<![CDATA[Primăria Municipiului Chişinău]]> https://2022.chisinau.md/ 30.01.2023 ro https://2022.chisinau.md/ Copyright (c) 2023 https://2022.chisinau.md/ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru strada Arhanghelul Mihail din municipiul Chișinău" <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru strada Arhanghelul Mihail din municipiul Chișinău" // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40642&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUNT-privind-organizarea-consultarii-publice-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-atribuirea-statutului-de-strada-pietonala-pentru-strada-Arhanghelul-Mihail-din-municipiul-Chiinau/ ]]> 21.11.2022 15:40 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a statului de personal al acestuia” <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a statului de personal al acestuia” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40614&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUNT-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-Despre-aprobarea-in-redactie-noua-a-Regulamentului-privind-organizarea-si-functionarea-Serviciului-social-Echipa-mobila-si-a-statului-de-personal-al-acestuia/ ]]> 18.11.2022 09:03 ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău" <![CDATA[ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău" // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40494&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUN-privind-consultarea-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-de-gestionare-a-deseurilor-din-constructii-si-demolari-in-orasul-Chisinau/ ]]> 15.11.2022 16:09 ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului auto de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău <![CDATA[ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Regulamentului auto de călători și bagaje pe teritoriul municipiului Chișinău // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40553&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUN-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-auto-de-calatori-i-bagaje-pe-teritoriul-municipiului-Chiinau/ ]]> 14.11.2022 17:00 ANUNŢ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii, organigramei și schemei de salarizare a personalului Direcţiei generale finanţe” <![CDATA[ANUNŢ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii, organigramei și schemei de salarizare a personalului Direcţiei generale finanţe” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40513&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUNT-privind-consultarea-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-structurii-organigramei-i-schemei-de-salarizare-a-personalului-Directiei-generale-finante/ ]]> 11.11.2022 14:33 Anunț de consultare publică asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului de alimentare pentru persoanele/familiile defavorizate din municipiul Chișinău” <![CDATA[Anunț de consultare publică asupra proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare şi funcționare a Serviciului de alimentare pentru persoanele/familiile defavorizate din municipiul Chișinău” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40480&t=/Transparenta/Consultari-publice/Anunt-de-consultare-publica-asupra-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-intr-o-noua-redactie-a-Regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-Serviciului-de-alimentare-pentru-persoanelefamiliile-defavorizate-din-municipiul-Chiinau/ ]]> 08.11.2022 14:22 ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023" <![CDATA[ANUNȚ privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023" // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40452&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUN-privind-consultarea-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-i-punerea-in-aplicare-a-taxelor-locale-pentru-anul-2023/ ]]> 04.11.2022 14:55 Direcţia generală asistență medicală şi socială inițiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la crearea Centrului de zi „ADIR” pentru persoane cu dizabilităţi şi tulburări din spectrul autismului, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare, a efectivului limită de personal şi a organigramei” <![CDATA[Direcţia generală asistență medicală şi socială inițiază consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la crearea Centrului de zi „ADIR” pentru persoane cu dizabilităţi şi tulburări din spectrul autismului, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare, a efectivului limită de personal şi a organigramei” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40341&t=/Transparenta/Consultari-publice/Directia-generala-asistenta-medicala-si-sociala-initiaza-consultarea-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-crearea-Centrului-de-zi-ADIR-pentru-persoane-cu-dizabilitati-si-tulburari-din-spectrul-autismului-aprobarea-Regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-efectivului-limita-de-personal-si-a-organigramei/ ]]> 27.10.2022 13:56 Retragerea din procesul de consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și Comisiei multidisciplinare sectoriale”, publicat la data de 24.10.2022 <![CDATA[Retragerea din procesul de consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate și Comisiei multidisciplinare sectoriale”, publicat la data de 24.10.2022 // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40326&t=/Transparenta/Consultari-publice/Retragerea-din-procesul-de-consultare-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-intr-o-noua-redactie-a-Regulamentului-privind-organizarea-i-functionarea-Comisiei-municipale-pentru-protectia-copilului-aflat-in-dificultate-i-Comisiei-multidisciplinare-sectoriale-publicat-la-data-de-24102022/ 26.10.2022 16:38 ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie CMC „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău" <![CDATA[ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului de decizie CMC „Cu privire la aprobarea regulamentului de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări în oraşul Chişinău" // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40200&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUN-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-decizie-CMC-Cu-privire-la-aprobarea-regulamentului-de-gestionare-a-deseurilor-din-constructii-si-demolari-in-orasul-Chisinau/ 13.10.2022 13:16 ANUNŢ despre inițierea elaborării proiectului de decizie privind aprobarea Programului municipal de Reproducere Asistată (fertilizare in-vitro) <![CDATA[ANUNŢ despre inițierea elaborării proiectului de decizie privind aprobarea Programului municipal de Reproducere Asistată (fertilizare in-vitro) // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40184&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUNT-despre-initierea-elaborarii-proiectului-de-decizie-privind-aprobarea-Programului-municipal-de-Reproducere-Asistata-fertilizare-in-vitro/ ]]> 12.10.2022 13:45 Anunț privind desfășurarea organizării consultărilor publice cu privire la ajustarea taxelor și tarifelor stabilite anterior „Cu privire la ajustarea tarifelor pentru repartizarea loturilor destinate înhumărilor, a taxelor pentru întreținerea cimitirelor și accesul cu mijloace de transport pe teritoriul lor” <![CDATA[Anunț privind desfășurarea organizării consultărilor publice cu privire la ajustarea taxelor și tarifelor stabilite anterior „Cu privire la ajustarea tarifelor pentru repartizarea loturilor destinate înhumărilor, a taxelor pentru întreținerea cimitirelor și accesul cu mijloace de transport pe teritoriul lor” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40026&t=/Transparenta/Consultari-publice/Anunt-privind-desfaurarea-organizarii-consultarilor-publice-cu-privire-la-ajustarea-taxelor-i-tarifelor-stabilite-anterior-Cu-privire-la-ajustarea-tarifelor-pentru-repartizarea-loturilor-destinate-inhumarilor-a-taxelor-pentru-intretinerea-cimitirelor-i-accesul-cu-mijloace-de-transport-pe-teritoriul-lor/ ]]> 04.10.2022 10:04 Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/7 din 06 februarie 2020, a statelor de personal a Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă” <![CDATA[Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a anexei nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/7 din 06 februarie 2020, a statelor de personal a Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40398&t=/Transparenta/Consultari-publice/Consultarea-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-intr-o-noua-redactie-a-anexei-nr-2-la-decizia-Consiliului-municipal-Chisinau-nr-27-din-06-februarie-2020-a-statelor-de-personal-a-Centrului-Municipal-de-Plasament-si-Reabilitare-a-Copiilor-de-Varsta-Frageda/ 29.09.2022 09:49 Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului „Locuinței Sociale Asistate” <![CDATA[Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului „Locuinței Sociale Asistate” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40396&t=/Transparenta/Consultari-publice/Consultarea-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-de-organizare-i-functionare-a-serviciului-Locuintei-Sociale-Asistate/ ]]> 29.09.2022 09:18 ANUNŢ privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Casă de copii de tip familial” <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultării publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Casă de copii de tip familial” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40394&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUNT-privind-organizarea-consultarii-publice-asupra-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Regulamentului-de-organizare-i-functionare-a-Serviciului-social-Casa-de-copii-de-tip-familial/ ]]> 29.09.2022 09:10 Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Centrul maternal de plasament pentru cuplu mamă-copil" <![CDATA[Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social „Centrul maternal de plasament pentru cuplu mamă-copil" // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40395&t=/Transparenta/Consultari-publice/Consultarea-publica-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Regulamentului-de-organizare-i-functionare-a-Serviciului-social-Centrul-maternal-de-plasament-pentru-cuplu-mama-copil/ 29.09.2022 09:10 ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență parentală profesionistă <![CDATA[ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență parentală profesionistă // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=40393&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUN-privind-organizarea-consultarii-publice-a-proiectului-de-decizie-cu-privire-la-aprobarea-in-redactie-noua-a-Regulamentului-de-organizare-i-functionare-a-Serviciului-de-asistenta-parentala-profesionista/ ]]> 29.09.2022 08:59 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la crearea Serviciului social „Plasament familial pentru adulți” pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială” <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la crearea Serviciului social „Plasament familial pentru adulți” pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=39934&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUNT-privind-organizarea-consultarilor-publice-asupra-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-crearea-Serviciului-social-Plasament-familial-pentru-adulti-pe-langa-Directia-generala-asistenta-medicala-i-sociala/ ]]> 23.09.2022 16:53 ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie CMC „Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor" și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019” <![CDATA[ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie CMC „Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor" și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=39892&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUN-privind-organizarea-consultarii-publice-a-proiectului-de-decizie-CMC-Cu-privire-la-infiintarea-Intreprinderii-Municipale-Supraveghere-i-protectia-animalelor-i-modificarea-Regulamentelor-aprobate-prin-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-44-din-17092019/ ]]> 21.09.2022 15:57 Anunț privind intenția elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea de modificări în decizia Decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale”, Decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale” <![CDATA[Anunț privind intenția elaborării proiectului de decizie a CMC cu privire la operarea de modificări în decizia Decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale”, Decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor și a taxelor pentru întreținerea cimitirelor municipale” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=39713&t=/Transparenta/Consultari-publice/Anunt-privind-intentia-elaborarii-proiectului-de-decizie-a-CMC-cu-privire-la-operarea-de-modificari-in-decizia-Decizia-CMC-nr-610-din-14052009-Cu-privire-la-aprobarea-tarifelor-pentru-rezervarea-pe-termen-nelimitat-a-loturilor-destinate-inhumarilor-i-a-taxelor-pentru-intretinerea-cimitirelor-municipale-Decizia-CMC-nr-610-din-14052009-Cu-privire-la-aprobarea-tarifelor-pentru-rezervarea-pe-termen-nelimitat-a-loturilor-destinate-inhumarilor-i-a-taxelor-pentru-intretinerea-cimitirelor-municipale/ ]]> 13.09.2022 16:23 ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de decizie CMC „Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor” și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019" <![CDATA[ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de decizie CMC „Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor” și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019" // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=39596&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUN-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-decizie-CMC-Cu-privire-la-infiintarea-Intreprinderii-Municipale-Supraveghere-i-protectia-animalelor-i-modificarea-Regulamentelor-aprobate-prin-decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-44-din-17092019/ 29.08.2022 16:08 Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie a CMC ,,Cu privire la crearea unei noi artere de circulație din contul arterelor de circulație șos. Hîncești și str. Vasile Alecsandri, cu denumirea Academician Dumitru Matcovschi” <![CDATA[Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie a CMC ,,Cu privire la crearea unei noi artere de circulație din contul arterelor de circulație șos. Hîncești și str. Vasile Alecsandri, cu denumirea Academician Dumitru Matcovschi” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=39525&t=/Transparenta/Consultari-publice/Anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-a-CMC-Cu-privire-la-crearea-unei-noi-artere-de-circulatie-din-contul-arterelor-de-circulatie-os-Hinceti-i-str-Vasile-Alecsandri-cu-denumirea-Academician-Dumitru-Matcovschi/ ]]> 18.08.2022 11:21 Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie a CMC „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale” (în redacţie nouă) <![CDATA[Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie a CMC „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea resurselor funciare municipale” (în redacţie nouă) // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=39175&t=/Transparenta/Consultari-publice/Anunt-privind-organizarea-consultarilor-publice-a-proiectului-de-decizie-a-CMC-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-gestionarea-resurselor-funciare-municipale-in-redactie-noua/ ]]> 21.07.2022 12:14 ANUNȚ - Pretura sectorului Botanica organizează consultări publice pe marginea proiectului „Finalizarea proiectării integrale a Parcului „Valea Trandafirilor” <![CDATA[ANUNȚ - Pretura sectorului Botanica organizează consultări publice pe marginea proiectului „Finalizarea proiectării integrale a Parcului „Valea Trandafirilor” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=38855&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUN-Pretura-sectorului-Botanica-organizeaza-consultari-publice-pe-marginea-proiectului-Finalizarea-proiectarii-integrale-a-Parcului-Valea-Trandafirilor/ ]]> 30.06.2022 16:47 ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Albișoara – Ismail – Calea Moșilor – Mihai Viteazul <![CDATA[ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului urbanistic zonal pentru teritoriul cuprins în perimetrul străzilor Albișoara – Ismail – Calea Moșilor – Mihai Viteazul // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=38837&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUN-privind-organizarea-consultarilor-publice-asupra-Planului-urbanistic-zonal-pentru-teritoriul-cuprins-in-perimetrul-strazilor-Albioara-Ismail-Calea-Moilor-Mihai-Viteazul/ ]]> 29.06.2022 13:59 ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului urbanistic zonal privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă <![CDATA[ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice asupra Planului urbanistic zonal privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și str. Vadul lui Vodă // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=38836&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUN-privind-organizarea-consultarilor-publice-asupra-Planului-urbanistic-zonal-privind-evaluarea-terenurilor-alaturate-strazii-Industriala-intre-str-Uzinelor-i-str-Vadul-lui-Voda/ ]]> 29.06.2022 13:18 ANUNŢ privind organizarea consultării publice asupra Programului pilot municipal pentru tineri și migranți „STARTUP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI” <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultării publice asupra Programului pilot municipal pentru tineri și migranți „STARTUP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=38791&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUNT-privind-organizarea-consultarii-publice-asupra-Programului-pilot-municipal-pentru-tineri-i-migranti-STARTUP-pentru-TINERI-I-MIGRANI/ ]]> 24.06.2022 13:07 Anunț referitor la intenția de aprobare a Memorandumului privind înțelegerea și cooperare reciprocă și crearea Centrului de învățare și educare a adulților <![CDATA[Anunț referitor la intenția de aprobare a Memorandumului privind înțelegerea și cooperare reciprocă și crearea Centrului de învățare și educare a adulților // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=38748&t=/Transparenta/Consultari-publice/Anunt-referitor-la-intentia-de-aprobare-a-Memorandumului-privind-intelegerea-i-cooperare-reciproca-i-crearea-Centrului-de-invatare-i-educare-a-adultilor/ ]]> 22.06.2022 14:32 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru stradela Teatrului din municipiul Chișinău" <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la atribuirea statutului de stradă pietonală pentru stradela Teatrului din municipiul Chișinău" // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=38713&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUNT-privind-organizarea-consultarii-publice-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-atribuirea-statutului-de-strada-pietonala-pentru-stradela-Teatrului-din-municipiul-Chiinau/ ]]> 22.06.2022 09:29 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea într-o nouă redacție a Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii, organigramei și efectivului limită de personal al Direcției generale cultură și patrimoniu cultural a Consiliului municipal Chișinău” <![CDATA[ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea într-o nouă redacție a Regulamentului de organizare și funcționare, a structurii, organigramei și efectivului limită de personal al Direcției generale cultură și patrimoniu cultural a Consiliului municipal Chișinău” // Consultări publice]]> https://2022.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=999&id=38689&t=/Transparenta/Consultari-publice/ANUNT-privind-organizarea-consultarii-publice-a-proiectului-de-decizie-Cu-privire-la-aprobarea-intr-o-noua-redactie-a-Regulamentului-de-organizare-i-functionare-a-structurii-organigramei-i-efectivului-limita-de-personal-al-Directiei-generale-cultura-i-patrimoniu-cultural-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ ]]> 20.06.2022 10:48