• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică

  Consultare publică

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea statutelor întreprinderilor de alimentaţie publică din municipiul Chişinău”
  15.03.2019
  Consulatare publică a Regulamentului cu privire la desemnarea candidaților la funcțiile de membri ai Comisiei consultative pentru problemele locative a Consiliului municipal Chișinău din partea organizațiilor necomerciale
  13.03.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani”
  12.03.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea unor norme de reabilitare a trotuarelor publice din municipiul Chișinău”

  ANUNŢreferitor la organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la stabilirea unor norme de reabilitare a trotuarelor publice din municipiul Chișinău  Consilierul municipal Vasile Chirtoca iniţiază, începînd cu data de 11 martie 2019,...
  11.03.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la includerea și confirmarea terenurilor în hotarele zonei verzi din intravilanul municipiului Chișinău”

  ANUNŢreferitor la organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la includerea și confirmarea terenurilor în hotarele zonei verzi din intravilanul municipiului Chișinău"Consilierul municipal Vasili Chirtoca iniţiază, începînd cu data de 11 martie...
  11.03.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii”
  19.02.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie Cu privire la modificarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 01.02.2018
  08.02.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie a CMC „Cu privire la aprobarea însemnelor heraldice ale municipiului Chișinău și a Regulamentului de utilizare a acestora”
  07.02.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie "Cu privire la modificarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 07.02.2018"

  ANUNŢprivind organizarea consultărilor publicePrimăria municipiului Chişinău iniţiază, începând cu data de 24 ianuarie 2019, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la modificarea Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 01.02.2018”.SCOPUL proiectului este reglementarea modului de organizare şi funcţionare a proiectului de bugetare civilă în municipiul Chişinău.
  24.01.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre operarea unor modificări şi completări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/9 din 26.07.2016 „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor funciare cu strigare în municipiul Chişinău”
  03.01.2019
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului, organigramei şi statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă"
  27.12.2018
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate şi a componenţei nominale a Consiliului consultativ al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport"
  17.12.2018
  Consultare publică a proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea IMSP"
  14.12.2018
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului la modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale și educative propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice"
  14.12.2018
  Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional „Renaşterea”, a statelor de personal şi a structurii Centrului în Redacţie nouă”
  08.12.2018
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.7/30 din 23 octombrie 2018 „Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018"
  06.12.2018
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului psiho-socio-pedagogic"
  05.12.2018
  Consultare publică a proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2019"
  04.12.2018
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea municipiului Chişinău în societățile comerciale, întreprinderi municipale și instituții publice"
  30.11.2018
  Consultare publică a proiectului de decizie „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău"
  26.11.2018
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»