<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://2022.chisinau.md/ 25.03.2023 ro https://2022.chisinau.md/ Copyright (c) 2023 https://2022.chisinau.md/INFORMAȚIA privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii februarie 2020 de către Directia Cultura, Scoli muzicale <![CDATA[INFORMAȚIA privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii februarie 2020 de către Directia Cultura, Scoli muzicale // Direcţia Cultură]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=801&id=28700&t=/Informatii/Buget-transparent/Lista-subdiviziunilor-structurale-ale-Consiliului-municipal-Chiinau/Directia-Cultura/INFORMAIA-privind-cheltuielile-efectuate-pe-parcursul-lunii-februarie-2020-de-catre-Directia-Cultura-Scoli-muzicale/ 09.03.2020 17:07 Informatia privind cheltuelile efectuate pe lunii aprilie 2018, Direcția cultură (Cultura) <![CDATA[Informatia privind cheltuelile efectuate pe lunii aprilie 2018, Direcția cultură (Cultura) // Direcţia Cultură]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=801&id=22232&t=/Informatii/Buget-transparent/Lista-subdiviziunilor-structurale-ale-Consiliului-municipal-Chiinau/Directia-Cultura/Informatia-privind-cheltuelile-efectuate-pe-lunii-aprilie-2018-Directia-cultura-Cultura/ 15.05.2018 15:35 Informatia privind cheltuelile efectuate pe lunii ianuarie 2018, Direcția cultură (Cultura) <![CDATA[Informatia privind cheltuelile efectuate pe lunii ianuarie 2018, Direcția cultură (Cultura) // Direcţia Cultură]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=801&id=21245&t=/Informatii/Buget-transparent/Lista-subdiviziunilor-structurale-ale-Consiliului-municipal-Chiinau/Directia-Cultura/Informatia-privind-cheltuelile-efectuate-pe-lunii-ianuarie-2018-Directia-cultura-Cultura/ 21.02.2018 16:04 Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul a 12 luni 201, Direcția cultură <![CDATA[Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul a 12 luni 201, Direcția cultură // Direcţia Cultură]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=801&id=20950&t=/Informatii/Buget-transparent/Lista-subdiviziunilor-structurale-ale-Consiliului-municipal-Chiinau/Directia-Cultura/Informatia-privind-cheltuielile-efectuate-pe-parcursul-a-12-luni-201-Directia-cultura/ 02.02.2018 13:51 Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii _20 noiembrie_ 2017, Direcția cultură (Învățămîntul extrașcolar) <![CDATA[Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii _20 noiembrie_ 2017, Direcția cultură (Învățămîntul extrașcolar) // Direcţia Cultură]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=801&id=20177&t=/Informatii/Buget-transparent/Lista-subdiviziunilor-structurale-ale-Consiliului-municipal-Chiinau/Directia-Cultura/Informatia-privind-cheltuielile-efectuate-pe-parcursul-lunii-20-noiembrie-2017-Directia-cultura-Invatamintul-extracolar/ 23.11.2017 14:36