• Prima   /  Informații   /  Licitaţii şi achiziţii   /  Licitaţii şi achiziţii curente

  Licitaţii şi achiziţii curente

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 4, Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru anul 2018
  46 Accesări  
  26.02.2019 româna
  Informaţia privind contractele de achiziţie publică de valoare mică semnate şi înregistrate în anul 2018, Autoritatea contractantă: IMSP CS Ghidighici, s. Ghidighici, str. Decebal 1
  52 Accesări  
  18.02.2019 româna
  Licitație privind acordarea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău - 5 marie 2019, ora 10.00, sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43

  COMUNICAT INFORMATIV: La 5 martie 2019, ora 10.00, în Sala de ședințe a sectorului Centru, str. Bulgară, 43, or. Chișinău, va avea loc licitația privind acordarea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău
  45 Accesări  
  14.02.2019 româna
  Î.M. PARCUL URBAN DE AUTOBUZE anunță concurs pentru reparația îmbrăcămintei asfaltice pe teritoriul PUA amplasat pe str. Sarmizegetusa 51.

  Tip procedură achiziție: Licitaţie de mică valoare;Obiectul achiziției: Reparația îmbrăcămintei asfaltice pe teritoriul PUA amplasat pe str. Sarmizegetusa 51;
  52 Accesări  
  12.02.2019 româna
  Direcția generală asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău desfășoară procedura de achiziționare a serviciilor de transportare a cadavrelor pe teritoriul municipiului Chișinău

  Termenul de depunere a ofertelor: 13.02.2019-21.02.2019; Tipul procedurii: concurs prin Cererea Ofertelor de Preț; Persoană de contact: Tamara Pîrvu, tel. 022 22-32-74.
  46 Accesări  
  11.02.2019 româna
  Î.M. „Parcul Urban de Autobuze” anunță concurs pentru procedura de vânzare a metalului uzat

  Pachetul cu оfеrte, sigilat, va fi depus lа sediul Î.M. „Parcul urban de autobuze”, саb. 302, рâпă lа data de 05 martie 2019, оrа 10:00.Deschiderea ofertelor va аvеа loc la data de 05 martie 2019, оrа 10:00, la sediul Î.M. „Pаrсul urbап de аuоbuzе”.Persoana de соntaсt: -privind informațiile tehnice - Nеgruță А. -069108296.
  71 Accesări  
  08.02.2019 româna
  S.A. „Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achiziționare Servicii de transportare a hipocloritului de sodiu

  Data- limită de prezentare a ofertelor: 22.02.2019, ora 10.00.
  54 Accesări  
  08.02.2019 româna
  ANUNȚ DE PARTICIPARE privind Achiziționarea serviciilor de reparație a utilajului tehnologic și frigorific din incinta blocurilor alimentare conform necesităților instituțiilor subordonate Direcției Educație Tineret și Sport sectorul Botanica pentru anul 2019
  36 Accesări  
  01.02.2019 româna
  DARE DE SEAMĂ privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică, Primăria com. Trușeni
  53 Accesări  
  31.01.2019 româna
  PLAN de achiziții pentru anul 2019 al Î.M. „Piața Centrală”
  256 Accesări  
  31.01.2019 româna
  S.A. „Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achiziționare Servicii de pază fizică, pază cu mijloace tehnice (buton de alarmă) și mijloace de semnalizare la obiectivele S.A. „Apă-Canal Chișinău”

  Termen-limită de prezentare a ofertelor: 12.02.2019, ora 10.00.
  41 Accesări  
  30.01.2019 româna
  S.A. „Apă-Canal Chișinău” anunță concurs pentru achiziționare Servicii de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcţiei şi reparaţiei obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chişinău”

  Data- limită: 12.02.2019, ora 10.00.
  25 Accesări  
  30.01.2019 româna
  Licitație publică - achiziţionarea serviciilor de emitere şi livrare a tichetelor de masă, Direcția generală asistență socială și sănătate
  47 Accesări  
  25.01.2019 româna
  PLANUL achizițiilor publice pentru anul 2019 în cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate
  55 Accesări  
  24.01.2019 româna
  ANUNȚ de intenție - Achiziții publice pentru anul 2019, Direcția generală asistență socială și sănătate
  73 Accesări  
  24.01.2019 româna
  PLANUL DE ACHIZIȚII pentru necesitățile Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale pentru anul 2019
  57 Accesări  
  24.01.2019 româna
  DARE DE SEAMĂ privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pe anul 2018, Direcția educație, tineret și sport, sectorul Botanica
  83 Accesări  
  23.01.2019 româna
  DARE DE SEAMĂ privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2018, Primăria com. Tohatin
  76 Accesări  
  23.01.2019 româna
  PLANUL de achiziții al Aparatului Primăriei municipiului Chișinău pentru anul 2019
  78 Accesări  
  22.01.2019 româna
  PLANUL de achiziții al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare pe anul 2019
  77 Accesări  
  22.01.2019 româna
  «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»