<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://www.chisinau.md/ 13.04.2021 ro https://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2021 https://www.chisinau.md/Direcția generală transport public și căi de comunicație - Comisia de concurs anunță învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției marketing și achiziții publice <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație - Comisia de concurs anunță învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției marketing și achiziții publice // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=33282&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-Comisia-de-concurs-anunta-invingatorul-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-marketing-i-achizitii-publice/ 08.04.2021 17:21 Direcția generală transport public și căi de comunicație - COMISIA DE CONCURS anunță candidații care au promovat proba scrisă și sunt admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției marketing și achiziții publice <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație - COMISIA DE CONCURS anunță candidații care au promovat proba scrisă și sunt admiși la proba interviu pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției marketing și achiziții publice // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=33275&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-COMISIA-DE-CONCURS-anunta-candidatii-care-au-promovat-proba-scrisa-i-sunt-admii-la-proba-interviu-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-marketing-i-achizitii-publice/ 07.04.2021 18:15 Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției evidență contabilă <![CDATA[Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției evidență contabilă // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=33219&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-evidenta-contabila/ 05.04.2021 18:18 Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef în cadrul Secției evidență contabilă <![CDATA[Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef în cadrul Secției evidență contabilă // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=33218&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-in-cadrul-Sectiei-evidenta-contabila/ 05.04.2021 18:16 Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul secției salubrizare și gestionarea deșeurilor <![CDATA[Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul secției salubrizare și gestionarea deșeurilor // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=33217&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-sectiei-salubrizare-i-gestionarea-deeurilor/ 05.04.2021 18:14 Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef în cadrul serviciului relații cu publicul <![CDATA[Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef în cadrul serviciului relații cu publicul // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=33216&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-in-cadrul-serviciului-relatii-cu-publicul/ 05.04.2021 18:10 Direcția generală transport public și căi de comunicație - COMISIA DE CONCURS anunță candidații admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției marketing și achiziții publice <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație - COMISIA DE CONCURS anunță candidații admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției marketing și achiziții publice // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=33215&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-COMISIA-DE-CONCURS-anunta-candidatii-admii-la-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-marketing-i-achizitii-publice/ 05.04.2021 17:58 Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției management financiar <![CDATA[Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției management financiar // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=33162&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare-ANUN-cu-privire-la-prelungirea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-management-financiar/ 30.03.2021 14:57 Direcţia generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chişinău - ANUNȚ privind desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției management financiar intern <![CDATA[Direcţia generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chişinău - ANUNȚ privind desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției management financiar intern // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=33097&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-economie-comert-i-turism-a-Consiliului-municipal-Chisinau-ANUN-privind-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-management-financiar-intern/ 19.03.2021 18:06 Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef în cadrul Secției evidență contabilă <![CDATA[Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef în cadrul Secției evidență contabilă // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=33061&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-in-cadrul-Sectiei-evidenta-contabila/ 15.03.2021 16:54 Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal și specialist superior în cadrul Serviciului achiziții publice <![CDATA[Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal și specialist superior în cadrul Serviciului achiziții publice // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=33060&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-i-specialist-superior-in-cadrul-Serviciului-achizitii-publice/ 15.03.2021 16:49 Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției management financiar <![CDATA[Direcția generală locativ-comunală și amenajare - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției management financiar // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=33029&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-locativ-comunala-i-amenajare-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-management-financiar/ 10.03.2021 17:29 Direcția generală transport public și căi de comunicație - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției marketing și achiziții publice <![CDATA[Direcția generală transport public și căi de comunicație - ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției marketing și achiziții publice // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=33028&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-transport-public-i-cai-de-comunicatie-ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-marketing-i-achizitii-publice/ 10.03.2021 16:44 Direcţia generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: - specialist principal (2 unități) în Secția analiză și dezvoltarea durabilă; - specialist superior în Secția analiză și dezvoltarea durabilă <![CDATA[Direcţia generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: - specialist principal (2 unități) în Secția analiză și dezvoltarea durabilă; - specialist superior în Secția analiză și dezvoltarea durabilă // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32991&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-economie-comert-i-turism-a-Consiliului-municipal-Chisinau-anunta-despre-prelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-specialist-principal-2-unitati-in-Sectia-analiza-i-dezvoltarea-durabila-specialist-superior-in-Sectia-analiza-i-dezvoltarea-durabila/ 03.03.2021 17:37 Direcţia generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: - specialist principal (2 unități) în Secția monitoring al întreprinderilor municipale și evidența ajutoarelor de stat; - specialist superior în Secția monitoring al întreprinderilor municipale și evidența ajutoarelor de stat <![CDATA[Direcţia generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: - specialist principal (2 unități) în Secția monitoring al întreprinderilor municipale și evidența ajutoarelor de stat; - specialist superior în Secția monitoring al întreprinderilor municipale și evidența ajutoarelor de stat // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32990&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-economie-comert-i-turism-a-Consiliului-municipal-Chisinau-anunta-despre-prelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-specialist-principal-2-unitati-in-Sectia-monitoring-al-intreprinderilor-municipale-i-evidenta-ajutoarelor-de-stat-specialist-superior-in-Sectia-monitoring-al-intreprinderilor-municipale-i-evidenta-ajutoarelor-de-stat/ 03.03.2021 17:35 Direcţia generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: Specialist principal în secția Procesarea datelor și evidența activității de comerț și Specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică, prestări servicii și piețelor <![CDATA[Direcţia generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: Specialist principal în secția Procesarea datelor și evidența activității de comerț și Specialist principal în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică, prestări servicii și piețelor // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32989&t=/Informatii/Posturi-vacante/Directia-generala-economie-comert-i-turism-a-Consiliului-municipal-Chisinau-anunta-despre-prelungirea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-la-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-Specialist-principal-in-sectia-Procesarea-datelor-i-evidenta-activitatii-de-comert-i-Specialist-principal-in-sectia-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-prestari-servicii-i-pietelor/ 03.03.2021 17:33 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de Șef adjunct al Direcției Generale arhitectură, urbanism și relații funciare, șef al Direcției Dezvoltare Urbană <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de Șef adjunct al Direcției Generale arhitectură, urbanism și relații funciare, șef al Direcției Dezvoltare Urbană // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32959&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-ef-adjunct-al-Directiei-Generale-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-ef-al-Directiei-Dezvoltare-Urbana/ 02.03.2021 17:31 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef Secție sănătate publică și promovarea sănătății al Direcției sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef Secție sănătate publică și promovarea sănătății al Direcției sănătate din cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32958&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-Sectie-sanatate-publica-i-promovarea-sanatatii-al-Directiei-sanatate-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-i-sanatate/ 02.03.2021 17:29 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal, auditor intern superior și auditor intern în cadrul Direcției audit intern, Secția consiliere și audite ad-hoc <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal, auditor intern superior și auditor intern în cadrul Direcției audit intern, Secția consiliere și audite ad-hoc // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32957&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-principal-auditor-intern-superior-i-auditor-intern-in-cadrul-Directiei-audit-intern-Sectia-consiliere-i-audite-ad-hoc/ 02.03.2021 17:27 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal, auditor intern superior și auditor intern în cadrul Direcției audit intern, Secția angajamente de audit de asigurare <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal, auditor intern superior și auditor intern în cadrul Direcției audit intern, Secția angajamente de audit de asigurare // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32956&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-auditor-intern-principal-auditor-intern-superior-i-auditor-intern-in-cadrul-Directiei-audit-intern-Sectia-angajamente-de-audit-de-asigurare/ 02.03.2021 17:25 ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției sănătate din cadrul Direcție generale asistență socială și sănătate <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției sănătate din cadrul Direcție generale asistență socială și sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32954&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-sanatate-din-cadrul-Directie-generale-asistenta-sociala-i-sanatate/ 02.03.2021 17:20 ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante și temporar vacante de auditor intern superior și auditor intern în cadrul Direcției audit intern, Secția urmărirea implementării recomandărilor de audit <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante și temporar vacante de auditor intern superior și auditor intern în cadrul Direcției audit intern, Secția urmărirea implementării recomandărilor de audit // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32953&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfaurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-i-temporar-vacante-de-auditor-intern-superior-i-auditor-intern-in-cadrul-Directiei-audit-intern-Sectia-urmarirea-implementarii-recomandarilor-de-audit/ 02.03.2021 17:16 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef, în cadrul Serviciului achiziții publice <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef, în cadrul Serviciului achiziții publice // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32942&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-SI-AMENAJARE-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-in-cadrul-Serviciului-achizitii-publice/ 02.03.2021 13:52 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef, în cadrul Serviciului ecologie urbană <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef, în cadrul Serviciului ecologie urbană // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32887&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-SI-AMENAJARE-anunta-prelungirea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-in-cadrul-Serviciului-ecologie-urbana/ 24.02.2021 17:14 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, în cadrul Secției evidență contabilă <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, în cadrul Secției evidență contabilă // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32886&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-SI-AMENAJARE-anunta-prelungirea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-Sectiei-evidenta-contabila/ 24.02.2021 17:11 DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ȘI RELAȚII FUNCIARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU - anunță prelungirea Concursului prin modificarea datei - limită de depunere a documentelor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante <![CDATA[DIRECȚIA GENERALĂ ARHITECTURĂ, URBANISM ȘI RELAȚII FUNCIARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU - anunță prelungirea Concursului prin modificarea datei - limită de depunere a documentelor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32819&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECIA-GENERALA-ARHITECTURA-URBANISM-I-RELAII-FUNCIARE-A-CONSILIULUI-MUNICIPAL-CHIINAU-anunta-prelungirea-Concursului-prin-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/ 17.02.2021 13:52 ANUNȚ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Direcţiei asistenţă socială sectorul Buiucani din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate <![CDATA[ANUNȚ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Direcţiei asistenţă socială sectorul Buiucani din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32787&t=/Informatii/Posturi-vacante/ANUN-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-al-Directiei-asistenta-sociala-sectorul-Buiucani-din-cadrul-Directiei-generale-asistenta-sociala-si-sanatate/ 15.02.2021 14:25 DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Secției administrarea fondului public de locuințe <![CDATA[DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Secției administrarea fondului public de locuințe // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32775&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECTIA-GENERALA-LOCATIV-COMUNALA-SI-AMENAJARE-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-cadrul-Sectiei-administrarea-fondului-public-de-locuinte/ 12.02.2021 16:16 DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMIE, COMEȚ ȘI TURISM anunță desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (3 unităţi) şi specialist superior (1 unitate) în Secţia monitoring al întreprinderilor municipale şi evidenţa ajutoarelor de stat <![CDATA[DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMIE, COMEȚ ȘI TURISM anunță desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (3 unităţi) şi specialist superior (1 unitate) în Secţia monitoring al întreprinderilor municipale şi evidenţa ajutoarelor de stat // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32766&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECIA-GENERALA-ECONOMIE-COME-I-TURISM-anunta-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-3-unitati-si-specialist-superior-1-unitate-in-Sectia-monitoring-al-intreprinderilor-municipale-si-evidenta-ajutoarelor-de-stat/ 11.02.2021 14:43 DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMIE, COMEȚ ȘI TURISM anunță desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secţiei Reglementarea activităţii unităţilor de alimentaţie publică, prestări servicii şi pieţelor <![CDATA[DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMIE, COMEȚ ȘI TURISM anunță desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secţiei Reglementarea activităţii unităţilor de alimentaţie publică, prestări servicii şi pieţelor // Posturi vacante]]> https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=32765&t=/Informatii/Posturi-vacante/DIRECIA-GENERALA-ECONOMIE-COME-I-TURISM-anunta-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Sectiei-Reglementarea-activitatii-unitatilor-de-alimentatie-publica-prestari-servicii-si-pietelor/ 10.02.2021 17:34