<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> http://www.chisinau.md/ 29.06.2017 ro http://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2017 http://www.chisinau.md/A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice temporar vacante, Pretura sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice temporar vacante, Pretura sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18811&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-temporar-vacante-Pretura-sectorului-Botanica/ 28.06.2017 08:41 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (1 unitate) pe termen nedeterminat <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (1 unitate) pe termen nedeterminat // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18765&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-A-prelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-in-cadrul-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-superior-1-unitate-pe-termen-nedeterminat/ 24.06.2017 13:51 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante și temporar vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante și temporar vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18709&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-i-temporar-vacante-in-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica/ 20.06.2017 15:35 A N U N Ț - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publică vacante de specialist principal în cadrul Secţiei locativ-comunală <![CDATA[A N U N Ț - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publică vacante de specialist principal în cadrul Secţiei locativ-comunală // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18693&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publica-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-locativ-comunala/ 19.06.2017 09:33 A N U N Ț - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secţiei administraţie publică locală <![CDATA[A N U N Ț - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secţiei administraţie publică locală // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18692&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-administratie-publica-locala/ 19.06.2017 09:27 A N U N Ț - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal în cadrul Secţiei administraţie publică locală din cadrul Preturii <![CDATA[A N U N Ț - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal în cadrul Secţiei administraţie publică locală din cadrul Preturii // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18691&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-administratie-publica-locala-din-cadrul-Preturii/ 19.06.2017 09:22 A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în Pretura sectorului Botanica: - Contabil-șef, Serviciul contabil; <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în Pretura sectorului Botanica: - Contabil-șef, Serviciul contabil; // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18690&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-totalizarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-Pretura-sectorului-Botanica-Contabil-ef-Serviciul-contabil/ 16.06.2017 17:29 A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice din cadrul Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice din cadrul Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18656&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-din-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica/ 09.06.2017 16:13 Anunţ cu privire la modificarea datei limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău <![CDATA[Anunţ cu privire la modificarea datei limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18634&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Anunt-cu-privire-la-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-Directia-generala-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau/ 07.06.2017 13:11 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante și temporar vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante și temporar vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18624&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-probei-scrise-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiilor-publice-vacante-i-temporar-vacante-in-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica/ 06.06.2017 15:05 A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru cuparea prin concurs a funcţiei publice temporar vacante de specialist superior, Secția administrație publică locală din cadrul Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru cuparea prin concurs a funcţiei publice temporar vacante de specialist superior, Secția administrație publică locală din cadrul Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18619&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-cuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-superior-Sectia-administratie-publica-locala-din-cadrul-Preturii-sectorului-Botanica/ 05.06.2017 16:49 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiiei publice vacante de specialist principal pe termen determinat, Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiiei publice vacante de specialist principal pe termen determinat, Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18599&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiiei-publice-vacante-de-specialist-principal-pe-termen-determinat-Directia-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material-in-cadrul-Directiei-generale-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-si-totalizarea-concursului/ 30.05.2017 14:49 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal pe termen determinat şi prelungirea datei-limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei vacante de specialist principal pe termen determinat şi prelungirea datei-limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18590&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-Adesfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-vacante-de-specialist-principal-pe-termen-determinat-si-prelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-in-cadrul-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior/ 26.05.2017 11:27 Încheierea concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitect-șef al municipiului Chișinău și desemnarea câștigătorului Concursului <![CDATA[Încheierea concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitect-șef al municipiului Chișinău și desemnarea câștigătorului Concursului // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18582&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Incheierea-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-arhitect-ef-al-municipiului-Chiinau-i-desemnarea-catigatorului-Concursului/ 24.05.2017 15:29 Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, architect șef al municipiului Chișinău <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, architect șef al municipiului Chișinău // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18551&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Lista-candidatilor-admisi-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-architect-ef-al-municipiului-Chiinau/ 19.05.2017 10:30 A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - : specialist în Secţia managementul resurselor umane. <![CDATA[A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - : specialist în Secţia managementul resurselor umane. // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18550&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-privind-desfasurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau-specialist-in-Sectia-managementul-resurselor-umane/ 19.05.2017 09:26 A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, Serviciul contabil al Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, Serviciul contabil al Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18464&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-contabil-ef-Serviciul-contabil-al-Preturii-sectorului-Botanica/ 16.05.2017 10:41 A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secţiei locativ-comunale a Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secţiei locativ-comunale a Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18463&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-locativ-comunale-a-Preturii-sectorului-Botanica/ 16.05.2017 10:37 A N U N Ț Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secţiei administraţie publică locală a Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ț Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secţiei administraţie publică locală a Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18462&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-administratie-publica-locala-a-Preturii-sectorului-Botanica/ 16.05.2017 10:30 A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18461&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-administratie-publica-locala-a-Preturii-sectorului-Botanica/ 16.05.2017 10:29 A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului resurse umane al Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului resurse umane al Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18443&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-dosarelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Serviciului-resurse-umane-al-Preturii-sectorului-Botanica/ 15.05.2017 10:55 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiiei publice vacante de specialist superior (1unitate) Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiiei publice vacante de specialist superior (1unitate) Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18436&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiiei-publice-vacante-de-specialist-superior-1unitate-Directia-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material-in-cadrul-Directiei-generale-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-si-totalizarea-concursului/ 12.05.2017 14:42 Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi specialist în Direcţia relaţii patrimoniale. <![CDATA[Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi specialist în Direcţia relaţii patrimoniale. // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18433&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-si-specialist-in-Directia-relatii-patrimoniale/ 11.05.2017 09:40 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV COMUNALĂ ȘI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef Serviciu control intern <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV COMUNALĂ ȘI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef Serviciu control intern // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18393&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-I-AMENAJARE-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-Serviciu-control-intern/ 05.05.2017 14:13 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV COMUNALĂ ȘI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de pecialist superior în Direcţia administrare a fondului locativ <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV COMUNALĂ ȘI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de pecialist superior în Direcţia administrare a fondului locativ // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18392&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-I-AMENAJARE-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-pecialist-superior-in-Directia-administrare-a-fondului-locativ/ 05.05.2017 14:09 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (1 unitate) şi prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal pe termen determinat şi de specialist superior (1 unitate) pe termen nedeterminat <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (1 unitate) şi prelungirea datei - limită de depunere a documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal pe termen determinat şi de specialist superior (1 unitate) pe termen nedeterminat // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18389&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-A-desfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-1-unitate-si-prelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-in-cadrul-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-pe-termen-determinat-si-de-specialist-superior-1-unitate-pe-termen-nedeterminat/ 04.05.2017 16:16 A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță abrogarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, Serviciul contabil al Preturii sectorului Botanica. Temei - funcția sus-menționată a fost ocupată prin transfer. <![CDATA[A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță abrogarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, Serviciul contabil al Preturii sectorului Botanica. Temei - funcția sus-menționată a fost ocupată prin transfer. // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18178&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-abrogarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-contabil-ef-Serviciul-contabil-al-Preturii-sectorului-Botanica-Temei-functia-sus-mentionata-a-fost-ocupata-prin-transfer/ 19.04.2017 16:46 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantă de specialist în Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantă de specialist în Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18176&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacanta-de-specialist-in-Directia-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material-in-cadrul-Directiei-generale-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-si-totalizarea-concursului/ 19.04.2017 16:42 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei ANUNȚĂ desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (2 unităţi, pe termen nedeterminat) şi de specialist principal (1 unitate, pe termren determinat) în cadrul Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei ANUNȚĂ desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (2 unităţi, pe termen nedeterminat) şi de specialist principal (1 unitate, pe termren determinat) în cadrul Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18141&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-ANUNA-desfasurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-superior-2-unitati-pe-termen-nedeterminat-si-de-specialist-principal-1-unitate-pe-termren-determinat-in-cadrul-Directiei-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material/ 18.04.2017 09:28 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitect-șef al municipiului Chișinău <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitect-șef al municipiului Chișinău // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18134&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-arhitect-ef-al-municipiului-Chiinau/ 14.04.2017 09:44