• vezi mai mult
  Anunț privind prezentarea publică a proiectului Regulamentului privind licitațiile cu strigare pentru obținerea dreptului de a încheia un contract privind amplasarea unității de comerț ambulant stradal pe teritoriul municipiului Chișinău   
 • Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Procesul decizional   /  Dezbatere publică  /  ANUNŢ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la modificarea Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău”

  ANUNŢ privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la modificarea Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău”

   30.07.2020 14:01     

   

  În baza prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Direcția generală locativ-comunală și amenajare organizează, joi, 06.08.2020, ora 15.00, în sala de ședințe a Consiliului municipal Chișinău (str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83), dezbateri publice asupra Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău

  SCOPUL proiectului este: aprobarea modificărilor Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău.

  Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este determinată de prevederile deciziei CMC  nr. 4/4 din 17.09.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân în municipiul Chișinău și a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și a pisicilor fără supraveghere și fără stăpân din municipiul Chișinău” prin care a fost aprobat Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân în municipiul Chișinău și Regulamentul privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și a pisicilor fără supraveghere și fără stăpân din municipiul Chișinău. Potrivit pct. 5 din decizia nominalizată s-a decis crearea serviciului protecția animalelor în cadrul DGLCA, cu 6 unități de personal, funcționari publici.

  Tot în aceeași ordine de idei, a apărut necesitatea eficientizării activității DGLCA având în vedere suma mijloacelor financiare alocate din bugetul municipiului Chișinău care necesită a fi valorificate dar și numărul mare de adresări în instanțele de judecată, inclusiv, cu solicitări în ceea ce ține de problema abordării spațiului locativ. 

  Totodată, la data de 19.07.2018 a fost adoptat Codul administrativ al Republicii Moldova, potrivit art. 66 (1) din codul respectiv, autoritățile publice sunt obligate să instituite o subdiviziune sau să desemneze o persoană responsabilă de relații cu publicul.

  Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Legea cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015, Legea condominiului în fondul locativ nr. 913 din 30.03.2000, Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10.03.1993, Legea nr. 136 din 17.06.2016 privind statutul municipiului Chişinău, Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 ,,Privind finanțele publice locale", Legii nr. 270 din 23.11.2018 „Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

  La dezbateri sunt invitate toate persoanele, reprezentanții instituțiilor publice și private interesate, reprezentanții societății civile.

  Sugestiile și comentariile pe marginea proiectului pot fi prezentate persoanei responsabile – Liubovi Zimina, șef serviciul management financiar din cadrul DGLCA (sef-serviciu.smf.dglca@pmc.md, tel.: (022) 22-10-17), până pe data de 05.08.2020, ora 17:00.

  Participanții la dezbatere care se înscriu pentru luări de cuvânt își vor expune punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului enunțat. Durata-limită pentru exprimarea opiniilor este de 5 minute pentru fiecare participant.

  Proiectul Cu privire la modificarea Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău și tabelul de divergențe al propunerilor în cadrul consultațiilor publice sunt disponibile pe pagina web oficială www.chisinau.md (Informații/Transparența decizională) sau la sediul Primăriei municipiului Chișinău, situată pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 83.

  Întru prevenirea și diminuarea răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul municipiului Chișinău, accesul în incinta instituției va fi asigurat cu respectarea distanței sociale. Participanții vor fi admiși doar cu condiția că poartă mască de protecție.

   Fișiere anexate:

  Proiect de decizie „Cu privire la modificarea Regulamentului, organigramei și statului de personal ale Direcției generale locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău;

   Nota informativă

  - Tabelul divergențelor

  - Organigrama

  - Statul de personal