• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în direcţia economie, reforme și dezvoltare durabilă
  04.01.2019   30 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 28.01.2019. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str.Columna, 106 bir.20, telefon de contact 22-02-48 sau prin poştă /prin e-mal (eugenia_376@mail.ru))..
  A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de director al Școlii de muzică ”Maria Bieșu”
  03.01.2019   27 Accesări  
  Descarcă : româna  

  În baza totalizării rezultatelor concursului privind ocuparea funcției vacante de director al Școlii de muzică ”Maria Bieșu”, în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23.03.2015 și procesul - verbal al Comisiei de concurs din 03.01.2019, învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Școlii de muzică ”Maria Bieșu” este declarat dl Tuhari Valentin.
  Pretura sectorului Botanica banunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef în cadrul Serviciului juridic al Preturii sectorului Botanica
  03.01.2019   35 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 09.01.2019, inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun.Chişinău, str. Teilor,10, bir. 601.Telefoane de contact – 022 76 99 44.E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – NataliaIonaș, specialist principal, Serviciul resurse umane.
  Direcţia Cultură a Consiliului municipal Chişinău anunţă candidațul care a promovat etapa a II-a a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al Şcolii de muzică "Maria Bieşu", precum şi data şi ora desfăşurării etapei a III-a şi a IV-a a concursului
  27.12.2018   44 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Etapa a III-a şi a IV-a a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Şcolii de muzică "Maria Bieşu" se va desfăşura la data de 03 ianuarie 2019, ora 09.00, în sala de şedinţe a Direcţiei Cultură, et. 6, str. Bucureşti, 68.
  Direcţia Cultură a Consiliului municipal Chişinău anunţă lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al Şcolii de muzică "Maria Bieşu"
  21.12.2018   60 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al Şcolii de muzică „Maria Bieşu” va avea loc la data de 27 decembrie 2018, ora 10.00, în cadrul Centrului de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, str. Alecu Russo, 1, et.12.Pentru informaţii suplimentare contactaţi Serviciul resurse 022210374
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - A N U N Ț cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor de participare la concursul privind ocuparea funcțiilor publice vacante de auditor intern principal şi auditor intern superior în cadrul Direcţiei audit intern
  19.12.2018   18163 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 14 ianuarie 2019, inclusiv, Locul depunerii documentelor de participare la concurs este mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, biroul 58 (etajul 2) Telefoane de contact – (022) 201634Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Svetlana CORCIMARI, adresa de e-mail: svetlana.corcimari@pmc.md
  ANUNŢ - Direcţia Cultură a Consiliului municipal Chişinău anunţă desfășurarea, la 21.12.2018, ora 9.00, a I-ei etape a concursului (verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs) pentru ocuparea funcției de director al Școlii de muzică „Maria Bieșu”
  17.12.2018   7664 Accesări  
  Descarcă :

  Telefoane de contact – (022) 210374 E-mail – directiacultura@yahoo.com Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare – dna Liliana Scurtu, serviciul resurse umane.
  ANUNŢ - Direcţia Cultură a Consiliului municipal Chişinău anunţă prelungirea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de director al Şcolii de muzică "Eugen Doga" (profiulul: muzică)
  17.12.2018   20 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 16 ianuarie 2019, inclusiv,Locul depunerii documentelor de participare la concurs este mun. Chișinău, str. București, 68, biroul 612 Telefoane de contact – (022) 210374E-mail – directiacultura@yahoo.comPersoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Liliana Scurtu, serviciul resurse umane.
  ANUNȚ nr. 9 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Secţiei resurse umane din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie
  12.12.2018   28 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 09 ianuarie 2019, inclusiv, ora 17.00Locul depunerii documentelor de participare la concurs este mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 18, bir. nr. 8 Telefoane de contact – 022 204664; E-mail – dirtrans@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Natalia Marin, şef al Secţiei resurse umane.
  ANUNȚ nr. 8 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal al Serviciului implimentare a proiectelor în Direcţia marketing şi achiziţii publice din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie
  12.12.2018   26 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 09 ianuarie 2019, inclusiv, ora 17.00Locul depunerii documentelor de participare la concurs este mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 18, bir. nr. 8 Telefoane de contact – 022 204664; E-mail – dirtrans@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Natalia Marin, şef al Secţiei resurse umane.
  ANUNȚ nr. 7 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului implimentare a proiectelor în Direcţia marketing şi achiziţii publice din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie
  12.12.2018   6971 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 09 ianuarie 2019, inclusiv, ora 17.00Locul depunerii documentelor de participare la concurs este mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 18, bir. nr. 8 Telefoane de contact – 022 204664; E-mail – dirtrans@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Natalia Marin, şef al Secţiei resurse umane.
  ANUNȚ nr. 6 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior al Direcţiei marketing şi achizitii publice din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie
  12.12.2018   18 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 09 ianuarie 2019, inclusiv, ora 17.00Locul depunerii documentelor de participare la concurs este mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 18, bir. nr. 8 Telefoane de contact – 022 204664; E-mail – dirtrans@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Natalia Marin, şef al Secţiei resurse umane.
  ANUNȚ nr. 5 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţei publice vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei lucrări edilitare din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie
  12.12.2018   17 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 09 ianuarie 2019, inclusiv, ora 17.00Locul depunerii documentelor de participare la concurs este mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 18, bir. nr. 8 Telefoane de contact – 022 204664;E-mail – dirtrans@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Natalia Marin, şef al Secţiei resurse umane.
  ANUNȚ nr. 4 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în Secţia transport public privat al Direcţiei management în transport din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie
  12.12.2018  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 09 ianuarie 2019, inclusiv, ora 17.00Locul depunerii documentelor de participare la concurs este mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 18, bir. nr. 8 Telefoane de contact – 022 204664;E-mail – dirtrans@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Natalia Marin, şef al Secţiei resurse umane.
  ANUNȚ nr. 3 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Serviciul securitatea circulației rutiere al Direcției management în transport din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
  12.12.2018   1 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 09 ianuarie 2019, inclusiv, ora 17.00Locul depunerii documentelor de participare la concurs este mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 18, bir. nr. 8 Telefoane de contact – 022 204664;E-mail – dirtrans@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Natalia Marin, şef al Secţiei resurse umane.
  ANUNȚ nr. 2 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în Secţia transport public municipal al Direcţiei management în transport din cadrul Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie
  12.12.2018   1 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 09 ianuarie 2019, inclusiv, ora 17.00Locul depunerii documentelor de participare la concurs este mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 18, bir. nr. 8 Telefoane de contact – 022 204664; E-mail – dirtrans@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Natalia Marin, şef al Secţiei resurse umane.
  ANUNȚ nr. 1 - Direcția generală transport public și căi de comunicație anunță concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist principal în cadrul Direcției implementare și supervizare a proiectelor din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
  12.12.2018  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 09 ianuarie 2019, inclusiv, ora 17.00Locul depunerii documentelor de participare la concurs este mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 18, bir. nr. 8 Telefoane de contact – 022 204664;E-mail – dirtrans@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Natalia Marin, şef al Secţiei resurse umane.
  A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul Secției administrație publică locală a Preturii sectorului Botanica
  06.12.2018   9939 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 06.12.2018 – 26.12.2018, inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir. 601.Telefoane de contact – 022 76 99 44.E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – dna Natalia Ionaș, specialist principal, Serviciul resurse umane.
  A N U N Ţ - Pretura sectorului Botanica anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef în cadrul Serviciului juridic al Preturii sectorului Botanica
  06.12.2018   9552 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 06.12.2018 – 26.12.2018, inclusiv.Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Teilor,10, bir. 601.Telefoane de contact – 022 76 99 44.E-mail – pretura.botanica@pmc.md.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor – Natalia Ionaș, specialist principal, Serviciul resurse umane.
  A N U N Ţ cu privire la totalizarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în secția Autorizarea funcționării unităților comerciale a Direcţiei generale comerț, alimentație publică și prestări servicii
  29.11.2018   59 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală comerț, alimentație publică și prestări servicii anunţă angajarea: La funcţia de specialist superior în secția Autorizarea funcționării unităților comerciale în cadrul Direcţiei generale a dnei: - Gorbatîi Z.
  «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»