• Prima   /  Informații   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  DARE DE SEAMĂ privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică, Primăria com. Trușeni
  53 Accesări  
  31.01.2019 româna
  PLAN de achiziții pentru anul 2019 al Î.M. „Piața Centrală”
  256 Accesări  
  31.01.2019 româna
  S.A. „Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achiziționare Servicii de pază fizică, pază cu mijloace tehnice (buton de alarmă) și mijloace de semnalizare la obiectivele S.A. „Apă-Canal Chișinău”

  Termen-limită de prezentare a ofertelor: 12.02.2019, ora 10.00.
  41 Accesări  
  30.01.2019 româna
  S.A. „Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achiziționare Servicii de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcţiei şi reparaţiei obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chişinău”

  Data- limită: 12.02.2019, ora 10.00.
  25 Accesări  
  30.01.2019 româna
  Licitație publică - achiziţionarea serviciilor de emitere şi livrare a tichetelor de masă, Direcția generală asistență socială și sănătate
  47 Accesări  
  25.01.2019 româna
  PLANUL achizițiilor publice pentru anul 2019 în cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate
  55 Accesări  
  24.01.2019 româna
  ANUNȚ de intenție - Achiziții publice pentru anul 2019, Direcția generală asistență socială și sănătate
  73 Accesări  
  24.01.2019 româna
  PLANUL DE ACHIZIȚII pentru necesitățile Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale pentru anul 2019
  57 Accesări  
  24.01.2019 româna
  DARE DE SEAMĂ privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pe anul 2018, Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica
  83 Accesări  
  23.01.2019 româna
  DARE DE SEAMĂ privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2018, Primăria com. Tohatin
  76 Accesări  
  23.01.2019 româna
  PLANUL de achiziții al Aparatului Primăriei municipiului Chișinău pentru anul 2019
  78 Accesări  
  22.01.2019 româna
  PLANUL de achiziții al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare pe anul 2019
  77 Accesări  
  22.01.2019 româna
  PLANUL de achiziție al Direcției generale finanțe pe anul 2019
  246 Accesări  
  21.01.2019 româna
  PLANUL de achiziții publice al Direcției Cultură a Primăriei municipiului Chișinău pentru anul 2019
  70 Accesări  
  17.01.2019 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind Achiziționarea serviciilor de reparație a utilajului tehnologic și frigorific conform necesităților instituțiilor subordonate Direcției educație, tinert și sport, sectorul Botanica, pentru anul 2019
  55 Accesări  
  10.01.2019 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea autobuzelor noi, prin procedura de achiziție licitație deschisă

  Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” anunță desfășurarea concursului pentru achiziția a 31 de autobuze noi, anunț nr. ocds-b3wdp1-MD-1546439177862 publicat pe platforma electronică achiziții.md a noului sistem de licitații electronice Mtender, valoarea achiziției fiind de 80 mln. Lei, iar sursele în acest scop au fost planificate în bugetul municipal pentru anul 2019.Operatorii economici interesați sunt invitați să depună ofertele la concurs pînă la data și ora menționată în sistemul SIA RSAP sau pe platforma electronică menționată. Pentru detalii privind plasarea ofertei apelați +(373) 79999801.Pentru informație privind caietul de sarcini în limbile română/engleză contactați +(373) 69497414 sau adresa de e-mail secrierupetrea@gmail.com.
  101 Accesări  
  09.01.2019 româna
  RAPORT privind atribuirea contractelor de achiziții publice pentru luna octombrie-decembrie 2018, Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica
  49 Accesări  
  09.01.2019 româna
  DAREA DE SEAMĂ privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru perioada raportării 01.01.2018-27.12.2018, autoritatea contractantă - Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica
  51 Accesări  
  09.01.2019 româna
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționare Lucrări de reabilitare şi punere în funcțiune a stației de tratare a apei potabile, cu capacitatea de 10 m3/h din satul Țânțăreni, r-n Anenii Noi

  Tipul achiziției: Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apei potabile;Obiectul achiziției: Elaborarea documentației de proiectare şi adaptare a obiectului existent, șianume: efectuarea încercărilor de laborator a apei din fântâna arteziană nr. 09/35; efectuarea lucrărilor deproiectare a procesului tehnologic de tratare şi dezinfecție a apei potabile cu capacitatea de 10 m3/h, înregim automat, cu transmiterea datelor la distanță; coordonarea proiectului conform prevederilorlegislației în vigoare; selectarea utilajului şi echipamentului; achiziția; montarea utilajului şiechipamentului în containerul existent; testarea şi punerea în funcțiune a acestuia, în cadrul proiectului dereabilitare şi modernizare a stației de tratare a apei potabile din sat. Țânțăreni, inclusiv și a instalațiilorpentru înlăturarea sulfurilor și hidrogenului sulfurat, fluorului, amoniacului și ionilor de amoniu,oxidabilitatea, precum și altor parametri care depășesc Normele sanitare privind calitatea apei potabile; Termen limită pentru depunerea ofertelor: ora 10:00, data 13.02.2018.
  97 Accesări  
  31.01.2018 româna
  ANUNȚ DE INTENȚIE al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport pentru anul bugetar 2018
  181 Accesări  
  31.01.2018 româna
  1 2 3 4 »»