierea elaborării proiectului de decizie CMC „Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor” și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019” <![CDATA[Tabel de divergențe la inițierea elaborării proiectului de decizie CMC „Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor” și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019” // Sinteza recomandărilor]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1056&id=40168&t=/Transparenta/Sinteza-recomandarilor/Tabel-de-divergente-la-initierea-elaborarii-proiectului-de-decizie-CMC-Cu-privire-la-infiintarea-Intreprinderii-Municipale-Supraveghere-i-protectia-animalelor-i-modificarea-Regulamentelor-aprobate-prin-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-44-din-17092019/ 06.10.2022 08:18 TABELUL DIVERGENȚILOR asupra proiectului de decizie cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului „Chișinău – capitală turistică” 2022-2026 (Propuneri de modificare/completare a proiectului Strategiei de dezvoltare a turismului „Chișinău-capitală turistică 2022-2026”) <![CDATA[TABELUL DIVERGENȚILOR asupra proiectului de decizie cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului „Chișinău – capitală turistică” 2022-2026 (Propuneri de modificare/completare a proiectului Strategiei de dezvoltare a turismului „Chișinău-capitală turistică 2022-2026”) // Sinteza recomandărilor]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1056&id=39067&t=/Transparenta/Sinteza-recomandarilor/TABELUL-DIVERGENILOR-asupra-proiectului-de-decizie-cu-privire-la-aprobarea-Strategiei-de-dezvoltare-a-turismului-Chiinau-capitala-turistica-2022-2026-Propuneri-de-modificarecompletare-a-proiectului-Strategiei-de-dezvoltare-a-turismului-Chiinau-capitala-turistica-2022-2026/ 14.07.2022 13:21 Tabel de divergențe la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chişinău la efectuarea plăţilor pentru resursele energetice şi serviciile comunale” <![CDATA[Tabel de divergențe la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chişinău la efectuarea plăţilor pentru resursele energetice şi serviciile comunale” // Sinteza recomandărilor]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1056&id=35602&t=/Transparenta/Sinteza-recomandarilor/Tabel-de-divergente-la-proiectul-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-acordarea-ajutorului-financiar-pentru-unele-categorii-de-cetateni-din-municipiul-Chisinau-la-efectuarea-platilor-pentru-resursele-energetice-si-serviciile-comunale/ 06.10.2021 14:27 Tabel de divergențe la Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale” <![CDATA[Tabel de divergențe la Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale” // Sinteza recomandărilor]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1056&id=34395&t=/Transparenta/Sinteza-recomandarilor/Tabel-de-divergente-la-Proiectul-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-acordarea-ajutorului-financiar-pentru-unele-categorii-de-cetateni-din-municipiul-Chiinau-la-efectuarea-platilor-pentru-resursele-energetice-i-serviciile-comunale/ 05.07.2021 15:11 Tabelul de divergențe la proiectului de decizie „Despre operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 15/6 din 22.12.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din municipiul Chişinău la efectuarea plăţilor pentru serviciile comunale şi resursele energetice” <![CDATA[Tabelul de divergențe la proiectului de decizie „Despre operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 15/6 din 22.12.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din municipiul Chişinău la efectuarea plăţilor pentru serviciile comunale şi resursele energetice” // Sinteza recomandărilor]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1056&id=32145&t=/Transparenta/Sinteza-recomandarilor/Tabelul-de-divergente-la-proiectului-de-decizie-Despre-operarea-de-modificari-in-decizia-Consiliului-Municipal-Chiinau-nr-156-din-22122017-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-compensarea-cheltuielilor-pentru-persoanele-defavorizate-din-municipiul-Chisinau-la-efectuarea-platilor-pentru-serviciile-comunale-si-resursele-energetice/ 18.12.2020 17:26 Sinteza recomandărilor parvenite în cadrul consultărilor publice la proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor nevoiașe din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice” <![CDATA[Sinteza recomandărilor parvenite în cadrul consultărilor publice la proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor nevoiașe din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice” // Sinteza recomandărilor]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1056&id=31121&t=/Transparenta/Sinteza-recomandarilor/Sinteza-recomandarilor-parvenite-in-cadrul-consultarilor-publice-la-proiectul-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-acordarea-ajutorului-financiar-persoanelor-nevoiae-din-municipiul-Chiinau-la-efectuarea-platilor-pentru-serviciile-comunale-i-resursele-energetice/ 25.09.2020 17:03 TABELUL DIVERGENŢELOR la proiectul deciziei Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)” <![CDATA[TABELUL DIVERGENŢELOR la proiectul deciziei Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului gestionării clădirilor, construcţiilor şi încăperilor cu altă destinaţie, decât cea locativă – proprietate municipală (în redacție nouă)” // Sinteza recomandărilor]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1056&id=31099&t=/Transparenta/Sinteza-recomandarilor/TABELUL-DIVERGENTELOR-la-proiectul-deciziei-Consiliului-municipal-Chiinau-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-gestionarii-cladirilor-constructiilor-si-incaperilor-cu-alta-destinatie-decat-cea-locativa-proprietate-municipala-in-redactie-noua/ 24.09.2020 10:11 TABELUL DIVERGENȚELOR (Propunerile de modificare/completare a proiectului „Planul Urbanistic Zonal din perimetrul străzilor Calea Orheiului – bd. Renaşterii Naţionale – str-la 2 Pietrăriei – str. Carierii, municipiul Chișinău” <![CDATA[TABELUL DIVERGENȚELOR (Propunerile de modificare/completare a proiectului „Planul Urbanistic Zonal din perimetrul străzilor Calea Orheiului – bd. Renaşterii Naţionale – str-la 2 Pietrăriei – str. Carierii, municipiul Chișinău” // Sinteza recomandărilor]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1056&id=30542&t=/Transparenta/Sinteza-recomandarilor/TABELUL-DIVERGENELOR-Propunerile-de-modificarecompletare-a-proiectului-Planul-Urbanistic-Zonal-din-perimetrul-strazilor-Calea-Orheiului-bd-Renasterii-Nationale-str-la-2-Pietrariei-str-Carierii-municipiul-Chiinau/ 07.08.2020 16:05 Sinteza recomandărilor parvenite în cadrul consultărilor publice la proiectul de decizie ,,Cu privire la instituirea interdicției temporare (moratoriu) asupra autorizării unor lucrări în Nucleul Istoric al Chișinăului” <![CDATA[Sinteza recomandărilor parvenite în cadrul consultărilor publice la proiectul de decizie ,,Cu privire la instituirea interdicției temporare (moratoriu) asupra autorizării unor lucrări în Nucleul Istoric al Chișinăului” // Sinteza recomandărilor]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1056&id=30390&t=/Transparenta/Sinteza-recomandarilor/Sinteza-recomandarilor-parvenite-in-cadrul-consultarilor-publice-la-proiectul-de-decizie-Cu-privire-la-instituirea-interdictiei-temporare-moratoriu-asupra-autorizarii-unor-lucrari-in-Nucleul-Istoric-al-Chiinaului/ 31.07.2020 16:42 Sinteza propunerilor parvenite în cadrul dezbaterilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020” <![CDATA[Sinteza propunerilor parvenite în cadrul dezbaterilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020” // Sinteza recomandărilor]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1056&id=28168&t=/Transparenta/Sinteza-recomandarilor/Sinteza-propunerilor-parvenite-in-cadrul-dezbaterilor-publice-asupra-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-i-punerea-in-aplicare-a-taxelor-locale-pentru-anul-2020/ 26.12.2019 08:12 Sinteza propunerilor acumulate în cadrul consultărilor publice a proiectului deciziei a Consiliului municipal Chişinău „Cu privire la modificarea „Regulamentului privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpân în municipiul Chişinău" și a „Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din municipiul Chişinău" <![CDATA[Sinteza propunerilor acumulate în cadrul consultărilor publice a proiectului deciziei a Consiliului municipal Chişinău „Cu privire la modificarea „Regulamentului privind întreţinerea animalelor de companie cu şi fără stăpân în municipiul Chişinău" și a „Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenţa şi îngrijirea câinilor şi a pisicilor fără supraveghere şi fără stăpân din municipiul Chişinău" // Sinteza recomandărilor]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1056&id=28078&t=/Transparenta/Sinteza-recomandarilor/Sinteza-propunerilor-acumulate-in-cadrul-consultarilor-publice-a-proiectului-deciziei-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Cu-privire-la-modificarea-Regulamentului-privind-intretinerea-animalelor-de-companie-cu-si-fara-stapan-in-municipiul-Chisinau-i-a-Regulamentului-privind-capturarea-transportarea-evidenta-si-ingrijirea-cainilor-si-a-pisicilor-fara-supraveghere-si-fara-stapan-din-municipiul-Chisinau/ 18.12.2019 15:47 Sinteza propunerilor acumulate în cadrul dezbaterilor publice a proiectului deciziei Consiliului municipal Chişinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău” <![CDATA[Sinteza propunerilor acumulate în cadrul dezbaterilor publice a proiectului deciziei Consiliului municipal Chişinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău” // Sinteza recomandărilor]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=1056&id=27441&t=/Transparenta/Sinteza-recomandarilor/Sinteza-propunerilor-acumulate-in-cadrul-dezbaterilor-publicea-proiectului-deciziei-Consiliului-municipal-Chisinau-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-modul-deinstituire-atribuire-i-conditiile-de-folosire-a-locuintelor-de-manevra-in-municipiul-Chiinau/ 08.10.2019 16:49