• Prima / Licitații publice privind darea în locațiune a încăperilor nelocative / Lista spațiilor libere nelocative neutilizate și pasibile de dare în locațiune, aflate în gestiunea subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău și a instituțiilor de învățământ cu regim de autogestiune, la situația trimestrului 2 al anului 2021

    Lista spațiilor libere nelocative neutilizate și pasibile de dare în locațiune, aflate în gestiunea subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău și a instituțiilor de învățământ cu regim de autogestiune, la situația trimestrului 2 al anului 2021

     27.09.2021 11:38    
    Descarcă :   româna