<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> http://www.chisinau.md/ 24.04.2017 ro http://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2017 http://www.chisinau.md/A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță abrogarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, Serviciul contabil al Preturii sectorului Botanica. Temei - funcția sus-menționată a fost ocupată prin transfer. <![CDATA[A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță abrogarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, Serviciul contabil al Preturii sectorului Botanica. Temei - funcția sus-menționată a fost ocupată prin transfer. // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18178&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-abrogarea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-contabil-ef-Serviciul-contabil-al-Preturii-sectorului-Botanica-Temei-functia-sus-mentionata-a-fost-ocupata-prin-transfer/ 19.04.2017 16:46 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantă de specialist în Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacantă de specialist în Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18176&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacanta-de-specialist-in-Directia-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material-in-cadrul-Directiei-generale-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-si-totalizarea-concursului/ 19.04.2017 16:42 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei ANUNȚĂ desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (2 unităţi, pe termen nedeterminat) şi de specialist principal (1 unitate, pe termren determinat) în cadrul Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei ANUNȚĂ desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (2 unităţi, pe termen nedeterminat) şi de specialist principal (1 unitate, pe termren determinat) în cadrul Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18141&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-ANUNA-desfasurarea-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-superior-2-unitati-pe-termen-nedeterminat-si-de-specialist-principal-1-unitate-pe-termren-determinat-in-cadrul-Directiei-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material/ 18.04.2017 09:28 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitect-șef al municipiului Chișinău <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitect-șef al municipiului Chișinău // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18134&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-arhitect-ef-al-municipiului-Chiinau/ 14.04.2017 09:44 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18116&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-A-desfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist/ 12.04.2017 13:31 ANUNŢprivind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în Direcţia Management în transport (Secţia transport public privat – 1 unitate) din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău. <![CDATA[ANUNŢprivind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în Direcţia Management în transport (Secţia transport public privat – 1 unitate) din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău. // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18107&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUNTprivind-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-Directia-Management-in-transport-Sectia-transport-public-privat-1-unitate-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-si-cai-de-comunicatie-a-Consiliului-municipal-Chisinau/ 11.04.2017 15:49 ANUNŢ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante specialist principal în Direcţia Lucrări edilitare (1 unitate) din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău <![CDATA[ANUNŢ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante specialist principal în Direcţia Lucrări edilitare (1 unitate) din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18106&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUNT-privind-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-specialist-principal-in-Directia-Lucrari-edilitare-1-unitate-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-si-cai-de-comunicatie-a-Consiliului-municipal-Chisinau/ 11.04.2017 15:39 ANUNŢ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacanteocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în Direcţia de implementare şi supervizare a proiectelor din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău <![CDATA[ANUNŢ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacanteocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în Direcţia de implementare şi supervizare a proiectelor din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18105&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUNT-privind-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacanteocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-Directia-de-implementare-si-supervizare-a-proiectelordin-cadrul-Directiei-generale-transport-public-si-cai-de-comunicatie-a-Consiliului-municipal-Chisinau/ 11.04.2017 15:34 ANUNŢ privind desfăşurarea concursului privind ocupareap funcţiei publice vacante de specialist principal în Direcţia economico-financiară din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău” <![CDATA[ANUNŢ privind desfăşurarea concursului privind ocupareap funcţiei publice vacante de specialist principal în Direcţia economico-financiară din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie a Consiliului municipal Chişinău” // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=18104&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/ANUNT-privind-desfasurarea-concursului-privind-ocupareap-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-Directia-economico-financiara-din-cadrul-Directiei-generale-transport-public-si-cai-de-comunicatie-a-Consiliului-municipal-Chisinau/ 11.04.2017 15:33 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiiei publice temporar vacante de specialist superior pe termen determinat direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiiei publice temporar vacante de specialist superior pe termen determinat direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material în cadrul Direcţiei generale a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei şi totalizarea concursului // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17981&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-superior-pe-termen-determinat-directia-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material-in-cadrul-Directiei-generale-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-si-totalizarea-concursului/ 30.03.2017 14:37 A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului resurse umane al Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului resurse umane al Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17954&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Serviciului-resurse-umane-al-Preturii-sectorului-Botanica/ 28.03.2017 09:31 A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, Serviciul contabil al Preturii sectorului Botanica <![CDATA[A N U N Ţ Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, Serviciul contabil al Preturii sectorului Botanica // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17953&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-Pretura-sectorului-Botanica-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-contabil-ef-Serviciul-contabil-al-Preturii-sectorului-Botanica/ 28.03.2017 09:27 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior pe termen determinat şi prelungirea termenului depunerii documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material pînă la data de 11.04.2017 <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior pe termen determinat şi prelungirea termenului depunerii documentelor în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Direcţia examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material pînă la data de 11.04.2017 // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17913&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-A-N-U-N-T-A-desfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-temporar-vacante-de-specialist-superior-pe-termen-determinat-si-prelungirea-termenului-depunerii-documentelor-in-cadrul-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-Directia-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material-pina-la-data-de-11042017/ 23.03.2017 16:46 Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (1 unitate, pe termen determinat) şi de specialist (1unitate, pe termren nedeterminat) în cadrul Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material <![CDATA[Direcţia generală a Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a populaţiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (1 unitate, pe termen determinat) şi de specialist (1unitate, pe termren nedeterminat) în cadrul Direcţiei examinare petiţii şi distribuire a ajutorului material // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17644&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-a-Fondului-municipal-Chisinau-de-sustinere-sociala-a-populatiei-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-superior-1-unitate-pe-termen-determinat-si-de-specialist-1unitate-pe-termren-nedeterminat-in-cadrul-Directiei-examinare-petitii-si-distribuire-a-ajutorului-material/ 03.03.2017 13:43 Anunţ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor <![CDATA[Anunţ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17597&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Anunt-cu-privire-la-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor/ 28.02.2017 09:40 Anunţ cu privire la modificarea datei limită de depunere a documentelor <![CDATA[Anunţ cu privire la modificarea datei limită de depunere a documentelor // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17498&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Anunt-cu-privire-la-modificarea-datei-limita-de-depunere-a-documentelor/ 14.02.2017 14:19 Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare <![CDATA[Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17436&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-municipala-pentru-protectia-drepturilor-copilului-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-problemele-socio-educative-si-comunitare/ 02.02.2017 16:38 Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi specialist în Direcţia relaţii patrimoniale <![CDATA[Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior şi specialist în Direcţia relaţii patrimoniale // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17382&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-si-specialist-in-Directia-relatii-patrimoniale/ 26.01.2017 13:14 Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului monitorizare, sinteză şi strategii <![CDATA[Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului monitorizare, sinteză şi strategii // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17366&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-municipala-pentru-protectia-drepturilor-copilului-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-sef-al-Serviciului-monitorizare-sinteza-si-strategii/ 23.01.2017 17:10 Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcţiei relații externe, cooperare regională și integrare europeană <![CDATA[Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcţiei relații externe, cooperare regională și integrare europeană // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17365&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Lista-candidatilor-admisi-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-Directiei-relatii-externe-cooperare-regionala-i-integrare-europeana/ 23.01.2017 17:08 Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru protecţia copilului în conflict cu legea în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Centru <![CDATA[Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru protecţia copilului în conflict cu legea în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Centru // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17340&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-pentru-protectia-copilului-in-conflict-cu-legea-in-cadrul-Directiei-pentru-protectia-drepturilor-copilului-din-sectorul-Centru/ 20.01.2017 13:33 Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane <![CDATA[Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17339&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-municipala-pentru-protectia-drepturilor-copilului-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-sef-al-Serviciului-resurse-umane/ 20.01.2017 13:25 PRETURA SECTORULUI CIOCANA anunță prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal al Secției social-economice (temporar vacantă), specialist superior al Secției locativ-comunale, specialist al Secției cultură, tineret și sport (temporar vacantă) <![CDATA[PRETURA SECTORULUI CIOCANA anunță prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal al Secției social-economice (temporar vacantă), specialist superior al Secției locativ-comunale, specialist al Secției cultură, tineret și sport (temporar vacantă) // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17322&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/PRETURA-SECTORULUI-CIOCANA-anunta-prelungirea-termenului-de-depunere-a-documentelor-pentruparticiparea-la-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-de-specialist-principal-al-Sectiei-social-economice-temporar-vacanta-specialist-superior-al-Sectiei-locativ-comunale-specialist-al-Sectiei-cultura-tineret-i-sport-temporar-vacanta/ 17.01.2017 11:36 A N U N Ţ despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău <![CDATA[A N U N Ţ despre desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă, Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17305&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-despre-desfasurarea-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-directia-economie-reforme-i-dezvoltare-durabila-Directia-generala-economie-reforme-si-relatii-patrimoniale-a-Consiliului-municipal-Chisinau/ 12.01.2017 14:54 A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport <![CDATA[A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17274&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/A-N-U-N-T-cu-privire-la-desfasurarea-Concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-al-Directiei-generale-educatie-tineret-i-sport/ 09.01.2017 10:59 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secţiei construcţii în zone protejate <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secţiei construcţii în zone protejate // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17231&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-A-N-U-N-T-Adesfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-sectiei-constructii-in-zone-protejate/ 28.12.2016 15:18 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secţiei autorizări construcţii individuale <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău A N U N Ţ Ă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul secţiei autorizări construcţii individuale // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17230&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-A-N-U-N-T-Adesfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-superior-in-cadrul-sectiei-autorizari-constructii-individuale/ 28.12.2016 15:17 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău anunță desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului analiză şi asigurarea resurselor bugetare <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău anunță desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul serviciului analiză şi asigurarea resurselor bugetare // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17229&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-anunta-desfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-serviciului-analiza-si-asigurarea-resurselor-bugetare/ 28.12.2016 15:12 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău anunță desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul secţiei relaţii funciare, sector necomercial <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău anunță desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul secţiei relaţii funciare, sector necomercial // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17228&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-anunta-desfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-in-cadrul-sectiei-relatii-funciare-sector-necomercial/ 28.12.2016 15:10 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău anunță desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul secţiei autorizări locuinţe colective şi obiective de utilitate publică. <![CDATA[Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău anunță desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul secţiei autorizări locuinţe colective şi obiective de utilitate publică. // Posturi vacante]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=405&id=17227&t=/Informatii-publice/Posturi-vacante/Directia-generala-arhitectura-urbanism-si-relatii-funciare-a-Consiliului-municipal-Chisinau-anunta-desfasurarea-probei-scrise-si-a-interviului-in-cadrul-concursului-privind-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-specialist-principal-in-cadrul-sectiei-autorizari-locuinte-colective-si-obiective-de-utilitate-publica/ 28.12.2016 15:07