• Prima   /  Primăria   /  Viceprimari   /  Vlad COTEŢ

  Vlad COTEŢ

   

  Informaţie personală:

  • Nume: Coteţ
  • Prenume: Vladimir
  • Data naşterii:  09.09.1960
  • Adresa de contact:  bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, Chişinău 2012, Republica Moldova
  • Telefon: +373 22 23 75 66
  • Fax: +373 22 22 81 14

  Studii:

  •   Şcoala medie din satul Speia, Anenii Noi
  • 1976 - 1979  -  Şcoala profesională din or. Bender
  • 1979 - 1984  -  Studiile la Institutul politehnic "S. Lazo", or. Chişinău

  Experienţa profesională:

  • 1984 - 1986  -  Ministerul Învăţământului, or. Chişinău, inginer
  • 1986 - 1994  -  Direcţia de exploatare a spaţiului locativ, sectorul Buiucani, maistru, inginer-superior, şef al direcţiei 
  • 1994 - 1997  -  Pretura sectorului Buiucani, vicepretor
  • 1997 - 2000  -  SRL "Janels", prim-vicedirector
  • 2000 - 2001  -  FFALMS "Leventul", manager
  • 2001 - 2007  -  Pretura sectorului Botanica, vicepretor
  • Din 11.10.2007  -  viceprimar al municipiului Chişinău

  Limbi cunoscute:

  • Română  -  limbă maternă
  • Franceză  -  citit, scris, vorbit
  • Engleză  -  începător (citit, scris, vorbit)
  • Rusă  -  citit, scris, vorbit

  Viceprimarul Vladimir Coteţ:   

  Este responsabil de buna funcţionare a complexului termoenergetic, sistemelor tehnice şi reţelelor inginereşti ale municipiului Chişinău, de exploatarea spaţiilor verzi.

  Patronează activitatea:

  • Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare;
  • S.A. „Termocom";
  • S.A. „Apă - Canal Chişinău";
  • I.M.  Regia „AUTOSALUBRITATE";
  • I.M. Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi;
  • I.M. „LIFTSERVICE";
  • I.M. „Parcul Dendrariu".
  • I.M. „Combinatul servicii funerare";
  • a altor întreprinderi municipale şi societăţi pe acţiuni din domeniul  termoenergetic. 

  Conlucrează cu:

  • S.A. „CET-1";
  • S.A. „CET-2";
  • S.A. „RED-CHIŞINĂU";
  • S.R.L. „Chişinău-Gaz";
  • Poşta Chişinău;
  • Direcţia municipală telecomunicaţii Chişinău;
  • Î.C.S. „Reţelele electrice municipiul Chişinău".

  Prin dispoziţia primarului general, viceprimarul Vladimir Coteţ a fost abilitat cu dreptul de a semna dispoziţii şi acte vizând chestiuni ce ţin de domeniile de activitate  patronate, după cum urmează:

  • deschiderea şi închiderea  sezonului de încălzire;
  • sistarea provizorie în unele sectoare ale municipiului Chişinău a alimentaţiei cu apă potabilă, apă caldă, gaze naturale, energie termică şi electrică;