• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  ANUNȚ nr. 10 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal al Serviciului implementare a proiectelor în Direcția marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
  26.09.2018   79 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a dosarului: 17 octombrie 2018, ora 17.00; Depunerea documentelor de participare la concurs va avea loc la sediul Direcției generale transport public și căi de comuncație, pe adresa: MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 18. Telefon: 022 20-46-64; e-mail: dirtrans@pmc.md;Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea dosarelor cu documentele de participare la concurs - dna Natalia Marin, șef al Secției resurse umane, biroul nr. 8.
  ANUNȚ nr. 9 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Serviciului implementare a proiectelor în Direcția marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
  26.09.2018   84 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a dosarului: 17 octombrie 2018, ora 17.00; Depunerea documentelor de participare la concurs va avea loc la sediul Direcției generale transport public și căi de comuncație, pe adresa: MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 18. Telefon: 022 20-46-64; e-mail: dirtrans@pmc.md;Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea dosarelor cu documentele de participare la concurs - dna Natalia Marin, șef al Secției resurse umane, biroul nr. 8.
  ANUNȚ nr. 8 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist superior al Direcției marketing și achiziții publice din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
  26.09.2018   69 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a dosarului: 17 octombrie 2018, ora 17.00; Depunerea documentelor de participare la concurs va avea loc la sediul Direcției generale transport public și căi de comuncație, pe adresa: MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 18. Telefon: 022 20-46-64; e-mail: dirtrans@pmc.md;Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea dosarelor cu documentele de participare la concurs - dna Natalia Marin, șef al Secției resurse umane, biroul nr. 8.
  ANUNȚ nr. 7 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist în Secția transport public privat a Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
  26.09.2018   58 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a dosarului: 17 octombrie 2018, ora 17.00; Depunerea documentelor de participare la concurs va avea loc la sediul Direcției generale transport public și căi de comuncație, pe adresa: MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 18. Telefon: 022 20-46-64; e-mail: dirtrans@pmc.md;Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea dosarelor cu documentele de participare la concurs - dna Natalia Marin, șef al Secției resurse umane, biroul nr. 8.
  ANUNȚ nr. 6 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Secția transport public municipal a Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
  26.09.2018   92 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a dosarului: 17 octombrie 2018, ora 17.00; Depunerea documentelor de participare la concurs va avea loc la sediul Direcției generale transport public și căi de comuncație, pe adresa: MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 18. Telefon: 022 20-46-64; e-mail: dirtrans@pmc.md;Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea dosarelor cu documentele de participare la concurs - dna Natalia Marin, șef al Secției resurse umane, biroul nr. 8.
  ANUNȚ nr. 5 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Direcția lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
  26.09.2018   31 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a dosarului: 17 octombrie 2018, ora 17.00; Depunerea documentelor de participare la concurs va avea loc la sediul Direcției generale transport public și căi de comuncație, pe adresa: MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 18. Telefon: 022 20-46-64; e-mail: dirtrans@pmc.md;Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea dosarelor cu documentele de participare la concurs - dna Natalia Marin, șef al Secției resurse umane, biroul nr. 8.
  ANUNȚ nr. 4 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției lucrări edilitare din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
  26.09.2018   29 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a dosarului: 17 octombrie 2018, ora 17.00; Depunerea documentelor de participare la concurs va avea loc la sediul Direcției generale transport public și căi de comuncație, pe adresa: MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 18. Telefon: 022 20-46-64; e-mail: dirtrans@pmc.md;Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea dosarelor cu documentele de participare la concurs - dna Natalia Marin, șef al Secției resurse umane, biroul nr. 8.
  ANUNȚ nr. 3 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în Serviciul securitatea circulației rutiere al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
  26.09.2018   67 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a dosarului: 17 octombrie 2018, ora 17.00; Depunerea documentelor de participare la concurs va avea loc la sediul Direcției generale transport public și căi de comuncație, pe adresa: MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 18. Telefon: 022 20-46-64; e-mail: dirtrans@pmc.md;Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea dosarelor cu documentele de participare la concurs - dna Natalia Marin, șef al Secției resurse umane, biroul nr. 8.
  ANUNȚ nr. 2 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în Secția Transport Public Privat al Direcției Management în Transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
  26.09.2018   47 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a dosarului: 17 octombrie 2018, ora 17.00; Depunerea documentelor de participare la concurs va avea loc la sediul Direcției generale transport public și căi de comuncație, pe adresa: MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 18. Telefon: 022 20-46-64; e-mail: dirtrans@pmc.md;Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea dosarelor cu documentele de participare la concurs - dna Natalia Marin, șef al Secției resurse umane, biroul nr. 8.
  ANUNȚ nr. 1 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în cadrul Direcției implementare și supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
  26.09.2018   42 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a dosarului: 17 octombrie 2018, ora 17.00; Depunerea documentelor de participare la concurs va avea loc la sediul Direcției generale transport public și căi de comuncație, pe adresa: MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 18. Telefon: 022 20-46-64; e-mail: dirtrans@pmc.md;Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea dosarelor cu documentele de participare la concurs - dna Natalia Marin, șef al Secției resurse umane, biroul nr. 8.
  Informație cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport
  26.09.2018   136 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: Șef adjunct al Direcției generale educaţie, tineret şi sport;Scopul general al funcţiei:Asigură promovarea şi realizarea în teritoriu a politicii educaţionale a statului privind asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare şi de desfăşurare a procesului educaţional;Actele vor fi depuse în secţia resurse umane a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, pe adresa: Chişinău, str. Dosoftei, 99, biroul 13, prin poştă sau e-mail.Data-limită de depunere a actelor: 16 octombrie 2018, ora 17.00;Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Olga Zastavneţchi, telefon de contact: (022) 201618, (022) 235269; adresa electronică: cadredgets@ gmail.com.
  ANUNT cu privire Ia desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiior publice vacante de specialist principal în cadrul Direcției relații externe, cooperare regională și integrare europeană
  26.09.2018   78 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Primăria municipiului Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal - 1 unitate, specialist principal (perioadă determinată) - 1 unitate în cadrul Direcției relații externe, cooperare regională și integrare europeană.Termenul-limită de depunere a docurnentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este până Ia data de 18 octombrie 2018.Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 58 (etaj 2), persoană de contact: Svetlana Corcimari, telefon de contact: (022) 201 634, adresa de email: svetlana.corcimari@pmc.md.
  Informație cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport
  24.09.2018   85 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Denumirea funcţiei publice vacante: Șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport.Scopul general al funcţiei: Asigură promovarea şi realizarea la nivel de municipiu a politicii educaţionale a statului în domeniul învăţământului extraşcolar, tineretului și sportului, contribuie la formarea profesională a cadrelor didactice din domeniu
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea interviului în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante, Pretura sectorului Botanica
  24.09.2018   84 Accesări  
  Descarcă : româna  

  În baza evaluării probelor scrise ale candidaţilor la ocuparea funcţiilor publice vacante şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Pretura sectorului Botanica anunţă desfăşurarea interviului la data de 25.09.2018 la ora 08.30, biroul 604 în incinta Preturii.Candidații admiși la interviu pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:1. Specialist superior, Secția social-economică:Rotari Rodica2. Specialist principal, Secția cultură, tineret și sport:Panico Carolina Secretarul Comisiei de concurs: Vladislav Mereșevschi
  DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU - COMISIA DE CONCURS - LISTA candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
  24.09.2018   55 Accesări  
  Descarcă : româna  

  LISTAcandidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: - specialist superior, Secția finanțe în învățământ și cultură; specialist superior, Serviciul investiții din cadrul Direcției buget și sinteză:1. Chitaica I.- specialist principal, Secția rapoarte și analize ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale din cadrul Direcției rapoarte financiare:1. Morari L. Interviul se va desfășura miercuri, 26 septembrie 2018, ora 1000, în sediul Direcției generale finanțe din str. Vlaicu Pârcălab, 57.
  A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica
  19.09.2018   66 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 19.09.2018 – 09.10.2018 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir. 601. Telefoane de contact – 022 76 99 44. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Natalia Ionaș, specialist principal, Serviciul resurse umane.
  A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției social-economică a Preturii sectorului Botanica
  19.09.2018   67 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 19.09.2018 – 09.10.2018 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir. 601. Telefoane de contact – 022 76 99 44. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Natalia Ionaș, specialist principal, Serviciul resurse umane.
  A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica
  19.09.2018   96 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 19.09.2018 – 09.10.2018 inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir. 601. Telefoane de contact – 022 76 99 44. E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor –Natalia Ionaș, specialist principal, Serviciul resurse umane.
  A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante/temporar vacante în cadrul Preturii sectorului Botanica
  19.09.2018   78 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Pretura sectorului Botanica anunţă desfăşurarea probei scrise (cu durata de 1,5 ore astronomice) în incintaPreturii, biroul 604, la data de 21.09.2018, ora 09:00.Lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secția cultură, tineret și sport:1. Basamalercă Svetlana2. Panico CarolinaLista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar-vacante de specialist superior, Secția social-economică:1. Rotari Rodica
  1 2 3 4 »»