• Prima   /  Informații   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  Direcția Educație, tineret și sport, sectorul Botanica anunță Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț pentru achiziționare Lucrări de reparație capitală (a grupelor) în cadrul IET nr. 168
  55 Accesări  
  28.02.2019 româna
  Direcția Educație, tineret și sport, sectorul Botanica anunță Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț pentru achiziționare Lucrări de reparație capitală (a grupelor) în cadrul IET nr. 181
  30 Accesări  
  28.02.2019 româna
  Direcția Educație, tineret și sport, sectorul Botanica anunță Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț pentru achiziționare Lucrări de reparație capitală (a grupelor) în cadrul IET nr. 49
  28 Accesări  
  28.02.2019 româna
  Direcția Educație, tineret și sport, sectorul Botanica anunță Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț pentru achiziționare hârtie igienică
  48 Accesări  
  28.02.2019 româna
  Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț pentru achiziționare Lucrări de reparație capitală privind redeschiderea grupelor în cadrul IET nr. 123”
  29 Accesări  
  28.02.2019 româna
  IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 4, Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru anul 2018
  46 Accesări  
  26.02.2019 româna
  Informaţia privind contractele de achiziţie publică de valoare mică semnate şi înregistrate în anul 2018, Autoritatea contractantă: IMSP CS Ghidighici, s. Ghidighici, str. Decebal 1
  52 Accesări  
  18.02.2019 româna
  Licitație privind acordarea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău - 5 marie 2019, ora 10.00, sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43

  COMUNICAT INFORMATIV: La 5 martie 2019, ora 10.00, în Sala de ședințe a sectorului Centru, str. Bulgară, 43, or. Chișinău, va avea loc licitația privind acordarea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău
  45 Accesări  
  14.02.2019 româna
  Î.M. PARCUL URBAN DE AUTOBUZE anunță concurs pentru reparația îmbrăcămintei asfaltice pe teritoriul PUA amplasat pe str. Sarmizegetusa 51.

  Tip procedură achiziție: Licitaţie de mică valoare;Obiectul achiziției: Reparația îmbrăcămintei asfaltice pe teritoriul PUA amplasat pe str. Sarmizegetusa 51;
  52 Accesări  
  12.02.2019 româna
  Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău desfășoară procedura de achiziționare a serviciilor de transportare a cadavrelor pe teritoriul municipiului Chișinău

  Termenul de depunere a ofertelor: 13.02.2019-21.02.2019; Tipul procedurii: concurs prin Cererea Ofertelor de Preț; Persoană de contact: Tamara Pîrvu, tel. 022 22-32-74.
  46 Accesări  
  11.02.2019 româna
  Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” anunță concurs pentru procedura de vânzare a metalului uzat

  Pachetul cu оfеrte, sigilat, va fi depus lа sediul Î.M. „Parcul urban de autobuze”, саb. 302, рâпă lа data de 05 martie 2019, оrа 10:00.Deschiderea ofertelor va аvеа loc la data de 05 martie 2019, оrа 10:00, la sediul Î.M. „Pаrсul urbап de аuоbuzе”.Persoana de соntaсt: -privind informațiile tehnice - Nеgruță А. -069108296.
  71 Accesări  
  08.02.2019 româna
  S.A. „Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achiziționare Servicii de transportare a hipocloritului de sodiu

  Data- limită de prezentare a ofertelor: 22.02.2019, ora 10.00.
  54 Accesări  
  08.02.2019 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind Achiziționarea serviciilor de reparație a utilajului tehnologic și frigorific din incinta blocurilor alimentare conform necesităților instituțiilor subordonate Direcției Educație Tineret și Sport sectorul Botanica pentru anul 2019
  36 Accesări  
  01.02.2019 româna
  Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri pentru servicii de spălare și testare hidraulică a sistemelor termice, reparația defectelor apărute în procesul prestării acestora, precum și în perioada de încălzire a anului 2018-2019”
  71 Accesări  
  28.02.2018 româna
  Direcția Educație, Tineret și Sport, sectorul Botanica anunță concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri pentru Servicii de estimare, elaborare a devizelor și caietelor de sarcini la reparație (generală, acoperișului, reparația tehnico-sanitară și a sistemului de încălzire, reparații electrice) pentru 28 instituții de învățământ subordonate DETS Botanica
  183 Accesări  
  28.02.2018 româna
  Î.M. “Parcul urban de autobuze” anunță concurs pentru achiziționarea anvelopelor pentru autobuze

  Denumirea autorităţii contractante: Î.M. “Parcul urban de autobuze”;Tip procedură achiziție: licitație deschisă;
  102 Accesări  
  27.02.2018 româna
  Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare anunță licitaţie publică pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului ”Concepția de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chișinău”

  Ofertele vor fi deschise la data de 04.04.2018, ora 10:00. Adresa: bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 83
  132 Accesări  
  27.02.2018 româna
  Planul de achiziţii pe anul 2018, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare
  87 Accesări  
  26.02.2018 româna
  S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunță concurs pentru achiziționarea ţevilor din oţel

  Tipul achiziţiei: achiziție de bunuri;Obiectul achiziţiei: ţevi din oţel în asortiment;Data-limită de prezentare a ofertelor: 20.03.2018 ora 10.00.
  404 Accesări  
  23.02.2018 româna
  PLANUL anual pentru desfășurarea achizițiilor publice în LT ”A. Pușkin” pentru anul 2018
  151 Accesări  
  21.02.2018 româna
  1 2 3 4 5 6 »»