• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcției audit intern
  18.01.2019   14422 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este data de 15 februarie 2019. Dosarul de concurs poate fi depus la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 58 (etajul 2); Persoană de contact: Svetlana Corcimari, telefon (022) 201-634, adresa de e-mail: svetIana.corcimari@pmc.md.
  Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern
  18.01.2019   16097 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este data de 15 februarie 2019. Persoana de contact: Svetlana Corcimari, telefon (022) 201-634, adresa de e-mail: svetIana.corcimari@pmc.md.
  Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern în cadrul Direcției audit intern
  18.01.2019   11926 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este data de 15 februarie 2019. Persoana de contact: Svetlana Corcimari, telefon (022) 201-634, adresa de e-mail: svetIana.corcimari@pmc.md.
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica
  10.01.2019   35 Accesări  
  Descarcă : româna  

  În urma examinării dosarelor candidaţilor şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanica anunţă desfăşurarea probei scrise (cu durata de 1,5 ore astronomice) în incinta Preturii, biroul 604, la data de 11.01.2019, ora 9:00.
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţiei relaţii patrimoniale
  04.01.2019   34 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţiei relaţii patrimoniale;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului;Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 022 22-02-48 sau prin poştă /prin e-mal : eugenia_376@mail.ru.
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă
  04.01.2019   34 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 28.01.2019. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 22-02-48 sau prin poştă /prin e-mal (eugenia_376@mail.ru))..
  A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de director al Școlii de muzică ”Maria Bieșu”
  03.01.2019   35 Accesări  
  Descarcă : româna  

  În baza totalizării rezultatelor concursului privind ocuparea funcției vacante de director al Școlii de muzică ”Maria Bieșu”, în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23.03.2015 și procesul - verbal al Comisiei de concurs din 03.01.2019, învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Școlii de muzică ”Maria Bieșu” este declarat dl Tuhari Valentin.
  Pretura sectorului Botanica banunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef în cadrul Serviciului juridic al Preturii sectorului Botanica
  03.01.2019   52 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 09.01.2019, inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun.Chişinău, str. Teilor,10, bir. 601.Telefoane de contact – 022 76 99 44.E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – NataliaIonaș, specialist principal, Serviciul resurse umane.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale transport public şi căi de comunicaţie
  31.01.2018   121 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei:Trasarea direcțiilor principale ale politicii în domeniul dezvoltării și exploatării transportului public și a căilor de comunicații. Asigurarea desfășurării și legalității activității Direcției generale transport public și căi de comunicație.• Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale: • Autovehicule, nave și aeronave, cu specialitatea: Ingineria transportului auto;• Arhitectură și dezvoltare teritorială, cu specialitatea: Planificare urbană și regională; • Construcții și inginerie civilă, cu specialitatea: Căi ferate, drumuri și poduri. Studii de master în domeniu specializărilor de la ciclu de licență sau master în administrație publică. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017);Vechime în muncă: - experienţă profesională 4 ani în domeniu;- experiență managerială de cel puțin 2 ani.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului
  31.01.2018   92 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Reprezentarea și conducerea autorității tutelare în municipiul Chișinău și a subdiviziunilor subordonate. Monitorizarea și controlul respectării standardelor minime de organizare și funcționare a sistemului de servicii și instituții din municipiu, care activează în domeniul promovării și respectării drepturilor copilului, îngrijirii copiilor aflați în dificultate și a celor cu dizabilități. Supravegherea respectării drepturilor copilului aflat în dificultate în familia naturală, extinsă sau substantivă. Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale:• Științe ale educației, cu specialitateaPedagogie Pedagogie (educație socială)PsihopedagogiePsihopedagogie specială• Asistență socială, cu specialitateaAsistență socială Studii de master în domeniile:educațional/administrației publice/management; Certificate privind stagiile de perfecționare profesională în domeniu. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017)Vechime în muncă: - experienţă profesională în domeniu de cel puțin 4 ani;- experiență managerială de cel puțin 2 ani.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale locative-comunale și amenajare
  31.01.2018   133 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Elaborarea și promovarea politicii investiționale în următoarele domenii: reparația, modernizarea, renovarea, gestionarea, evidența și repartizarea fondului de locuințe existent; amenajarea și salubrizarea teritoriului;complexul termoenergetic municipal;• Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale: • Construcții și inginerie civilă, cu specialitatea: Construcții industriale și civile;• Arhitectură și dezvoltare teritorială, cu specialitatea: Planificare urbană și regională;• Inginerie și management pe ramuri. • Juridice• Management Studii de master în domeniile studiilor de licență/ master în domeniile menționate mai sus/ administrație publică sau oricare altă specialitate din domeniul construcțiilor și inginerie civilă cu master la specialitatea construcții industriale și civile sau master in management. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017)Vechime în muncă: - experienţă profesională 4 ani în domeniu;- experiență managerială de cel puțin 2 ani.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale finanțe
  31.01.2018   55 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea activității de elaborare, aprobare și executare a bugetului municipiului Chișinău și asigurarea principiilor de transparență, legalitate, economicitate, eficiență în gestionarea finanțelor și bunurilor publice de către entitățile subordonate Consiliului municipal Chișinău.• Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale: • Economie cu specialitatea:Economie generală• Contabilitate cu specialitatea:Contabilitate• Finanțe și bănci cu specialitatea:Finanțe și bănci Studii de master în domeniul specializării de la ciclu de licență, sau master în administrație publică, sau master în management. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017);Vechime în muncă: - experienţă profesională în domeniu de 4 ani;- experiență managerială de cel puțin 2 ani.Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției generale educație, tineret și sport
  31.01.2018   29 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Organizarea și monitorizarea funcționării sistemului educațional municipal, implementarea politicilor educaționale de stat în cadrul instituțiilor subordonate, asigurarea respectării legislației în domeniul educației în sistemul educațional municipal, orientarea și consilierea metodologică a procesului educaţional pentru atingerea obiectivelor stabilite, precum și realizarea altor sarcini de bază și atribuții de serviciu ale direcției generale;Cerinţe specifice:Studii:  Superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției generale:• Științe ale educației cu specialitateaPedagogie Pedagogie (educație socială)Psihopedagogie Psihopedagogie specială• Economie Studii de master în domeniile: educațional / administrației publice/management; Certificate privind stagiile de perfecționare profesională în domeniu. * Se acceptă persoane cu studii similare în domeniu, absolvite până la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământ superior( în vigoare la 30.06.2017);Vechime în muncă: - experienţă profesională în domeniu de cel puțin 4 ani;- experiență managerială în sistemul educațional de cel puțin 5 ani.;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data 28 februarie 2018.
  1 2 3 »»