• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
  24.10.2018   93 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:- specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii;- specialist superior în cadrul secției Autorizarea funcționării unităților comerciale;- specialist prinicpal în cadrul secției Reglementarea activității unităților comerciale.Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (mun. Chişinău, şos.Hînceşti, 53 „a”), bir. 6, telefon de contact 022 226164, 022 22-69-39, Serviciul resurse umane sau la adresa electronică: dc@pmc.md.
  Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații publice
  17.10.2018   5080 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă și interviul este data de 7 noiembrie 2018.
  ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Secţiei de sănătate din cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi sănătate
  12.10.2018   15214 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 05 noiembrie 2018. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate (str. Bucureşti, 53, bir. 4 telefon de contact 0(22) 22-75-90, Direcţia resurse umane.
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica
  11.10.2018   105 Accesări  
  Descarcă : româna  

  În urma examinării dosarelor candidaţilor şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanica anunţă desfăşurarea probei scrise (cu durata de 1,5 ore astronomice) în incinta Preturii, biroul 604, la data de 16.10.2018, ora 14:00.Lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de șef, Serviciul juridic: 1. Baltag Iuri2. Munteanu IonLista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de specialist principal, Secția administrație publică locală:1. Gîrbu Valentina2. Postoronca Veronica3. Ouș VeaceslavLista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de specialist superior, Secția administrație publică locală:1. Postoronca Veronica2. Ouș Veaceslav
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist superior (3 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale de sector din cadrul Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale
  27.10.2017   148 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei – administrarea impozitelor şi taxelor locale aferente Bugetului unităţii administrativ-teritoriale, ce urmează a fi vărsate de către contribuabilii persoane fizice–cetăţeni. Propagarea şi aplicarea legislaţiei fiscale ce ţine de impozitele şi taxele locale.Studii:- superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar;- cursuri de perfecţionare profesională în domeniul fiscal sau administrație publică.Experienţă profesională:- 6 luni de experienţă profesională în domeniu.Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 20 noiembrie 2017. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact 0(22) 20-15-30, Serviciul resurse umane.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale de sector din cadrul Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale
  27.10.2017   189 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei – administrarea plăţilor fiscale aferente bugetului municipiului Chişinău, ce urmează a fi vărsate de către contribuabili şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), asigurând propagarea şi aplicarea legislaţiei fiscale ce ţine de administrarea impozitelor şi taxelor locale;Studii:- superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar;- cursuri de perfecţionare profesională în domeniul fiscal sau administrație publică.Experienţă profesională:- 1 an de experienţă profesională în domeniu.Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 20 noiembrie 2017. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact 0(22) 20-15-30, Serviciul resurse umane.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de șef-adjunct al direcției, șef al Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale de sector din cadrul Direcţiei de colectare a impozitelor şi taxelor locale
  27.10.2017   93 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei – asigurarea coordonării activităților de administrare a impozitelor și taxelor locale, cât și propagarea legislației fiscale aferente și acordarea suportului metodologic către părțile interesate.;Studii:- superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul economico-financiar;- cursuri de perfecţionare profesională în domeniul fiscal sau administrație publică.Experienţă profesională:- 3 ani de experiență profesională în domeniu.Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 20 noiembrie 2017. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact 0(22) 20-15-30, Serviciul resurse umane.
  1 2 3 4 »»