• Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Decizii CMC

  Decizii CMC

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  Decizia nr. 2/25 din 22 februarie 2019 „Cu privire la punerea în circulație a unui nou model de abonament anual pentru călătorie în transportul public în raza municipiului Chișinău”
  738 Accesări  
  04.03.2019 româna
  русский
  Decizia nr. 2/24 din 22 februarie 2019 „Cu privire la aprobarea actului de inventariere a bunului imobil (apartamentul nr. 5) din str. Ion Inculeț, 12”
  70 Accesări  
  04.03.2019 româna
  Decizia nr. 2/22 din 22 februarie 2019 „Despre operarea de modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/14 din 02.10.2014 „Cu privire la majorarea capitalului statutar al instituțiilor medico-sanitare publice din municipiul Chișinău”
  120 Accesări  
  04.03.2019 româna
  русский
  Decizia nr. 2/20 din 22 februarie 2019 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii metodice privind intervenția autorităților tutelare teritoriale/locale, prestatorilor de servicii sociale în raza administrativ-teritorială a municipiului Chișinău în procesul de identificare, evaluare, referire, asistență și monitorizare a cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului”
  54 Accesări  
  28.02.2019 româna
  русский
  Decizia nr. 2/19 din 22 februarie 2019 „Cu privire la recepționarea și transmiterea la balanță a obiectivului „Construcția sălii sportive a Școlii - grădiniță nr. 152 „Pas cu Pas” din str. Decebal, 91A sectorul Botanica, mun. Chișinău”
  36 Accesări  
  28.02.2019 româna
  Decizia nr. 2/18 din 22 februarie 2019 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru organizarea schimbării și eliberării legitimațiilor victimelor reabilitate ale represiunilor politice”
  38 Accesări  
  28.02.2019 româna
  Decizia nr. 2/17 din 22 februarie 2019 „Cu privire la dizolvarea prin lichidare, a Întreprinderii Municipale „Teatrul unui actor”
  52 Accesări  
  28.02.2019 româna
  Decizia nr. 2/16 din 22 februarie 2019 „Cu privire la lichidarea ÎSAP „Studentul”
  274 Accesări  
  28.02.2019 româna
  Decizia nr. 2/15 din 22 februarie 2019 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru distribuirea mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al municipiului Chișinău”
  34 Accesări  
  28.02.2019 româna
  Decizia nr. 2/14 din 22 februarie 2019 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău”
  50 Accesări  
  28.02.2019 româna
  Decizia nr. 2/21 din 22 februarie 2019 „Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 15/8 din 22.12.2017 „Cu privire la obligarea entităților publice subordonate Primăriei și Consiliului municipal Chișinău de a efectua achizițiile publice de mică valoare prin intermediul noului sistem de achiziții publice electronice - MTender”
  48 Accesări  
  26.02.2019 româna
  Decizia nr. 9/22-9 din 16 ianuarie 2019 „Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. N. Sulac, cu Societatea cu răspundere limitată „MOLDIMOBIL BRAND” urmare a reamplasării obiectivului preconizat pe str. Andrei Doga”
  83 Accesări  
  18.02.2019 româna
  Decizia nr. 9/22-7 din 16 ianuarie 2019 „Cu privire la reperfectarea (prelungirea) relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str-la Florării, 2 „M”, cu Societatea cu răspundere limitată „DIEGO-SERVICE”
  59 Accesări  
  18.02.2019 româna
  Decizia nr. 2/13 din 05 februarie 2019 „Cu privire la formarea Scuarului armenesc „Hacikar” pe str. București, colț cu str. Armenească”
  82 Accesări  
  18.02.2019 româna
  русский
  Decizia nr. 2/12 din 05 februarie 2019 „Despre completarea deciziei CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău”
  129 Accesări  
  18.02.2019 româna
  русский
  Decizia nr. 2/3 din 05 februarie 2019 „Cu privire la transmiterea imobilului din str. I. Pelivan, 36/1, cu nr. cadastral 0100511417 din gestiunea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău în gestiunea economică a Direcției educație, tineret și sport sectorul Buiucani”
  48 Accesări  
  14.02.2019 româna
  Decizia nr. 2/1 din 05 februarie 2019 „Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat și crearea Centrului Municipal de Tineret Chișinău”
  56 Accesări  
  13.02.2019 româna
  Decizia nr. 2/11 din 05 februarie 2019 „Cu privire la modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019”
  142 Accesări  
  08.02.2019 româna
  Decizia nr. 2/10 din 05 februarie 2019 „Cu privire la realizarea acțiunilor prevăzute în contractul de societate civilă încheiat între Primăria com. Țînțăreni și Primăria mun. Chișinău”
  64 Accesări  
  08.02.2019 româna
  Decizia nr. 2/9 din 05 februarie 2019 „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu numărul cadastral 0100515519 din str. Vasile Lupu, 28”
  49 Accesări  
  08.02.2019 româna
  «« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»