<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> http://www.chisinau.md/ 19.08.2017 ro http://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2017 http://www.chisinau.md/Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal pe termen determinat-1 unitate, specialist superior pe termen nedeterminat-1unitate, specialist pe termen nedeterminat-1unitate <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal pe termen determinat-1 unitate, specialist superior pe termen nedeterminat-1unitate, specialist pe termen nedeterminat-1unitate // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19309&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-A-prelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-in-cadrul-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-pe-termen-determinat-1-unitate-specialist-superior-pe-termen-nedeterminat-1unitate-specialist-pe-termen-nedeterminat-1unitate/ 18.08.2017 17:03 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secţiei asistenţă juridică în domeniul relaţiilor patrimoniale şi comerţului a Direcţiei asistenţă juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secţiei asistenţă juridică în domeniul relaţiilor patrimoniale şi comerţului a Direcţiei asistenţă juridică // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19305&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-anunta-Concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-si-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 18.08.2017 08:48 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secţiei asistenţă juridică, în domeniul social-cultural, secretariat şi documentare a Direcţiei asistenţă juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secţiei asistenţă juridică, în domeniul social-cultural, secretariat şi documentare a Direcţiei asistenţă juridică // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19304&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-anunta-Concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-social-cultural-secretariat-si-documentare-a-Directiei-asistenta-juridica/ 18.08.2017 08:45 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcţiei audit intern <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcţiei audit intern // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19303&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-anunta-Concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-principal-in-cadrul-Directiei-audit-intern/ 18.08.2017 08:43 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în cadrul Direcţiei audit intern <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în cadrul Direcţiei audit intern // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19302&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-anunta-Concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-in-cadrul-Directiei-audit-intern/ 18.08.2017 08:40 A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist în Secţia managementul resurselor umane <![CDATA[A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist în Secţia managementul resurselor umane // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19261&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-privind-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-specialist-in-Sectia-managementul-resurselor-umane/ 11.08.2017 14:27 A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale <![CDATA[A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19260&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-privind-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-specialist-principal-in-Serviciul-tehnologii-si-securitate-informationala-a-patrimoniului-municipal-din-cadrul-Directia-relatii-patrimoniale/ 11.08.2017 14:19 ANUNȚ - Pretura sectorului Buiucani anunță despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Secţiei administraţie publică locală <![CDATA[ANUNȚ - Pretura sectorului Buiucani anunță despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Secţiei administraţie publică locală // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19256&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUN-Pretura-sectorului-Buiucani-anunta-despre-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-cadrul-Sectiei-administratie-publica-locala/ 10.08.2017 16:40 A N U N Ț - Pretura sectorului Buiucani anunță despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante, pe perioadă determinată, de specialist superior în cadrul secției cultură, tineret și sport <![CDATA[A N U N Ț - Pretura sectorului Buiucani anunță despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante, pe perioadă determinată, de specialist superior în cadrul secției cultură, tineret și sport // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19255&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-Pretura-sectorului-Buiucani-anunta-despre-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-pe-perioada-determinata-de-specialist-superior-in-cadrul-sectiei-cultura-tineret-i-sport/ 10.08.2017 16:31 A N U N Ț - Pretura sectorului Buiucani anunță despre desfășurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția locativ –comunală ( responsabil de salubrizare) <![CDATA[A N U N Ț - Pretura sectorului Buiucani anunță despre desfășurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția locativ –comunală ( responsabil de salubrizare) // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19254&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-Pretura-sectorului-Buiucani-anunta-despre-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-sectia-locativ-comunala-responsabil-de-salubrizare/ 10.08.2017 16:26 ANUNȚ - Pretura sectorului Buiucani anunță despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante, pe perioadă determinată, de specialist superior în cadrul Secţiei administraţie publică locală <![CDATA[ANUNȚ - Pretura sectorului Buiucani anunță despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante, pe perioadă determinată, de specialist superior în cadrul Secţiei administraţie publică locală // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19253&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUN-Pretura-sectorului-Buiucani-anunta-despre-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-pe-perioada-determinata-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-administratie-publica-locala/ 10.08.2017 16:19 A N U N Ț Pretura sectorului Buiucani anunță despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secţiei social - economice <![CDATA[A N U N Ț Pretura sectorului Buiucani anunță despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secţiei social - economice // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19252&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-Pretura-sectorului-Buiucani-anunta-despre-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-social-economice/ 10.08.2017 16:13 ANUNȚ - Pretura sectorului Buiucani anunță despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante pe perioadă determinată de specialist principal în cadrul Secţiei social - economice <![CDATA[ANUNȚ - Pretura sectorului Buiucani anunță despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante pe perioadă determinată de specialist principal în cadrul Secţiei social - economice // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19238&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUN-Pretura-sectorului-Buiucani-anunta-despre-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-pe-perioada-determinata-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-social-economice/ 09.08.2017 15:07 A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în Pretura sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în Pretura sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19183&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-in-Pretura-sectorului-Botanica/ 31.07.2017 14:49 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei anunţă desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19163&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-anunta-desfasurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/ 28.07.2017 10:52 ANUNȚ( repetat) nr. 10 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ( repetat) nr. 10 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19135&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUN-repetat-nr-10-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-marketing-i-achizitii-publice-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.07.2017 10:12 ANUNȚ (repetat) nr. 9 Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Serviciul securitatea circulației rutiere a Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) nr. 9 Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Serviciul securitatea circulației rutiere a Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19134&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUN-repetat-nr-9-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-Serviciul-securitatea-circulatiei-rutiere-a-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.07.2017 10:09 ANUNȚ( repetat) NR. 8 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția transport public municipal a Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ( repetat) NR. 8 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția transport public municipal a Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19133&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUN-repetat-NR-8-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-Sectia-transport-public-municipal-a-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.07.2017 10:05 ANUNȚ (repetat) NR. 6 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Secția transport public privat a Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) NR. 6 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Secția transport public privat a Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19132&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUN-repetat-NR-6-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-Sectia-transport-public-privat-a-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.07.2017 10:03 ANUNȚ (repetat) NR. 5 Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Direcția lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) NR. 5 Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Direcția lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19131&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUN-repetat-NR-5-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-Directia-lucrari-edilitare-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.07.2017 10:00 ANUNȚ (repetat) NR.4 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) NR.4 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19130&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUN-repetat-NR4-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-marketing-i-achizitii-publice-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.07.2017 09:56 ANUNȚ (repetat) nr. 3 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției economico-financiare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) nr. 3 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției economico-financiare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19129&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUN-repetat-nr-3-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-economico-financiare-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.07.2017 09:54 ANUNȚ (repetat) nr. 2 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției implementare și supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) nr. 2 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției implementare și supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19128&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUN-repetat-nr-2-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-implementare-i-supervizare-a-proiectelor-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.07.2017 09:52 ANUNȚ (repetat) NR. 1 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în cadrul Direcției implementare și supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[ANUNȚ (repetat) NR. 1 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în cadrul Direcției implementare și supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19127&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUN-repetat-NR-1-Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-implementare-i-supervizare-a-proiectelor-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 26.07.2017 09:50 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19121&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-Pretura-sectorului-Botanica/ 25.07.2017 15:04 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (1 unitate) pe termen nedeterminat <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (1 unitate) pe termen nedeterminat // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19094&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-A-prelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-in-cadrul-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-superior-1-unitate-pe-termen-nedeterminat/ 21.07.2017 13:06 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior pe termen nedeterminat <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior pe termen nedeterminat // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19072&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-A-desfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-pe-termen-nedeterminat/ 19.07.2017 08:21 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante și temporar vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante și temporar vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19051&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-i-temporar-vacante-in-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica/ 18.07.2017 15:09 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV COMUNALĂ ȘI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în Direcţia administrare a fondului locativ <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV COMUNALĂ ȘI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în Direcţia administrare a fondului locativ // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18392&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-I-AMENAJARE-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-Directia-administrare-a-fondului-locativ/ 11.07.2017 15:27 A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante și temporar vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante și temporar vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18863&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiilor-publice-vacante-i-temporar-vacante-in-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica/ 04.07.2017 10:33