• Prima   /  Primăria   /  Preturi de sector   /  Pretura Rîşcani   /  Conducerea Preturii sectorului Rîşcani

  Conducerea Preturii sectorului Rîşcani

  Atribuţii  

  • Reprezentarea Primarului General al municipiului Chişinău în sectorul Rîşcani.
  • Coordonarea activităţilor în vederea sporirii nivelului de dezvoltare socio-economică a sectorului.
  • Coordonarea politicii de personal a Preturii sectorului Rîşcani.
  • Reprezentarea Preturii în organele ierarhic superioare, instanţele de judecată şi în faţa populaţiei.
  • Elaborarea şi înaintarea Consiliului municipal Chişinău a proiectului bugetului anual al sectorului.
  • Asigurarea, în limitele competenţei, a funcţionării normale şi interacţiunii serviciilor publice din sector.
  • Asigurarea ordinii publice şi protecţiei mediului.
  • Administrarea domeniului public şi privat al sectorului.
  • Coordonarea activităţii Vicepretorilor, Secretarului Preturii, consultantului juridic şi contabilităţii. 

  Audienţă

  Pretorul sectorului Rîşcani efectuiază audienţa cetăţenilor în fiecare zi de luni, în sala de şedinţe (bir. 3), cu începere de la ora 14.00.

  Înscrierea cetăţenilor pentru audienţă la pretor se efectuiază în anticamera Preturii, bir. 34, verbal sau în scris, între orele 8.00-12.00; 13.00-17.00. Telefon de contact: 441098.

  Date de contact

  Pretura sectorului Rîşcani (str. Kiev, nr.3), bir. 33, tel. 0-22-44-10-98                      

   

  Atribuţii

  • Asigurarea şi coordonarea reparaţiei curente şi capitale a fondului locativ şi reţelelor inginereşti interioare.
  • Organizare, monitorizarea şi evidenţa exploatării fondului locativ.
  • Coordonarea şi perfecţionarea lucrărilor de amenajare şi salubrizare a teritoriului.
  • Asigurarea condiţiilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor spaţiilor verzi din sectorul Rîşcani.
  • Coordonarea activităţilor ce ţin de transportul public şi căile de comunicaţie.
  • Asigurarea, în limitele competenţei, a funcţionării normale şi interacţiunii serviciilor publice din sector.
  • Asigurarea ordinii publice şi protecţiei mediului.
  • Coordonarea activităţii Secţiei coordonare, imobile şi servicii comunale, Secţiei arhitectură, construcţii şi renovare. 

  Audienţă

  Vicepretorul sectorului Rîşcani efectuiază audienţa cetăţenilor  în fiecare zi de luni, în bir. 32, cu începere de la ora 14.00.

  Înscrierea cetăţenilor pentru audienţă la vicepretor se efectuiază în anticamera Preturii, bir. 34, verbal sau în scris, între orele 8.00-12.00; 13.00-17.00. Telefon de contact: 441098.

  Date de contact

  Pretura sectorului Rîşcani (str. Kiev, nr.3), bir. 32, tel. 497610

   

  Atribuţii

  • Asigurarea şi coordonarea prestării serviciilor de comerţ şi alimentaţie publică.
  • Monitorizarea şi coordonarea activităţii pieţelor de sector.
  • Organizarea şi coordonarea acţiunilor în vederea combaterii comerţului ilicit.
  • Elaborarea şi înaintarea propunerilor în vederea sporirii nivelului de dezvoltare social-economică a sectorului Rîşcani.
  • Crearea şi îmbunătăţirea condiţiilor de protecţie socială a populaţiei.
  • Protejarea relaţiilor interetnice.
  • Dezvoltarea şi promovarea valorilor culturale în sector.
  • Coordonarea activităţii Secţiei social-econimică, Secţiei cultură, tineret şi sport. 

  Audienţă

  Vicepretorul sectorului Rîşcani efectuiază audienţa cetăţenilor  în fiecare zi de luni, în bir.18, cu începere de la ora 14.00.

  Înscrierea cetăţenilor pentru audienţă la vicepretor se efectuiază în anticamera Preturii, bir.34, verbal sau în scris, între orele 8.00-12.00; 13.00-17.00. Telefon de contact: 0-22-44-10-98.

  Date de contact

  Pretura sectorului Rîşcani (str. Kiev, nr.3), bir.18, tel. 0-22-44-20-22                 

   

  Atribuţii

  • Asigurarea şi coordonarea lucrărilor de secretariat în cadrul Preturii sectorului Rîşcani.
  • Sporirea calităţii întocmirii actelor administrative.
  • Asigurarea coordonării întocmirii notelor informative şi dărilor de seamă.
  • Reflectarea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, a dispoziţiilor pretorului ce conţin interes public.
  • Asigurarea integrităţii, utilizării legale şi conforme a sigiliului Preturii.
  • Eliberarea certificatelor şi extraselor conform ligislaţiei în vigoare.
  • Coordonarea activităţii Secţiei generale, Secţiei administrare publică. 

  Audienţă

  Secretarul Preturii sectorului Rîşcani efectuiază audienţa cetăţenilor  în toate zilele lucrătoare, între orele 8.00-12.00, 13.00-17.00.

  Date de contact

  Pretura sectorului Rîşcani (str.Kiev,nr.3), bir.19, tel./fax 441191