• Prima   /  Informații   /  Posturi vacante

  Posturi vacante

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  ANUNT cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției publice vacante de auditor intern principal în cadrul Direcției audit intern
  02.04.2019   8 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este data de 22 aprilie 2019. Persoana de contact: Cristina Spinu, telefon (022) 201-535, adresa de e-mail: cristina.spinu@pmc.md
  DIRECȚIA CULTURĂ A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Muzeului de Istorie a orașului Chișinău
  28.03.2019   55 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia Cultură a Consiliului municipal Chişinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Muzeului de Istorie a orașului Chișinău. Actele vor fi depuse la serviciul resurse umane, Direcția Cultură pe adresa: Chișinău, str. București, 68, biroul 612.Data-limită de depunere a actelor – 26 aprilie 2019; Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Liliana Scurtu, telefon de contact: (022) 210374;
  DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: specialist superior - Serviciul gestionarea animalelor de companie; specialist superior - Serviciul asistenţă juridică, specialist superior - Secţia salubrizare şi gestionarea deşeurilor, specialist - Serviciul spaţii verzi şi zone de agrement
  28.03.2019   37 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de la 28 martie 2019 până la 16 aprilie 2019. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc în incinta Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de contact: ( 022) 24-33-71, Serviciul resurse umane;
  A N U N Ţ: DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii
  22.03.2019   46 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii anunţă prelungirea datei-limită de depunere a dosarelor la concurs până la data de 20.05.2019 inclusiv, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:- specialist în secția Reglementarea activității unităților de alimentație publică;- specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii.Documentele se depun în incinta Direcţiei (mun. Chişinău, şos.Hînceşti, 53 „a”), bir. 6, telefon de contact (022) 226939, (022) 222164 Serviciul resurse umane sau la adresa electronică: dc@pmc.md.
  DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII - A N U N Ţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii: specialist superior în cadrul secției Reglementarea activității piețelor și unităților de prestări servicii și specialist în cadrul secției Reglementarea activității unităților de alimentație publică
  22.03.2019   32 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la 20 mai 2019; Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Direcţiei generale comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii (mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53 „a”), bir. 6, telefon de contact:(022) 22-61-64, (022) 22-69-39, Serviciul resurse umane sau la adresa electronică: dc@pmc.md.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la modificarea datei-limită de depunere a documentelor la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Direcției relații publice și buget civil
  21.03.2019   35 Accesări  
  Descarcă : româna  

  În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, se anunță modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Direcției relații publice și buget civil până la data de 4 aprilie 2019.Depunerea documentelor pentru participare la concurs va avea loc în incinta Primăriei mun. Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 83), persoană de contact: Cristina Spînu.Telefon: (022) 20-15-33, adresa de e-mail: cristina.spinu@.pmc.md.
  A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Consiliului municipal Chişinău - specialist principal în Serviciul tehnologii şi securitate informaţională a patrimoniului municipal din cadrul Direcţia relaţii patrimoniale
  20.03.2019   30 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul şi sarcinile de bază :1. Asigurarea elaborării şi administrării programelor privind evidenţa şi gestionarea patrimoniului municipal.2.Asigurarea implementării programelor IT privind evidenţa şi gestionarea patrimoniului municipal.3. Asigurarea confidenţialităţii informaţiei, prevenirea accesării informaţiei de către persoanele fără drepturi şi împuterniciri corespunzătoare. 4. Asigurarea integrităţii informaţiei din Registrul patrimoniului municipal. 5. Asigurarera controlului tehnologiei de utilizare şi prelucrare a informaţiei cu privire la gestionarea programelor de evidenţa şi gestionarea patrimoniului municipal.6. Asigurarea evidenţei debitorilor în bugetul municipal de la acordarea serviciilor de locaţiune. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia generală economie, reforme şi relaţii patrimoniale, str. Columna, 106, bir. 20, telefon de contact: (022) 22-02-48 sau prin poştă /prin e-mal: eugenia_376@mail.ru.
  DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: specialist superior, Serviciul serviciul gestionarea animalelor de companie și specialist superior, Serviciul asistenţă juridică
  20.03.2019   9 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul - limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul este de la 20 martie 2019 până la 09 aprilie 2019. Depunerea documentelor de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare (str. Mihai Eminescu, 33) , telefon de contact: (022) 24-33-71, Serviciul resurse umane.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău
  14.03.2019   19297 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcției:-asigurarea managementului efectiv și eficient al activității Direcției generale asistență socială șisănătate privind elaborarea, promovarea, implementarea și monitorizarea politicilor, strategiilor și programelor naționale și municipale în domeniul asistenței sociale și de sănătate.Experiență profesională: 10 ani în domeniul de specialitate, 5 ani activitate managerială;Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul - până la data de 31 martie 2019.Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 58, telefon de contact: (022) 201533, adresa de email: cristina.spinu@pmc.md.
  Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de Șef al Direcției educație, tineret și sport sectorul Botanica și Șef al Direcției educație, tineret și sport, sectorul Ciocana
  12.03.2019   59 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcției: Asigură promovarea şi realizarea în teritoriu a politicii educaţionale a statului privindasigurarea condiţiilor optime de dezvoltare şi de desfăşurare a procesului educaţional.Data-limită de depunere a actelor: 27 martie 2019, ora 17.00;Actele vor fi depuse în secţia resurse umane a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, pe adresa: Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99, biroul 13, prin poştă sau e-mail.Informaţii suplimentare referitoare la concurs - pe pagina web a Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport: chisinauedu.md, posturi vacante.
  ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău: specialist superior (1 unitate) - Secția finanțe în învățământ și cultură, Direcția buget și sinteză; specialist superior (1 unitate) - Serviciul investiții, Direcția buget și sinteză; specialist principal (1 unitate) - Serviciul finanțe în ocrotirea sănătății și asistență socială, Direcția buget și sinteză
  06.03.2019   54 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcția generală finanțe - Telefon de contact: (022) 22-69-29. Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor - Olga Mocanu. E-mail : olga.mocanu.dgf@cmc.md; Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 57; Data-limită de depunere a actelor: 04 aprilie 2019.
  ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău - specialist principal al Serviciului resurse umane
  06.03.2019   44 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general aI funcției: asigurarea unui management eficient al resurselor umane prin organizarea activităților de recrutare, selectare și avansare potrivit calităților și competenței profesionale, precum și formarea unui corp de funcționari profesioniști.Direcția generală finanțe - Telefon de contact: (022) 22-69-29. Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor - Olga Mocanu. E-mail : olga.mocanu.dgf@cmc.md; Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 57; Data-limită de depunere a actelor: 04 aprilie 2019.
  ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău - specialist superior (2 unități) în cadrul Secției verificarea corectitudinii evidenței bugetare, Direcția rapoarte financiare
  06.03.2019   26 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Direcția generală finanțe - Telefon de contact: (022) 22-69-29.E-mail : olga.mocanu.dgf@cmc.md; Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab,57;Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea documentelor - Olga Mocanu.Data-limită de depunere a actelor: 04 aprilie 2019.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (2 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector din cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale
  06.03.2019   35 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact: 022 20-15-33, Serviciul Resurse Umane (dna Cristina Spânu).Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este până la data de 26 martie 2019.
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (2 unități) în cadrul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale de sector din cadrul Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale
  06.03.2019   4 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 56, telefon de contact: 022 20-15-33, Serviciul Resurse Umane (dna Cristina Spânu).Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este până la data de 26 martie 2019.
  Anunț - Concurs privind ocuparea funcției publice vacante de șef serviciu resurse umane din cadrul Direcției generale transport public și căi de comunicație
  06.03.2019   61 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 25.03.2019, ora 17:00
  Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Director al Centrului Municipal de Tineret Chișinău
  05.03.2019   10616 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termen-limită de depunere a documentelor: 25 martie 2019, ora 17.00. Locul depunerii actelor: mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99, biroul 7.
  Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef al Direcției Relaţii Publice și Buget Civil
  28.02.2019   46 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Scopul general al funcției - Promovarea și implementarea unui management eficient de comunicare și informare privind activitatea Primăriei municipiului Chișinău, asigurarea transparenței în activitatea administrației publice municipale; Purtător de cuvânt al Primăriei municipiului Chișinău și al primarului general al municipiului Chișinău.Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă și interviul, este până la data de 15 martie 2019.Depunerea documentelor de participare la concurs și desfășurarea concursului vor avea loc la Primăria municipiului Chișinău (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), bir. 56.Persoană de contact: Cristina Spînu, telefon: (022) 20-15-33, adresa de e-mail: cristina.spinu@pmc.md.
  Primăria municipiului Chişinău - ANUNŢ cu privire la desfăşurarea Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal pentru comunicare cu mass media, în cadrul Direcţiei Relaţii Publice și Buget Civil
  20.02.2019   56 Accesări  
  Descarcă : româna  

  Termenul-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este până la data de 22 martie 2019.Persoană de contact: Cristina Spînu, telefon: (022) 20-15-33, adresa de e-mail: cristina.spinu@pmc.md.
  «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»