• vezi mai mult
  Anunț privind prezentarea publică a proiectului Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău   
 • Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Dezbatere publică  /  Consultare publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a preturilor de sector"

  Consultare publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a preturilor de sector"

   05.03.2019 17:39     

  ANUNŢ

  privind organizarea consultării publice

  Primăria municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 5 martie 2019, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a preturilor de sector".

  Scopul proiectului - reglementarea modului de organizare și funcționare a preturilor de sector, în conformitate cu noile prevederi ale legislației în vigoare ce vizează domeniul administrației publice locale, în special cu noua Lege privind statutul municipiului Chișinău, nr. 136 din 17 iulie 2016, precum și aprobarea, prin decizia Consiliului municipal Chișinău, a Regulamentului de organizare și funcționare a preturilor de sector.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie - elaborarea și aprobarea unui nou Regulament de organizare și funcționare a preturilor de sector, în conformitate cu legislația în vigoare.

  Prevederile de bază ale proiectului - vizează organizarea activității preturilor de sector, stabilirea atribuțiilor de bază ale pretorului, vicepretorilor, secretarului preturii, a drepturilor și obligațiilor generale, răspunderii juridice, incompatibilităților și restricțiilor acestora, precum și a funcționarilor publici din cadrul preturii, în conformitate cu legislația în vigoare.

  Beneficiarii proiectului de decizie - Preturile de sector și Primăria municipiului Chișinău.

  Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice - stabilirea clară a competențelor preturilor de sector și eficientizarea activității acestora.

  Impactul estimat al proiectului de decizie - înlăturarea deficiențelor în organizarea și funcționarea activității preturilor de sector.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

  Proiectul deciziei a fost elaborat în conformitate cu art. 14, art. 59 (3) din Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 „Privind administrația publică locală", art. 6 (2) lit. c), art. 23 din Legea nr. 136 din 17 iulie 2016 „Privind statutul municipiului Chișinău", prevederile Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017 „Privind actele normative".

  Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 18 martie 2019, pe adresa electronică: alexandra.motpan@pmc.md sau pe adresa Primăriei municipiului Chișinău: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD 2012, Direcția administrație publică locală.

  Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a preturilor de sector" este disponibil pe pagina oficială www.chisinau.md sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcția administrație publică locală (biroul 57). 

   

  Fișiere anexate: