<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> http://www.chisinau.md/ 18.10.2017 ro http://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2017 http://www.chisinau.md/DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în serviciul Contabilitate în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19830&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-A-N-U-N-Tcu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-serviciul-Contabilitate-in-cadrul-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 13.10.2017 16:08 A N U N Ţ - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[A N U N Ţ - DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19829&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-DIRECTIA-GENERALA-COMERT-ALIMENTATIE-PUBLICA-SI-PRESTARI-SERVICII-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-serviciului-Contabilitate-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 13.10.2017 16:07 A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica angajează contabil-casier în cadrul Serviciului contabil al Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica angajează contabil-casier în cadrul Serviciului contabil al Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19784&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-angajeaza-contabil-casier-in-cadrul-Serviciului-contabil-al-Preturii-sectorului-Botanica/ 06.10.2017 17:35 A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Secției social-economică a Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Secției social-economică a Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19783&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-cadrul-Sectiei-social-economica-a-Preturii-sectorului-Botanica/ 06.10.2017 17:33 A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19782&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-administratie-publica-locala-a-Preturii-sectorului-Botanica/ 06.10.2017 17:30 A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției cultură, tineret și sport a Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției cultură, tineret și sport a Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19781&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-cultura-tineret-i-sport-a-Preturii-sectorului-Botanica/ 06.10.2017 17:27 Direcţia generală locativ - comunală și amenjare anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Serviciul management financiar <![CDATA[Direcţia generală locativ - comunală și amenjare anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Serviciul management financiar // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19749&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenjare-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-Serviciul-management-financiar/ 04.10.2017 17:23 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal pe termen determinat şi de specialist superior pe termen nedeterminat al direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal pe termen determinat şi de specialist superior pe termen nedeterminat al direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19647&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-pe-termen-determinat-si-de-specialist-superior-pe-termen-nedeterminat-al-directiei-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material-in-cadrul-Directiei-generale-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-si-totalizarea-concursului/ 27.09.2017 10:39 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei anunță desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal pe termen determinat (1 unitate) şi de specialist superior (1 unitate) pe termen nedeterminat şi prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante pe termen nedeterminat de specialist superior (1 unitate) şi de specialist (1unitate) <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei anunță desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal pe termen determinat (1 unitate) şi de specialist superior (1 unitate) pe termen nedeterminat şi prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante pe termen nedeterminat de specialist superior (1 unitate) şi de specialist (1unitate) // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19589&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-anunta-desfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-vacante-de-specialist-principal-pe-termen-determinat-1-unitate-si-de-specialist-superior-1-unitate-pe-termen-nedeterminat-si-prelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-in-cadrul-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-pe-termen-nedeterminat-de-specialist-superior-1-unitate-si-de-specialist-1unitate/ 22.09.2017 16:03 Direcția generală locativ-comunală și amenajare anunță concurs privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal în cadrul Direcției amenajare și salubrizare <![CDATA[Direcția generală locativ-comunală și amenajare anunță concurs privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal în cadrul Direcției amenajare și salubrizare // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19505&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare-anunta-concurs-privind-ocuparea-functiei-vacantede-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-amenajare-i-salubrizare/ 18.09.2017 11:31 A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în Pretura sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în Pretura sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19449&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-in-Pretura-sectorului-Botanica/ 11.09.2017 16:53 Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist în secția managementul resurselor umane și specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale. <![CDATA[Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist în secția managementul resurselor umane și specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale. // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19450&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-anunta-despre-prelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-in-sectia-managementul-resurselor-umane-i-specialist-principal-in-Serviciul-tehnologii-si-securitate-informationala-a-patrimoniului-municipal-din-cadrul-Directia-relatii-patrimoniale/ 11.09.2017 16:53 Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist în secția managementul resurselor umane și specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale. <![CDATA[Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist în secția managementul resurselor umane și specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale. // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19451&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-anunta-despre-prelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-in-sectia-managementul-resurselor-umane-i-specialist-principal-in-Serviciul-tehnologii-si-securitate-informationala-a-patrimoniului-municipal-din-cadrul-Directia-relatii-patrimoniale/ 11.09.2017 16:53 Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii <![CDATA[Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului Contabilitate al Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19447&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-comert-alimentatie-publica-i-prestari-servicii-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-serviciului-Contabilitate-al-Directiei-generale-comert-alimentatie-publica-si-prestari-servicii/ 11.09.2017 16:44 Primăria municipiului Chișinău anunţă modificarea termenului-limită de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secţiei asistenţă juridică în domeniul relaţiilor patrimoniale şi comerţului a Direcţiei asistenţă juridică <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău anunţă modificarea termenului-limită de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secţiei asistenţă juridică în domeniul relaţiilor patrimoniale şi comerţului a Direcţiei asistenţă juridică // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19428&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-anunta-modificarea-termenului-limita-de-depunere-a-documentelor-pentru-participarea-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-si-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 08.09.2017 10:26 Primăria municipiului Chișinău anunţă modificarea termenului-limită de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secţiei asistenţă juridică pe domeniul social-cultural, secretariat şi documentare a Direcţiei asistenţă juridică <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău anunţă modificarea termenului-limită de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secţiei asistenţă juridică pe domeniul social-cultural, secretariat şi documentare a Direcţiei asistenţă juridică // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19427&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-anunta-modificarea-termenului-limita-de-depunere-a-documentelor-pentru-participarea-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-pe-domeniul-social-cultural-secretariat-si-documentare-a-Directiei-asistenta-juridica/ 08.09.2017 10:24 Primăria municipiului Chișinău anunţă modificarea termenului-limită de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcţiei audit intern <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău anunţă modificarea termenului-limită de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcţiei audit intern // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19426&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-anunta-modificarea-termenului-limita-de-depunere-a-documentelor-pentru-participarea-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-principal-in-cadrul-Directiei-audit-intern/ 08.09.2017 10:22 Primăria municipiului Chișinău anunţă modificarea termenului-limită de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în cadrul Direcţiei audit intern <![CDATA[Primăria municipiului Chișinău anunţă modificarea termenului-limită de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în cadrul Direcţiei audit intern // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19425&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Primaria-municipiului-Chiinau-anunta-modificarea-termenului-limita-de-depunere-a-documentelor-pentru-participarea-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-in-cadrul-Directiei-audit-intern/ 08.09.2017 10:15 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, de specialist superior (1 unitate) pe termen nedeterminat <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, de specialist superior (1 unitate) pe termen nedeterminat // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19392&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-Aprelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-in-cadrul-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-superior-1-unitate-pe-termen-nedeterminat/ 01.09.2017 12:09 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19381&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocupareafunctiilor-publice-vacante-Pretura-sectorului-Botanica/ 29.08.2017 12:21 Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în Secția transport public privat a Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în Secția transport public privat a Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19356&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-Sectia-transport-public-privat-a-Directiei-management-in-transport-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-i-cai-de-comunicatie/ 25.08.2017 15:32 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica - specialist principal, Serviciul juridic <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica - specialist principal, Serviciul juridic // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19338&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica-specialist-principal-Serviciul-juridic/ 23.08.2017 16:14 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal pe termen determinat-1 unitate, specialist superior pe termen nedeterminat-1unitate, specialist pe termen nedeterminat-1unitate <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal pe termen determinat-1 unitate, specialist superior pe termen nedeterminat-1unitate, specialist pe termen nedeterminat-1unitate // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19309&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-A-prelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-in-cadrul-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-pe-termen-determinat-1-unitate-specialist-superior-pe-termen-nedeterminat-1unitate-specialist-pe-termen-nedeterminat-1unitate/ 18.08.2017 17:03 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secţiei asistenţă juridică în domeniul relaţiilor patrimoniale şi comerţului a Direcţiei asistenţă juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secţiei asistenţă juridică în domeniul relaţiilor patrimoniale şi comerţului a Direcţiei asistenţă juridică // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19305&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-anunta-Concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-relatiilor-patrimoniale-si-comertului-a-Directiei-asistenta-juridica/ 18.08.2017 08:48 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secţiei asistenţă juridică, în domeniul social-cultural, secretariat şi documentare a Direcţiei asistenţă juridică <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secţiei asistenţă juridică, în domeniul social-cultural, secretariat şi documentare a Direcţiei asistenţă juridică // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19304&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-anunta-Concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-asistenta-juridica-in-domeniul-social-cultural-secretariat-si-documentare-a-Directiei-asistenta-juridica/ 18.08.2017 08:45 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcţiei audit intern <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcţiei audit intern // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19303&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-anunta-Concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-principal-in-cadrul-Directiei-audit-intern/ 18.08.2017 08:43 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în cadrul Direcţiei audit intern <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU anunță Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern în cadrul Direcţiei audit intern // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19302&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-anunta-Concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-in-cadrul-Directiei-audit-intern/ 18.08.2017 08:40 A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist în Secţia managementul resurselor umane <![CDATA[A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist în Secţia managementul resurselor umane // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19261&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-privind-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-specialist-in-Sectia-managementul-resurselor-umane/ 11.08.2017 14:27 A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale <![CDATA[A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19260&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-privind-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-specialist-principal-in-Serviciul-tehnologii-si-securitate-informationala-a-patrimoniului-municipal-din-cadrul-Directia-relatii-patrimoniale/ 11.08.2017 14:19 ANUNȚ - Pretura sectorului Buiucani anunță despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Secţiei administraţie publică locală <![CDATA[ANUNȚ - Pretura sectorului Buiucani anunță despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Secţiei administraţie publică locală // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=19256&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUN-Pretura-sectorului-Buiucani-anunta-despre-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-cadrul-Sectiei-administratie-publica-locala/ 10.08.2017 16:40