• Prima   /  Informații   /  Informaţii privind controalele efectuate   /  Informații privind executarea cerințelor/recomandărilor Curții de Conturi

  Informații privind executarea cerințelor/recomandărilor Curții de Conturi

    2021
    2020

  INFORMAȚIE privind măsurile întreprinse în vederea executării Hotărârii Curții de Conturi nr. 22 din 24.06.2020 „Cu privire la Raportul auditului conformității asupra executării bugetului și gestionării patrimoniului public de către Direcția generală locativ-comunală și amenajare a mun. Chișinău pentru anii 2018-2019” la situația din 17.01.2021

  INFORMAȚIE în vederea executării Hotărârii Curții de Conturi nr. 31 din 2020 din ,,Cu privire la Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție” 

  INFORMAȚIE privind măsurile întreprinse în vederea executării Hotărârii Curții de Conturi nr. 48 din 28.10.2020 ,,Cu privire la Raportul auditului conformității salariilor din anul 2019 în unele instituții de învățământ preuniversitar din subordinea Administrației Publice Locale, conform situației din 20.05.2021

  INFORMAȚIE ,,Cu privire la Raportul misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea curții de Conturi nr. 2 din 13 februarie 2018 ,,Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile”

  INFORMAȚIA privind măsurile întreprinse în vederea executării Hotărârii Curții de Conturi nr. 78 din 24.12.2020 „Privind raportul auditului conformității asupra privatizării încăperilor nelocuibile”

  INFORMAȚIE privind măsurile întreprinse în vederea executării Hotărârii Curții de Conturi nr. 79 din 24.12.2020 ,,Cu privire la Raportul auditului conformității asupra alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar”, la situația din 20.04.2021