• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef al Direcției Relaţii Publice și Buget Civil
  28.02.2019   45 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcției - Promovarea și implementarea unui management eficient de comunicare și informare privind activitatea Primăriei municipiului Chișinău, asigurarea transparenței în activitatea administrației publice municipale; Purtător de cuvânt al Primăriei municipiului Chișinău și al primarului general al municipiului Chișinău.Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este până la data de 15 martie 2019.Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 56.Persoană de contact: Cristina Spînu, telefon: (022) 20-15-33, adresa de e-mail: cristina.spinu@pmc.md.
  Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal pentru comunicare cu mass media, în cadrul Direcţiei Relaţii Publice și Buget Civil
  20.02.2019   56 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 22 martie 2019.Persoană de contact: Cristina Spînu, telefon: (022) 20-15-33, adresa de e-mail: cristina.spinu@pmc.md.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE - Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcţiei asistenţă juridică
  20.02.2019   23776 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcţei publice vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei asistenţă juridică va avea loc la data de 13 martie, curent, ora 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, etaj 2, bir. 13):- proba scrisă – ora 09:00, durata – o oră;- întrerupere - o oră;- interviul - după anunţarea rezultatelor probei scrise.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, COMISIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE - Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcţiei asistenţă juridică
  20.02.2019   13636 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcţei publice vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei asistenţă juridică va avea loc la data de 13 martie, curent, ora 09.00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, etaj 2, bir. 13):- proba scrisă – ora 09:00, durata – o oră;- întrerupere - o oră;- interviul - după anunţarea rezultatelor probei scrise.
  Primăria Municipiului Chișinău - ANUNȚ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul privind ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern, auditor intern principal și auditor intern superior în cadrul Direcției audit intern
  18.02.2019   25 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primdria municipiului Chisindu anunță modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern - I (una) unitate, auditor intern principal - 2 (două) unități și auditor intern superior - 2 (două) unități în cadrul Direcției audit intern până la data de de 11 martie 2019.Dosarul de concurs poate fi depus: (i) personal de către candidat sau prin reprezentatul acestuia la adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83 (Primăria municipiului Chișinău, bir. 58 (etajul 2), (ii) expediat prin poștă sau e-mail.Persoana de contact: Svetlana Corcimari, telefon (022) 201-634, adresa de e-mail: svetIana.corcimari@pmc,md.
  DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în serviciul asistenţă juridică
  15.02.2019   13827 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul , este de la 15 februarie 2019 până la 06 martie 2019. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc în incinta Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de contact 022-24-33-71, serviciul resurse umane.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică
  05.02.2019   27 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Se anunță modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul relațiilor patrimoniale și comerțului a Direcției asistență juridică până la data de 15 februarie 2019.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică
  05.02.2019   5 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Se anunță modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în cadrul Secției asistență juridică în domeniul arhitectural-urbanistic, financiar și transport public a Direcției asistență juridică pânâ la data de 15 februarie 2019.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică
  05.02.2019   10 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Se anunță modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției asistență juridică în domeniul social-cultural, secretariat și documentare a Direcției asistență juridică până la data de 15 februarie 2019.
  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - ANUNȚ cu privire la prelungirea datei - limită de depunere a documentelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, specialist principal în Direcția economie, reforme și dezvoltare durabilă
  01.02.2019   647 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante- specialist principal în Direcția economie, reforme și dezvoltare durabilă, pînă pe data de 28 februarie 2019.
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău
  28.02.2018   70 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: specialist în secţia evidenţa imobilelor şi chirie;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului;Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 22-02-48.
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău
  26.02.2018   86 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 30 zile din ziua publicării anunţului;Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 022 22-02-48.
  Anunț pentru ocuparea funcției vacante de economist principal în cadrul Direcției administrative, Primăria municipiului Chișinău
  15.02.2018   173 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Persoanele interesate sunt rugate de a trimite CV la adresa electronică ludmila.darii@pmc.md, sau a se adresa la tel.(022) 221-002.
  Anunţ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor
  28.02.2017   785 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante specialist al Direcţiei relaţii patrimoniale pînă pe data de 10 martie 2017.
  Anunţ cu privire la modificarea datei limită de depunere a documentelor
  14.02.2017   1080 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău anunţă despre prelungirea datei - limită de depunere a documentelor la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante-specialist principal în Direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă; pînă pe data de 28 februarie 2017.
  Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare
  02.02.2017   221 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcţiei: Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele comunitare pentru copii şi tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.Cerinţe specifice pentru participare la concurs:Studii: superioare pedagogiceExperienţă profesională: 3 ani în domeniul pedagogiei/educaţiei Documente ce urmează a fi prezentate: - Formularul de participare; - Copia buletinului de identitate; - Cazier juridic; - Copia carnetului de muncă; - Certificat medical; - Alte documente necesare: Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare. Data-limită de depunere a documentelor: Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 22.02.2017.Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă, nr. 3, bir. 14, telefon de contact: 022 22 60 98
  1 2 3 »»