<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> http://www.chisinau.md/ 18.11.2017 ro http://www.chisinau.md/ Copyright (c) 2017 http://www.chisinau.md/Dispoziția nr. 1058-d din 17.11.2017 ”Cu privire la asigurarea ordinii publice în ziua desfășurării referendumului local din 19.11.2017” <![CDATA[Dispoziția nr. 1058-d din 17.11.2017 ”Cu privire la asigurarea ordinii publice în ziua desfășurării referendumului local din 19.11.2017” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20133&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1058-d-din-17112017-Cu-privire-la-asigurarea-ordinii-publice-in-ziua-desfaurarii-referendumului-local-din-19112017/ 17.11.2017 09:25 Dispoziția nr. 1057-d din 16.11.2017 ”Cu privire la constituirea unui grup de lucru” <![CDATA[Dispoziția nr. 1057-d din 16.11.2017 ”Cu privire la constituirea unui grup de lucru” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20126&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1057-d-din-16112017-Cu-privire-la-constituirea-unui-grup-de-lucru/ 16.11.2017 16:31 Dispoziția nr. 1056-d din 16.11.2017 ”Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de acordarea asistenței tehnice în ziua desfășurării referendumului local privind revocarea Primarului general al municipiului Chișinău din 19.11.2017” <![CDATA[Dispoziția nr. 1056-d din 16.11.2017 ”Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de acordarea asistenței tehnice în ziua desfășurării referendumului local privind revocarea Primarului general al municipiului Chișinău din 19.11.2017” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20125&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1056-d-din-16112017-Cu-privire-la-desemnarea-persoanelor-responsabile-de-acordarea-asistentei-tehnice-in-ziua-desfaurarii-referendumului-local-privind-revocarea-Primarului-general-al-municipiului-Chiinau-din-19112017/ 16.11.2017 16:24 Dispoziția nr. 1055-d din 15.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei manifestații în municipiul Chișinău de către S.R.L. „Bis Concert Internațional” <![CDATA[Dispoziția nr. 1055-d din 15.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei manifestații în municipiul Chișinău de către S.R.L. „Bis Concert Internațional” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20124&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1055-d-din-15112017-Cu-privire-la-desfaurarea-unei-manifestatii-in-municipiul-Chiinau-de-catre-SRL-Bis-Concert-International/ 16.11.2017 16:22 Dispoziția nr. 710-dc din 15 noiembrie 2017 „Cu privire la stabilirea atribuțiilor de serviciu ale conducerii Primăriei municipiului Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 710-dc din 15 noiembrie 2017 „Cu privire la stabilirea atribuțiilor de serviciu ale conducerii Primăriei municipiului Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20123&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-710-dc-din-15-noiembrie-2017-Cu-privire-la-stabilirea-atributiilor-de-serviciu-ale-conducerii-Primariei-municipiului-Chiinau/ 16.11.2017 16:13 Dispoziția nr. 1054-d din 14.11.2017 ”Cu privire la convocarea ședinței Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău pe data de 17 noiembrie 2017” <![CDATA[Dispoziția nr. 1054-d din 14.11.2017 ”Cu privire la convocarea ședinței Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Chișinău pe data de 17 noiembrie 2017” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20110&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1054-d-din-14112017-Cu-privire-la-convocarea-edintei-Comisiei-pentru-situatii-exceptionale-a-municipiului-Chiinau-pe-data-de-17-noiembrie-2017/ 15.11.2017 15:39 Dispoziția nr. 1053-d din 14.11.2017 ”Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru asigurarea procesului de transparență a cheltuielilor efectuate de către subdiviziunile autorităților administrației publice municipale și entitățile economice” <![CDATA[Dispoziția nr. 1053-d din 14.11.2017 ”Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru asigurarea procesului de transparență a cheltuielilor efectuate de către subdiviziunile autorităților administrației publice municipale și entitățile economice” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20105&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1053-d-din-14112017-Cu-privire-la-crearea-Grupului-de-lucru-pentru-asigurarea-procesului-de-transparenta-a-cheltuielilor-efectuate-de-catre-subdiviziunile-autoritatilor-administratiei-publice-municipale-i-entitatile-economice/ 14.11.2017 15:37 Dispoziția nr. 1052-d din 14.11.2017 ”Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare aprobate în bugetul municipal Chișinău pe anul 2017 la grupa principală ”Ocrotirea sănătății” <![CDATA[Dispoziția nr. 1052-d din 14.11.2017 ”Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare aprobate în bugetul municipal Chișinău pe anul 2017 la grupa principală ”Ocrotirea sănătății” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20104&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1052-d-din-14112017-Cu-privire-la-redistribuirea-mijloacelor-financiare-aprobate-in-bugetul-municipal-Chiinau-pe-anul-2017-la-grupa-principala-Ocrotirea-sanatatii/ 14.11.2017 15:35 Dispoziția nr. 1051-d din 14.11.2017 ”Cu privire la celebrarea nunților de aur și de diamant” <![CDATA[Dispoziția nr. 1051-d din 14.11.2017 ”Cu privire la celebrarea nunților de aur și de diamant” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20103&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1051-d-din-14112017-Cu-privire-la-celebrarea-nuntilor-de-aur-i-de-diamant/ 14.11.2017 15:32 Dispoziția nr. 1050-d din 14.11.2017 ”Cu privire la prezentarea rapoartelor de activitate” <![CDATA[Dispoziția nr. 1050-d din 14.11.2017 ”Cu privire la prezentarea rapoartelor de activitate” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20101&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1050-d-din-14112017-Cu-privire-la-prezentarea-rapoartelor-de-activitate/ 14.11.2017 15:21 Dispoziția nr. 1049-d din 13.11.2017 ”Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare bugetare alocate pentru executarea lucrărilor de reparație capitală în instituțiile de învățământ subordonate Direcției educație, tineret și sport sectorul Buiucani” <![CDATA[Dispoziția nr. 1049-d din 13.11.2017 ”Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare bugetare alocate pentru executarea lucrărilor de reparație capitală în instituțiile de învățământ subordonate Direcției educație, tineret și sport sectorul Buiucani” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20092&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1049-d-din-13112017-Cu-privire-la-redistribuirea-mijloacelor-financiare-bugetare-alocate-pentru-executarea-lucrarilor-de-reparatie-capitala-in-institutiile-de-invatamant-subordonate-Directiei-educatie-tineret-i-sport-sectorul-Buiucani/ 13.11.2017 16:43 Dispoziția nr. 1048-d din 10.11.2017 ”Cu privire la delegarea de împuterniciri” <![CDATA[Dispoziția nr. 1048-d din 10.11.2017 ”Cu privire la delegarea de împuterniciri” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20081&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1048-d-din-10112017-Cu-privire-la-delegarea-de-imputerniciri/ 10.11.2017 15:28 Dispoziția nr. 1047-d din 10.11.2017 ”Cu privire la înregistrarea Statutului Asociației Obștești ”Investitorii păgubiți de pe strada Alba Iulia, mun. Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 1047-d din 10.11.2017 ”Cu privire la înregistrarea Statutului Asociației Obștești ”Investitorii păgubiți de pe strada Alba Iulia, mun. Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20080&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1047-d-din-10112017-Cu-privire-la-inregistrarea-Statutului-Asociatiei-Obteti-Investitorii-pagubiti-de-pe-strada-Alba-Iulia-mun-Chiinau/ 10.11.2017 15:25 Dispoziția nr. 1046-d din 10.11.2017 ”Cu privire la modificarea Statutului Asociației Obștești Societatea Familiilor cu mulți copii de la 5 la 16 din municipiul Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 1046-d din 10.11.2017 ”Cu privire la modificarea Statutului Asociației Obștești Societatea Familiilor cu mulți copii de la 5 la 16 din municipiul Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20079&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1046-d-din-10112017-Cu-privire-la-modificarea-Statutului-Asociatiei-Obteti-Societatea-Familiilor-cu-multi-copii-de-la-5-la-16-din-municipiul-Chiinau/ 10.11.2017 15:22 Dispoziția nr. 1045-d din 10.11.2017 ”Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de înregistrarea și publicarea actelor autorităților administrației publice municipale în Registrul de stat al actelor locale” <![CDATA[Dispoziția nr. 1045-d din 10.11.2017 ”Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de înregistrarea și publicarea actelor autorităților administrației publice municipale în Registrul de stat al actelor locale” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20078&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1045-d-din-10112017-Cu-privire-la-desemnarea-persoanelor-responsabile-de-inregistrarea-i-publicarea-actelor-autoritatilor-administratiei-publice-municipale-in-Registrul-de-stat-al-actelor-locale/ 10.11.2017 15:19 Dispoziția nr. 1044-d din 08.11.2017 ”Cu privire la demontarea elementelor decorativ-arhitecturale avariate de la exteriorul loggiei apartamentului nr. 36 din str. Serghei Lazo, 26” <![CDATA[Dispoziția nr. 1044-d din 08.11.2017 ”Cu privire la demontarea elementelor decorativ-arhitecturale avariate de la exteriorul loggiei apartamentului nr. 36 din str. Serghei Lazo, 26” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20061&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1044-d-din-08112017-Cu-privire-la-demontarea-elementelor-decorativ-arhitecturale-avariate-de-la-exteriorul-loggiei-apartamentului-nr-36-din-str-Serghei-Lazo-26/ 08.11.2017 15:28 Dispoziția nr. 1043-d din 06.11.2017 ”Cu privire la anularea autorizației de construire și amplasare a publicității exterioare și demontarea dispozitivului publicitar din str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, colț cu str. Columna” <![CDATA[Dispoziția nr. 1043-d din 06.11.2017 ”Cu privire la anularea autorizației de construire și amplasare a publicității exterioare și demontarea dispozitivului publicitar din str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, colț cu str. Columna” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20049&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1043-d-din-06112017-Cu-privire-la-anularea-autorizatiei-de-construire-i-amplasare-a-publicitatii-exterioare-i-demontarea-dispozitivului-publicitar-din-str-Mitropolit-G-Banulescu-Bodoni-colt-cu-str-Columna/ 07.11.2017 16:02 Dispoziția nr. 1042-d din 06.11.2017 ”Cu privire la anularea autorizației de construire și amplasare a publicității exterioare și demontarea dispozitivului publicitar din bd. Moscova” <![CDATA[Dispoziția nr. 1042-d din 06.11.2017 ”Cu privire la anularea autorizației de construire și amplasare a publicității exterioare și demontarea dispozitivului publicitar din bd. Moscova” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20048&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1042-d-din-06112017-Cu-privire-la-anularea-autorizatiei-de-construire-i-amplasare-a-publicitatii-exterioare-i-demontarea-dispozitivului-publicitar-din-bd-Moscova/ 07.11.2017 15:59 Dispoziția nr. 697-dc din 06 noiembrie 2017 ”Cu privire la desemnarea doamnei Silvia Radu pentru exercitarea funcției de Primar general interimar al municipiului Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 697-dc din 06 noiembrie 2017 ”Cu privire la desemnarea doamnei Silvia Radu pentru exercitarea funcției de Primar general interimar al municipiului Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20047&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-697-dc-din-06-noiembrie-2017-Cu-privire-la-desemnarea-doamnei-Silvia-Radu-pentru-exercitarea-functiei-de-Primar-general-interimar-al-municipiului-Chiinau/ 07.11.2017 08:13 Dispoziția nr. 683-dc din 06 noiembrie 2017 ”Cu privire la numirea domnului Ruslan Codreanu în funcția de viceprimar al municipiului Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 683-dc din 06 noiembrie 2017 ”Cu privire la numirea domnului Ruslan Codreanu în funcția de viceprimar al municipiului Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20046&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-683-dc-din-06-noiembrie-2017-Cu-privire-la-numirea-domnului-Ruslan-Codreanu-in-functia-de-viceprimar-al-municipiului-Chiinau/ 07.11.2017 08:11 Dispoziția nr. 682-dc din 06 noiembrie 2017 ”Cu privire la numirea doamnei Silvia Radu în funcția de viceprimar al municipiului Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 682-dc din 06 noiembrie 2017 ”Cu privire la numirea doamnei Silvia Radu în funcția de viceprimar al municipiului Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20045&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-682-dc-din-06-noiembrie-2017-Cu-privire-la-numirea-doamnei-Silvia-Radu-in-functia-de-viceprimar-al-municipiului-Chiinau/ 07.11.2017 08:08 Dispoziția nr. 1041-d din 06.11.2017 ”Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare” <![CDATA[Dispoziția nr. 1041-d din 06.11.2017 ”Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20036&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1041-d-din-06112017-Cu-privire-la-redistribuirea-mijloacelor-financiare/ 06.11.2017 15:56 Dispoziția nr. 1040-d din 03.11.2017 ”Cu privire la restabilirea activității comisiilor de sector pentru controlul ordinii sanitare” <![CDATA[Dispoziția nr. 1040-d din 03.11.2017 ”Cu privire la restabilirea activității comisiilor de sector pentru controlul ordinii sanitare” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20024&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1040-d-din-03112017-Cu-privire-la-restabilirea-activitatii-comisiilor-de-sector-pentru-controlul-ordinii-sanitare/ 03.11.2017 15:29 Dispoziția nr. 16-CMC din 03.11.17 ”Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 16-CMC din 03.11.17 ”Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului municipal Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=20026&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-16-CMC-din-031117-Cu-privire-la-convocarea-edintei-extraordinare-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ 03.11.2017 14:41 Dispoziția nr. 46-df din 02.11.2017 ”Cu privire la prelungirea termenului de de arendare a lotului de pământ din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt Întreprinderii mixte Societatea de distribuție a cărții ”PRO-NOI” S.R.L. <![CDATA[Dispoziția nr. 46-df din 02.11.2017 ”Cu privire la prelungirea termenului de de arendare a lotului de pământ din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt Întreprinderii mixte Societatea de distribuție a cărții ”PRO-NOI” S.R.L. // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=19999&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-46-df-din-02112017-Cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-de-arendare-a-lotului-de-pamant-din-bd-tefan-cel-Mare-i-Sfant-Intreprinderii-mixte-Societatea-de-distributie-a-cartii-PRO-NOI-SRL/ 02.11.2017 16:08 Dispoziția nr. 1039-d din 02.11.2017 ”Cu privire la organizarea consultărilor publice asupra Caietului de sarcini privind elaborarea "Concepţiei de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chişinău" <![CDATA[Dispoziția nr. 1039-d din 02.11.2017 ”Cu privire la organizarea consultărilor publice asupra Caietului de sarcini privind elaborarea "Concepţiei de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chişinău" // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=19995&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1039-d-din-02112017-Cu-privire-la-organizarea-consultarilor-publice-asupra-Caietului-de-sarcini-privind-elaborarea-Conceptiei-de-dezvoltare-durabila-a-infrastructurii-transporturilor-pentru-teritoriul-municipiului-Chisinau/ 02.11.2017 09:52 Dispoziția nr. 1038-d din 01.11.2017 ”Cu privire la suspendarea traficului rutier pe unele străzi din mun. Chișinău” <![CDATA[Dispoziția nr. 1038-d din 01.11.2017 ”Cu privire la suspendarea traficului rutier pe unele străzi din mun. Chișinău” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=19989&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1038-d-din-01112017-Cu-privire-la-suspendarea-traficului-rutier-pe-unele-strazi-din-mun-Chiinau/ 01.11.2017 15:50 Dispoziția nr. 1037-d din 01.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către S.C. „Iacob” S.R.L. <![CDATA[Dispoziția nr. 1037-d din 01.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către S.C. „Iacob” S.R.L. // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=19988&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1037-d-din-01112017-Cu-privire-la-desfaurarea-unei-intruniri-in-municipiul-Chiinau-de-catre-SC-Iacob-SRL/ 01.11.2017 15:49 Dispoziția nr. 1036-d din 01.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către S.C. „Iacob” S.R.L. <![CDATA[Dispoziția nr. 1036-d din 01.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către S.C. „Iacob” S.R.L. // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=19987&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1036-d-din-01112017-Cu-privire-la-desfaurarea-unei-intruniri-in-municipiul-Chiinau-de-catre-SC-Iacob-SRL/ 01.11.2017 15:46 Dispoziția nr. 1035-d din 01.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către S.R.L. „Sidal Grup” <![CDATA[Dispoziția nr. 1035-d din 01.11.2017 ”Cu privire la desfășurarea unei întruniri în municipiul Chișinău de către S.R.L. „Sidal Grup” // Dispoziţii]]> http://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=492&id=19986&t=/Primarul/Dispozitii/Dispozitia-nr-1035-d-din-01112017-Cu-privire-la-desfaurarea-unei-intruniri-in-municipiul-Chiinau-de-catre-SRL-Sidal-Grup/ 01.11.2017 15:45