• vezi mai mult
  Anunț privind prezentarea publică a proiectului Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău   
 • Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Dezbatere publică  /  Dezbateri publice asupra proiectului Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100518.156 din str. Calea Ieșilor, 14/2

  Dezbateri publice asupra proiectului Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100518.156 din str. Calea Ieșilor, 14/2

   13.12.2018 09:59     

  Pretura sectorului Buiucani anunță că vineri, 11 ianuarie 2019, ora 1730, va organiza în Sala de festivități a Preturii sectorului (str. Mihai Viteazul, 2), dezbateri publice asupra proiectului ,,Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100518.156 din str. Calea Ieșilor, 14/2.

  Necesitatea organizării consultărilor publice respective: substituirea codului de reglementare urbanistică „C7" (zonă de servicii generale, cuprinde funcțiuni prin care sunt realizate servicii la o scară mai mare decât cele prevăzute în zona de servicii la nivel de cartier) în codurile „R7" (zonă rezidențială cu densitate medie), „C2" (funcțiuni care asigură o gamă largă de servicii mai rar frecventate) și „S" (zonă cu funcțiuni speciale, instituție de educație preșcolară).

  Beneficiar: Întreprinderea cu capital străin "Strars Capital" S.R.L

  Autorul proiectului: Institutul municipal de proiectări „Chișinăuproiect". 

  Părțile interesate pot expedia recomandări pe marginea consultărilor publice (dezbateri publice) în adresa Preturii de sector: str. Mihai Viteazul, 2, și/sau pe adresa electronică a Preturii - buiucani@pmc.md, fie la numărul de tel. (022) 295036. 

  Îndemnăm persoanele interesate (societatea civilă, mass-media) să asiste, să participe și să se pronunțe asupra proiectului propus.

  Persoana de contact - Alexei Balan, la numărul de telefon: 022-29-50-36.

  Participanţii care se înscriu la luare de cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de regulament inclus pe ordinea de zi. Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant.