<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> http://www.chisinau.md/ 27.03.2017 ro http://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2017 http://www.chisinau.md/Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior pe termen determinat şi prelungirea termenului depunerii documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material pînă la data de 11.04.2017 <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior pe termen determinat şi prelungirea termenului depunerii documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material pînă la data de 11.04.2017 // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17913&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-A-desfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-superior-pe-termen-determinat-si-prelungirea-termenului-depunerii-documentelor-in-cadrul-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-Directia-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material-pina-la-data-de-11042017/ 23.03.2017 16:46 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (1 unitate, pe termen determinat) şi de specialist (1unitate, pe termren nedeterminat) în cadrul Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (1 unitate, pe termen determinat) şi de specialist (1unitate, pe termren nedeterminat) în cadrul Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17644&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-superior-1-unitate-pe-termen-determinat-si-de-specialist-1unitate-pe-termren-nedeterminat-in-cadrul-Directiei-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material/ 03.03.2017 13:43 Anunţ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor <![CDATA[Anunţ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17597&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Anunt-cu-privire-la-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor/ 28.02.2017 09:40 Anunţ cu privire la modificarea datei limită de depunere a documentelor <![CDATA[Anunţ cu privire la modificarea datei limită de depunere a documentelor // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17498&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Anunt-cu-privire-la-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor/ 14.02.2017 14:19 Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare <![CDATA[Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17436&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-municipala-pentru-protectia-drepturilor-copilului-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-problemele-socio-educative-si-comunitare/ 02.02.2017 16:38 Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi specialist în Direcţia relaţii patrimoniale <![CDATA[Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi specialist în Direcţia relaţii patrimoniale // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17382&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-si-specialist-in-Directia-relatii-patrimoniale/ 26.01.2017 13:14 Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului monitorizare, sinteză şi strategii <![CDATA[Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului monitorizare, sinteză şi strategii // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17366&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-municipala-pentru-protectia-drepturilor-copilului-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-sef-al-Serviciului-monitorizare-sinteza-si-strategii/ 23.01.2017 17:10 Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcţiei relații externe, cooperare regională și integrare europeană <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcţiei relații externe, cooperare regională și integrare europeană // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17365&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Lista-candidatilor-admisi-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-relatii-externe-cooperare-regionala-i-integrare-europeana/ 23.01.2017 17:08 Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru protecţia copilului în conflict cu legea în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Centru <![CDATA[Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru protecţia copilului în conflict cu legea în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Centru // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17340&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-pentru-protectia-copilului-in-conflict-cu-legea-in-cadrul-Directiei-pentru-protectia-drepturilor-copilului-din-sectorul-Centru/ 20.01.2017 13:33 Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane <![CDATA[Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17339&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-municipala-pentru-protectia-drepturilor-copilului-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-sef-al-Serviciului-resurse-umane/ 20.01.2017 13:25 PRETURA SECTORULUI CIOCANA anunță prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal al Secției social-economice (temporar vacantă), specialist superior al Secției locativ-comunale, specialist al Secției cultură, tineret și sport (temporar vacantă) <![CDATA[PRETURA SECTORULUI CIOCANA anunță prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal al Secției social-economice (temporar vacantă), specialist superior al Secției locativ-comunale, specialist al Secției cultură, tineret și sport (temporar vacantă) // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17322&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/PRETURA-SECTORULUI-CIOCANA-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-documentelor-pentruparticiparea-la-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-al-Sectiei-social-economice-temporar-vacanta-specialist-superior-al-Sectiei-locativ-comunale-specialist-al-Sectiei-cultura-tineret-i-sport-temporar-vacanta/ 17.01.2017 11:36 A N U N Ţ despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău <![CDATA[A N U N Ţ despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17305&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-despre-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-directia-economie-reforme-i-dezvoltare-durabila-Directia-generala-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau/ 12.01.2017 14:54 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17274&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-educatie-tineret-i-sport/ 09.01.2017 10:59 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secţiei construcţii în zone protejate <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secţiei construcţii în zone protejate // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17231&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-A-N-U-N-T-Adesfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-sectiei-constructii-in-zone-protejate/ 28.12.2016 15:18 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secţiei autorizări construcţii individuale <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secţiei autorizări construcţii individuale // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17230&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-A-N-U-N-T-Adesfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-sectiei-autorizari-constructii-individuale/ 28.12.2016 15:17 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău anunță desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului analiză şi asigurarea resurselor bugetare <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău anunță desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului analiză şi asigurarea resurselor bugetare // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17229&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-anunta-desfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-serviciului-analiza-si-asigurarea-resurselor-bugetare/ 28.12.2016 15:12 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău anunță desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul secţiei relaţii funciare, sector necomercial <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău anunță desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul secţiei relaţii funciare, sector necomercial // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17228&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-anunta-desfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-cadrul-sectiei-relatii-funciare-sector-necomercial/ 28.12.2016 15:10 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău anunță desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul secţiei autorizări locuinţe colective şi obiective de utilitate publică. <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău anunță desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul secţiei autorizări locuinţe colective şi obiective de utilitate publică. // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17227&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-anunta-desfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-sectiei-autorizari-locuinte-colective-si-obiective-de-utilitate-publica/ 28.12.2016 15:07 Direcția Cultură a Consiliului municpal Chișinău anunţă învingătorii concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori a următoarelor instituții municpale de învățământ artistic extrașcolar <![CDATA[Direcția Cultură a Consiliului municpal Chișinău anunţă învingătorii concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori a următoarelor instituții municpale de învățământ artistic extrașcolar // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17131&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-Cultura-a-Consiliului-municpal-Chiinau-anunta-invingatorii-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-de-directori-a-urmatoarelor-institutii-municpale-de-invatamant-artistic-extracolar/ 20.12.2016 11:17 Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău anunță lista candidaților la funcția de directori ai instituțiilor municpale de învățământ artistic extrașcolar care au fost promovați în etapa a II-a a concursului și data și ora desfășurării etapei a III-a și a IV-a a concursului <![CDATA[Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău anunță lista candidaților la funcția de directori ai instituțiilor municpale de învățământ artistic extrașcolar care au fost promovați în etapa a II-a a concursului și data și ora desfășurării etapei a III-a și a IV-a a concursului // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17128&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-Cultura-a-Consiliului-municipal-Chiinau-anunta-lista-candidatilor-la-functia-de-directori-ai-institutiilor-municpale-de-invatamant-artistic-extracolar-care-au-fost-promovati-in-etapa-a-II-a-a-concursului-i-data-i-ora-desfaurarii-etapei-a-III-a-i-a-IV-a-a-concursului/ 17.12.2016 10:37 Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău anunță lista candidaților la funcția de directori ai instituțiilor municipale de învățămînt artistic extrașcolar care au fost promovați în etapa a II-a a concursului <![CDATA[Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău anunță lista candidaților la funcția de directori ai instituțiilor municipale de învățămînt artistic extrașcolar care au fost promovați în etapa a II-a a concursului // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17044&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-Cultura-a-Consiliului-municipal-Chiinau-anunta-lista-candidatilor-la-functia-de-directori-ai-institutiilor-municipale-de-invatamint-artistic-extracolar-care-au-fost-promovati-in-etapa-a-II-a-a-concursului/ 14.12.2016 17:03 Anunț, I etapă Direcția Cultură anunță despre desfășurarea la 14.12.2016, a I-ei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs) pentru ocuparea funcțiilor de director al instituțiilor municipale de învățămînt artistic extrașcolar: <![CDATA[Anunț, I etapă Direcția Cultură anunță despre desfășurarea la 14.12.2016, a I-ei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs) pentru ocuparea funcțiilor de director al instituțiilor municipale de învățămînt artistic extrașcolar: // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17037&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Anunt-I-etapaDirectia-Cultura-anunta-despre-desfaurarea-la-14122016-a-I-ei-etape-a-concursului-verificarea-indeplinirii-conditiilor-de-participare-la-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-de-director-al-institutiilor-municipale-de-invatamint-artistic-extracolar/ 12.12.2016 11:24 Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcţiei de arhivă Chişinău <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcţiei de arhivă Chişinău // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17033&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Lista-candidatilor-admisi-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-de-arhiva-Chisinau/ 09.12.2016 16:04 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ (repetat) cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcţiei relaţii externe, cooperare regională şi integrare europeană <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ (repetat) cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcţiei relaţii externe, cooperare regională şi integrare europeană // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=16973&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-A-N-U-N-T-repetat-cu-privire-la-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-relatii-externe-cooperare-regionala-si-integrare-europeana/ 07.12.2016 09:53 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHISINĂU anunţă modificarea termenului-limită de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante temporar de specialist superior în cadrul Direcției de arhivă Chișinău <![CDATA[PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHISINĂU anunţă modificarea termenului-limită de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante temporar de specialist superior în cadrul Direcției de arhivă Chișinău // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=16955&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/PRIMARIA-MUNICIPIULUI-CHISINAU-anunta-modificarea-termenului-limita-de-depunere-a-documentelor-pentru-participarea-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-temporar-de-specialist-superior-in-cadrul-Directiei-de-arhiva-Chiinau/ 01.12.2016 15:48 A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Şef serviciu cadastru funciar <![CDATA[A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Şef serviciu cadastru funciar // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=16953&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Concurs-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Sef-serviciu-cadastru-funciar/ 01.12.2016 11:45 A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău- Specialist superior, Secţia construcţii în zone protejate <![CDATA[A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău- Specialist superior, Secţia construcţii în zone protejate // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=16952&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Concurs-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Specialist-superior-Sectia-constructii-in-zone-protejate/ 01.12.2016 11:40 A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Specialist superior, Secţia autorizări construcţii individuale <![CDATA[A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Specialist superior, Secţia autorizări construcţii individuale // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=16951&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Concurs-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Specialist-superior-Sectia-autorizari-constructii-individuale/ 01.12.2016 11:16 A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Specialist superior, Secţia relaţii funciare, sector necomercial <![CDATA[A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - Specialist superior, Secţia relaţii funciare, sector necomercial // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=16950&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Concurs-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Specialist-superior-Sectia-relatii-funciare-sector-necomercial/ 01.12.2016 11:14 A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - - Specialist principal, Secţia autorizări locuinţe colective şi obiective de utilitate publică <![CDATA[A N U N Ţ Concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău - - Specialist principal, Secţia autorizări locuinţe colective şi obiective de utilitate publică // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=16949&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Concurs-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-in-cadrul-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-Specialist-principal-Sectia-autorizari-locuinte-colective-si-obiective-de-utilitate-publica/ 01.12.2016 11:08