• Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Decizii CMC

  Decizii CMC

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  Decizia nr. 3/5-1 din 04 iulie 2019 „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău”
  32 Accesări  
  09.07.2019 româna
  русский
  Decizia nr. 3/2 din 04 iulie 2019 „Cu privire la delimitarea unor terenuri proprietate municipală din domeniul privat în cartierul locativ din str. Bucovinei/Calea Orheiului”
  60 Accesări  
  08.07.2019 româna
  Decizia nr. 3/1 din 04 iulie 2019 „Cu privire la eliberarea dlor Ruslan Codreanu și Nistor Grozavu din funcțiile de viceprimari ai municipiului Chișinău și constatarea funcțiilor vacante”
  59 Accesări  
  08.07.2019 româna
  русский
  Decizia nr. 2/27-2 din 22 februarie 2019 „Cu privire la vânzarea-cumpărarea terenului aferent obiectivului cu destinație locativă din str. Timiș, 50 dlui R. Jigău și dnei V. Jigău”
  287 Accesări  
  06.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/27-1 din 22 februarie 2019 „Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Călugăreni, 7 dlui M. Rîmiș”
  149 Accesări  
  06.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/26-8 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. M. Sadoveanu, 24/2, Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/387”
  163 Accesări  
  06.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/26-7 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui teren din str. Acad. A. Saharov, 11, Asociației Proprietarilor de Locuințe Privatizate nr. 52/431 COOP”
  114 Accesări  
  06.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/26-6 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. N. Dimo, 23/3, Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/337”
  86 Accesări  
  06.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/26-5 din 22 februarie 2019 „Cu privire la transmiterea în folosință a unui lor de pământ din str. Budăi, 2 „a” Asociației Proprietarilor de Locuințe Privatizate nr. 54/218 COOP”
  81 Accesări  
  06.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/26-4 din 22 februarie 2019 „Cu privire la autentificarea dreptului de folosință asupra terenului din bd. Mircea cel Bătrân, 48, Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/182”
  101 Accesări  
  06.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/26-3 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. Mitropolit Dosoftei, 138 Întreprinderii municipale „Regia Transport Electric”
  78 Accesări  
  06.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/26-2 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea unui lot de pământ din str. Mazililor, 34 Direcției generale educație, tineret și sport”
  89 Accesări  
  06.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/26-1 din 22 februarie 2019 „Cu privire la atribuirea în folosință a unui teren din str. București, 64 Direcției generale educație, tineret și sport”
  82 Accesări  
  06.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/23-7 din 22 februarie 2019 „Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului „Complex de blocuri locative nr. 120/3, nr. 120/4, nr. 120/5 și nr. 120/6 cu obiective de menire social-culturală din str. Grenoble, orașul Codru, mun. Chișinău” și transmiterea acestora Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat „Lumteh”
  56 Accesări  
  06.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/23-6 din 22 februarie 2019 „Cu privire la preluarea de la SRL „Urbanconstruct-TT” în proprietatea publică locală a rețelelor electrice de iluminat exterior ale obiectivului „Blocul locativ cu obiective de menire social-culturală și parcare auto subterană” din str. Independenței, 1A, municipiul Chișinău și transmiterea acestora Î.M. „Rețelele electrice de iluminat „Lumteh”
  41 Accesări  
  06.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/23-5 din 22 februarie 2019 „Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor electrice publice de iluminat stradal din comuna Trușeni și transmiterea acestora Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat „Lumteh”
  64 Accesări  
  04.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/23-4 din 22 februarie 2019 „Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor electrice publice de iluminat stradal din orașul Codru și transmiterea acestora Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat „Lumteh”
  44 Accesări  
  04.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/23-3 din 22 februarie 2019 „Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor electrice publice de iluminat stradal din orașul Codru și transmiterea acestora Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat „Lumteh”
  55 Accesări  
  04.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/23-2 din 22 februarie 2019 „Cu privire la preluarea de la SRL „Intelvest” în proprietate publică locală a rețelelor electrice de iluminat exterior ale obiectivului „Complex de blocuri locative nr. 1, 2, 3, 4 cu obiective de menire social-culturală din str. Miorița 1A mun. Chișinău și transmiterea acestora Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat „Lumteh”
  41 Accesări  
  04.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/23-1 din 22 februarie 2019 „Cu privire la preluarea de la SRL „Polimaxinvest” în proprietate publică locală a rețelelor electrice de iluminat exterior ale obiectivului „Blocul locativ cu obiective de menire social-culturală și copertină pentru parcare auto” din bd. Renașterii Naționale nr. 16, mun. Chișinău și transmiterea acestora Î.M. Rețelele Electrice de Iluminat „Lumteh”
  47 Accesări  
  04.03.2019 româna
  «« 1 2 3 4 5 6 7 »»